Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/04-16   -   Pressemeddelelse

Tobakspastiller kan være løsningen til at mindske generne for storrygere

Mange danskere holder fortsat fast i cigaretterne. En ny måling fra TNS/Gallup om danskernes rygevaner viser, at antallet af dagligrygere i de sidste fire år har ligget stabilt på 17 procent. Mange af disse rygere fortæller, at de gerne ville stoppe eller nedsætte forbruget af røgtobak, men at de har svært ved at overvinde nikotintrangen.

Norske og danske forskere peger på, at røgfri tobak kan være løsningen, da disse tobaksprodukter er 90 procent mindre sundhedsfarlige end cigaretter.

Forskere fra både Danmark og Norge peger på, at røgfri tobak som tobakspastiller og snus har markant mindre skadelig effekt. Derfor kan det være en god løsning for rygere i forsøget på at begrænse rygningen. I Danmark har Philip Tønnesen, der er ledende overlæge på Gentofte Hospital og en af landets førende eksperter i rygestop også udtalt sig om de mindre risici.

"Hvis man ryger 20 cigaretter om dagen, korter man i snit ti år af sit liv. Hvis man tog den samme mængde tobakspastiller, vil man få kortet en til to måneder af sit liv. Man taler inden for lægevidenskaben om "harm reduction", fordi tobakspastiller er langt mindre skadelige end cigaretter, " siger overlæge Philip Tønnesen.

Han har forsket i virkningen og sideeffekterne ved tobakspastillerne og konkluderer, at de er gavnlige for folk, som vil holde op med at ryge, men ikke kan undvære tobakken.

I Norge er Forskningsleder Karl Erik Lund fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning nået frem til samme konklusion. Når man ryger, optager man gennem lungerne op mod 50 forskellige kræftfremkaldende stoffer, som alle er i tobaksrøgen. Derfor ligger det største problem i tobaksrøgen, som jo også generer og påvirker ikke-rygere. Han har derfor foreslået, at sundhedsvæsenet fremover skal rådgive patienter, der har meget svært ved at kvitte tobakken, om i stedet at gå over til røgfri produkter.

"Min vurdering er, at snus og pastiller er 90 procent mindre farlige end cigaretter, og at der derfor ville være en stor gevinst ved at gøre en aktiv indsats for at ændre folks vaner", siger forskningsleder Karl Erik Lund.

For den sidste gruppe af rygere er det økonomiske aspekt også vigtigt. De farmaceutiske produkter som f.eks. plaster, tyggegummi til rygestop er meget dyre - og her vil det også være en fordel med alternativer, som fx tobakspastiller.

Pressekontakt

Christian Bentsen
  +45 51 24 53 55

Firma

House of Oliver Twist
Børstenbindervej 1
5230 Odense M, Danmark

  6615 7117


Modtag nyheder fra Oliver Twist på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire