Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/05-16   -   Pressemeddelelse

Biofos ressourcepris går til Gert Petersen, spildevandsbranchens faglige fyrtårn

Som anderkendt kapacitet i den danske vandsektor og internationalt hædres Gert Petersen med 50.000 kr. for sin mangeårige indsats

BIOFOS Ressourcepris er en påskønnelse til alle de mange mennesker, der gør en stor indsats for spildevandsbranchen. "Vi er derfor rigtig glade for at tildele Gert Petersen BIOFOS Ressourcepris, der blev uddelt for første gang på DANVA´s årsmøde 26. maj 2016" siger John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS. "Gert Petersen har gjort sig særdeles positivt bemærket i alle 38 år i branchen, og priskommitéen har i bedømmelsen lagt vægt på Gert Petersens store procesviden og blandt andet medvirken til udvikling af nye metoder til forbedring af spildevandsrensning, eksempelvis fjernelse af nitrogen og fosfor- både som forsker og gennem udvikling og implementering af løsninger på såvel danske som udenlandske anlæg. Gert Petersen er endvidere kendt for sin evne til at kommunikere viden om spildevandsrensning på alle niveauer fra det praktiske driftspersonale til det internationalt kendte forskermiljø. Det er derfor en stor glæde, at Gert Petersen er den første modtager af BIOFOS nye Ressourcepris"

Fakta om BIOFOS Ressourcepris
BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning. Forskning og udvikling, årelangt virke samt undervisning eller formidling - tre forskellige muligheder for at komme i betragtning til BIOFOS Ressourcepris, men hvor de alle er med til at understøtte vores branche.

Priskomité afspejler bredden i BIOFOS Ressourcepris
Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S, Peter Lund Madsen, læge, psykiater og dr.med., samt Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS.

OM BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har endvidere en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 12.000 gæster om året.


Relevant information

CV Gert Petersen

Billeder


Pressekontakt

Stig Dalum
Kommunikationschef
  +45 36 34 38 13
  +45 21 40 92 25

Firma

BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K, Danmark

  +45 32 57 32 32

www.biofos.dk

Modtag nyheder fra BIOFOS A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire