Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-16   -   Pressemeddelelse

Vær rustet i kampen mod skimmelLær af eksperterne, når du skal forebygge et fugtigt indeklima, og når skimmelsvamp skal bekæmpes. En ny bog om fugt og indeklima fra Goritas A/S, Polygon A/S og Contea Assurance A/S viser vejen.

Allergi og astma er en folkesygdom i Danmark, og et fugtigt indeklima har sin del af skylden. Mange danskere døjer med fugt i bolig og bygninger, der i værste fald kan medføre helbredsskadende skimmelsvampe.

Men alt for ofte gribes det helt forkert an, når det søges at forebygge og bekæmpe angreb af skimmelsvampe, lyder budskabet fra Dennis Rugtved Thomsen, der netop har skrevet bogen 'Viden om ... Fugt og indeklima'.

I bogen er fagspecialisternes bedste råd og viden på området samlet på en overskuelig og letforståelig måde.
"Som fagmand er det ærgerligt at opleve, hvor mange spildte kræfter, der lægges i både at bekæmpe og forebygge fugt og skimmelsvampe, og hvor galt det kan gå, når man ikke gør tingene rigtigt. Derfor har jeg nu i bogen samlet de allerbedste ekspertråd, så man kan undgå fugt og skimmel i sin bolig, og så man ved, hvad der skal til for, at skimmelangreb undersøges og udbedres rigtigt. Det er jo ikke bare bygninger men også mennesker, der lider, når skimmelsvampe får mulighed for at udvikle sig," siger Dennis Rugtved Thomsen fra den uvildige rådgivningsvirksomhed Goritas A/S, der står bag bogen i samarbejde Iver R. Tarp, Polygon A/S og Contea Assurance A/S.

SÅDAN UNDGÅR DU FUGTPROBLEMER
Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. De trives rigtig godt på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.
Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation, lyder det fra Dennis Rugtved Thomsen, der peger på følgende 10 gode råd:

1 Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk
2 Undgå at tørre tøj indendørs, eventuelt kun i baderum eller i bryggers, hvor der samtidig er god udluftning.
3 Tørretumbler skal have aftræk til det fri eller være en tørretumbler med kondensvirkning.
4 Når du laver mad, så husk at lægge låg på gryder, brug emhætte og luft godt ud under og efter madlavningen.
5 Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne.
6 Anbring ikke skabe og større møbler mod kolde ydervægge.
7 Ved badning holdes døren til baderummet lukket. Fjern straks vand på vægge og gulv med en gummiskraber eller tør af med en klud.
8 Sørg for, at vinduerne er åbne, når du gør rent.
9 Din bolig skal være nogenlunde ens opvarmet og over 18 grader.
10 Installer evt. et hygrometer i boligen, der kan hjælpe dig til at holde øje med luftfugtigheden. Den skal helst ligge under 70 procent om sommeren og gerne under 50 procent om vinteren.

NÅR FUGT SKYLDES BYGNINGEN
Uanset hvor meget du lufter ud, kan du imidlertid risikere at ramme ind i frugtproblemer, der skyldes bygningen.
10 typiske årsager til fugt i en bygning:

1 Tagkonstruktioner kan være udsatte som følge af utætheder omkring kviste og skotrender, mangelfuld vedligeholdelse eller mangelfuld ventilation.
2 Ældre betondæk kan være støbt uden et kapillarbrydende lag.
3 Fugtspærren i ældre ydermure mangler ofte eller er utæt.
4 Ældre kældergulve er ofte uden fugtmembran og støbt direkte på jord.
5 Indelukket fugt bag isoleringsvægge i kældre.
6 Indvendige isoleringsvægge, hvor dampspærren ikke er helt tæt eller mangler.
7 Lette vægge omkring vådrum.
8 Udsivning af vand fra skjulte vandrør.
9 Ventilerede krybekældre og tagrum er næsten altid udsat for fugtpåvirkninger på grund af skiftende temperaturer og luftfugtigheder.
10 Byggefugt.

HVAD SKAL DU SIGE OG HVORNÅR?
Bogen "Viden om ... Fugt og indeklima" henvender sig også til de udlejere, ejendomskontorer og branchefolk, der sanerer og renoverer bygninger, ramt af skimmelsvampe. Et sådant arbejde kræver ikke blot viden og værktøjer, men også evnen til at kommunikere til beboere og brugere.
"Det er en udfordring at vide, hvornår, til hvem og hvordan, der skal kommunikeres. Bogen præsenterer derfor en enkel og effektiv kommunikationsmodel, udviklet af Polygon, der hjælper til at sikre og styre forløbet," fortæller forfatteren Dennis Rugtved Thomsen.

HUSK! Har du symptomer, du mener skyldes fugt eller skimmelsvampe i din bolig, så kontakt din læge for en nærmere udredning. Reaktioner over for skimmelsvampe kan være høfeber, hoste og astma, men også hovedpine, svimmelhed og øjenirritation kan skyldes skimmelsvampe. Men alle disse symptomer kan også bunde i andre ting, og psykologien kan også spille mennesker et puds.

VIDSTE DU! Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du trygt selv rengøre det ramte område med et desinfektionsmiddel, jf. producentens anvisninger. Skimmelsvampene skal som udgangspunkt ikke bare dræbes men også fjernes. Ved skimmelangreb på porøse materialer som for eksempel gipsplader, isolering, spånplader og tæpper kan det normalt ikke betale sig at rense. Fjern dem i stedet og genopbyg med nye materialer.

KØB BOGEN HER: sundebygninger.dk/koeb-bog

Goritas A/S er en uvildig rådgivningsvirksomhed og specialister i fugt og skimmel.
Polygon A/S er en skadesservicevirksomhed indenfor primært brand- og vandskader samt skimmelsanering.
Contea Assurance A/S er Danmarks tredje største uafhængige forsikringsmægler.

Pressekontakt

Dennis Rugtved Thomsen
Afdelingsleder, forfatter
  76340329
  23803680

Firma

Goritas A/S
Lautrupvang 8
2750 Ballerup, DanmarkModtag nyheder fra Goritas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire