Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/09-23   -   Pressemeddelelse

BIOFOS: Analysearbejde om fremtidens renseanlæg i hovedstadsområdet fortsætter

Bestyrelsen i BIOFOS har besluttet, at tre mulige scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet skal analyseres nærmere.

Hovedstadsområdet vokser og der kommer mere og mere nedbør. Samtidig kommer der øgede krav til rensekvaliteten af spildevandet og øgede forventninger til renseanlæggenes rolle i den grønne omstilling. For at imødekomme udfordringerne og sikre vandmiljøet på den lange bane, er BIOFOS, der renser og udvinder ressourcer af spildevandet i hovedstadsområdet, allerede nu i gang med forberedelserne for at sikre kapaciteten frem mod 2075.

I den forbindelse har selskabets bestyrelse besluttet, at tre forskellige scenarier for strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet skal undersøges nærmere.

”Formålet med analysen af de tre scenarier er en nødvendig, yderligere detaljering og afklaring af beslutningsgrundlaget, inden der kan tages beslutning om den fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. De tre scenarier skal gøres sammenlignelige, bl.a. gennem samfundsøkonomiske konsekvensberegninger og samtidig skal deres klimapåvirkning belyses særskilt og indgå i beslutningsgrundlaget, ” fortæller Susanne Juhl, formand for BIOFOS.

Hun ser frem til at analysearbejdet sættes i gang og til samarbejdet med BIOFOS’ 15 ejerkommuner og de syv forsyninger i BIOFOS’ opland. Deres viden, indsigt og perspektiver vil løbende blive indtænkt i analysearbejdet.

Når analysen er udarbejdet, forelægges den for bestyrelsen sammen med anbefalinger til det videre arbejde. Bestyrelsen udarbejder på det grundlag en indstilling til de 15 kommuner i ejerkredsen.

Der skal analyseres tre scenarier. Et scenarie, hvor de eksisterende placeringer ved henholdsvis Lynetten, Damhusåen og Avedøre fastholdes og udbygges tidssvarende, et andet, hvor Renseanlæg Lynetten nedlægges og et nyt renseanlæg etableres på Prøvestenen samt et tredje, hvor Renseanlæg Lynetten nedlægges og flyttes til Damhusåen, der udbygges tilsvarende.

Analysen skal udarbejdes af en ekstern rådgivningsvirksomhed og ventes gennemført over de næste par år, hvorefter den efter en beslutningsproces kan videreføres i et egentligt forprojekt af det eller de valgte scenarier. Det er BIOFOS’ ejere – 15 kommuner i hovedstadsområdet – som i sidste ende beslutter, hvordan strukturen for renseanlæg i hovedstadsområdet skal se ud.

Faktaboks: Om BIOFOS – Danmarks største spildevandsvirksomhed
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser brugt vand, også kaldet spildevand, for 1,2 mio. borgere i hovedstadsområdet på sine tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.
BIOFOS ejes direkte eller indirekte af 15 kommuner i Hovedstadsområdet: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk

Yderligere oplysninger: Chef for Direktionssekretariat og Kommunikation, Bjørk Hasager Sørensen, bhs@biofos.dk, 54 58 65 43


Relevant information

BIOFOS Kommissorium for Analyse af fremtidig placering
https://biofos.dk/fremtidens-renseanlaeg

BIOFOS Kommissorium for Analyse af fremtidig placering

Billeder


Pressekontakt

Bjørk Hasager Sørensen
Kommunikationschef
  54586543

Firma

BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K, Danmark

  +45 32 57 32 32

www.biofos.dk

Modtag nyheder fra BIOFOS A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire