Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/09-17   -   Pressemeddelelse

Sådan undgår havnen og kommunen dyre hovsaløsningerSpecialiseret ingeniørfaglig rådgivning tidligt i planlægningsfasen af større havnerelaterede anlægsopgaver er en effektiv vej til at undgå dyre hovsaløsninger, er erfaringen hos den rådgivende ingeniørvirksomhed A1 Consult.

Midtjyske A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der leverer solid specialiseret ingeniørfaglig rådgivning af højeste kvalitet ved marine- og anlægstekniske projekter.

Rådgivningen foregår i forbindelse med kompliceret projektarbejde eller projektforløb, der er kørt fast eller løbet af sporet. Men i stigende grad rådgiver A1 Consult også i den indledende fase af byggeprojekterne, og det fører alt andet lige til en højere kvalitet og en langt sundere anlægsøkonomi for bygherren, vurderer Ulrik M. Jørgensen, indehaver af A1 Consult.

"Jo tidligere vi bliver inddraget som specialiserede ingeniørfaglige rådgivere, jo mere sparer bygherren typisk i økonomi og resurser, ligesom hovsaløsninger undgås. Og det er et stigende antal havne og kommuner begyndt at erkende," siger Ulrik M. Jørgensen og nævner som eksempel, at A1 Consult netop har ydet bistand i forbindelse med et klimasikringsprojekt i Lemvig Havn og By: "Her har vi deltaget som Lemvig Kommune og Realdanias fagdommer i projektets konkurrenceforløb. Med den brede viden og årelange erfaring vi har med byggerier i og på de danske havne, er vi projektets garanti for, at der sker en afdækning af alle tekniske grænseflader indenfor den opstillede budgetramme."

A1 Consult sikrer dermed som bygherrens totalrådgiver 'value for money' i alle projektets faser. Den brede erfaring, når det handler om design og udførelse af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marineanlæg, vejanlæg og fundering af vindmøller, gør A1 Consult i stand til præcist at vurdere nye løsninger og dermed at rådgive omkring afgørende beslutninger.

OPGRADERET MEDARBEJDERSTAB

"Det er altid en fordel med en god start på byggeprojekterne. Dermed sikrer du ikke at skulle rydde op i projektet senere hen," slår Ulrik M. Jørgensen fast og tilføjer, at A1 Consult kan tilbyde bygherren adgang til nogle af landets bedste kompetencer, når det gælder havne-, vandbygning og infrastruktur: "Vi har en af Vestdanmarks største afdelinger inden for marineanlæg, og endnu tre dygtige fagspecialister er netop blevet en del af medarbejderstaben."

Den ene nye medarbejder er ingeniør med seks års erfaring, både teoretisk og praktisk, fra større og mindre vejopgaver. Den anden nye fagspecialist er en erfaren arkitekt, der skal varetage plan- og tegneopgaver. Og så er staben suppleret med en god geoteknisk ingeniør.

"Vi har fundet det nødvendigt også at opgradere på tegnesiden," fortæller Ulrik M. Jørgensen: "Vores ingeniørmæssige tilgang bliver langt mere brugbar, hvis den kombineres og styrkes af arkitektens visuelle præsentation."

Foruden at besidde skarpe ingeniørfaglige kompetencer skal du som A1 Consult-medarbejder også have særdeles gode relationelle evner, understreger Ulrik M. Jørgensen: "Du skal evne at få din faglighed i spil og være i en tæt tillidsfuld og kvalificeret dialog med bygherren. Hos A1 Consult gør vi en dyd ud af at forstå samarbejdets kunst, ligesom vi aldrig slipper en opgave, før den er løst."

KORT OM A1 CONSULT
-Et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der, i tæt dialog med kunderne, leverer solide projekter af højeste kvalitet inden for marine- og anlægstekniske projekter.
-Er specialiseret i havne-, vandbygning og infrastruktur og har en af Vestdanmarks største afdelinger inden for marineanlæg.
- Lever for synlig og personlig rådgivning og udvikler løsninger i alle projektets faser - fra idé til drift.
- Har hovedkvarter ved E45 i Østjylland ved Randers.
- Modtog Randers Kommunes Erhvervspris 2016.

REFERENCER - UDPLUK
Lemvig Havn, klimasikring af Havn og By
Horsens Kommune, etablering af det kajnære byrum
Aabenraa Havn, nyt havneområde i Sydhavn
Sejerø, ny kaj og rekreativt bagareal
Hou-Sælvig, nye færgelejer
Samsø, Ny Ballen Færgehavn


Relevant information

http://a1consult.dk/


Pressekontakt

Ulrik Max Jørgensen
Indehaver og senioringeniør
  2216 6653

Firma

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers, Danmark

  +45 8641 8410
  2216 6653

www.a1consult.dk

Modtag nyheder fra A1 Consult A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire