Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/12-16   -   Pressemeddelelse

Ny lov kan blive genvej til bedre internetforbindelser og smartere byer

Mange danskere lever i byer med langsomt og ustabilt internet og en haltende digital infrastruktur. Nu kan der være hjælp at hente i en nyligt vedtaget lov om udrulning af fibernet.

94 pct. af danskerne har i dag adgang til internet i hjemmet. Selvom hovedparten af dem generelt er tilfredse med deres internetforbindelse, døjer 10 pct., svarende til godt 280.000 danske familier med dårlig eller meget dårlig internetforbindelse.

Problemet er størst omkring de mindre landsbyer, hvor 15 % angiver deres forbindelse til at være dårlig eller meget dårlig, mens det kun gælder for 7 % af indbyggerne i storbyerne. Det viser en undersøgelse om potentialet for byudvikling fra Megafon og NRGi.

Søren Sørensen, adm. direktør for det østjyske energiselskab NRGi, der har ejerandel i bredbåndselskabet Fibia, ser et behov for endnu bredere udrulning af fiber, hvis man skal sikre en stærkere digital infrastruktur, der ruster byerne til fremtidens udfordringer og gør dem attraktive for nye og kommende borgerne. Samtidig slår han fast, at det hidtil ikke har været nogen nem opgave.

"Vi skal så vidt muligt sikre en bred udrulning over hele landet, men det er lettere sagt end gjort. Udrulningen kræver kapital, villighed til investering, og samarbejde mellem kommuner, virksomheder og energiselskaber, og der skal samtidig være efterspørgsel hos borgerne. Det er omfattende og bekosteligt, og der er mange ender, der skal gå op, og det bremser sommetider udviklingen," forklarer Søren Sørensen.

Derfor ser han med optimisme og stor interesse på en nyligt vedtaget "gravelov", der gør det muligt at nedlægge fiber i eksisterende infrastruktur som spildevands- og kloakrør.

"Den ny gravelov er et rigtig godt eksempel på, hvad det vil sige at tænke byerne smartere. Det tyder på, at loven kan give mulighed for at få de hurtige forbindelser ud til endnu flere danskere på en billigere og mere effektiv måde ved at undgå omfattende gravearbejde og i stedet gøre brug af eksisterende infrastruktur. Jeg frem til at blive klogere på mulighederne i den nye lov," fortæller han.

Mere end hurtige internetforbindelser

En bredere udrulning vil ikke kun sikre hurtigere internet til flere danskere. Det vil også give byerne bedre betingelser for at udvikle sig smartere, mener direktøren:

"På den ene side gør man det mere attraktivt for erhvervsliv og borgere at bosætte sig i udkantsbyer, hvor der er stor fraflytning, og på den anden side vil digitaliseringen give bedre vilkår for at løse de udfordringer, som en befolkningsvækst vil medføre i storbyerne, og derfor er det et oplagt sted at starte byudviklingen," forklarer Søren Sørensen.

Muligheder og perspektiver i den nye gravelov bliver præsenteret ved energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, på en national Smart City konference d.1. februar 2017 i København.

Konferencen er arrangeret af NRGi i samarbejde med interesseorganisationen Gate 21.

Læs mere om konferencen her: (http://nrgiinfo.dk/smart-city/)

Tal og fakta

- 94 pct. af danske familier har adgang til internettet (Danmarks statistik oktober 2016).

- Antal familier i Danmark 2.983.775 familier (Danmarks statistik oktober 2016).

- 24 % af danskerne har en tvivlsom internetforbindelse. Herunder har 14 % hverken god eller dårlig, men ca. 10 % dårlig eller meget dårlig forbindelse. (Megafon og NRGi)

For mere information om den ny gravelov, henvises til Energi-, klima og Forsyningsministeriet: rasbj@efkm.dk

Relevant information

94 pct. af danske familier har adgang til internettet (Danmarks statistik oktober 2016):
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen

Antal familier i Danmark 2.983.775 familier (Danmarks statistik oktober 2016):
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/husstande-familier-boern/familier


Pressekontakt

Anders Rasmussen
  +45 25 35 74 49

Firma

NRGi
Dusager 22
8200 Aarhus N, Danmark

  +45 25 35 74 49

www.nrgi.dk

Modtag nyheder fra NRGi på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire