Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/10-19   -   Pressemeddelelse

Bæredygtig byomdannelse og fællesskab i kommende byudviklingsprojekterDer er fuld gang i byudviklingen af Aarhus, ligesom nye bygge- og anlægsopgaver er på vej i andre dele af Østjylland. Onsdag d. 9. oktober inviterer Building Network til konference i Ecopark i Aarhus, hvor du blandt andre kan høre Sleth Arkitekter, A. Enggard A/S og Aarhus Havn samt tale med en række af regionens bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Bæredygtig Byomdannelse
Tegnestuen SLETH har i de sidste 10 år arbejdet med arkitektur og byudvikling – både i Danmark og i Europa. Fælles for en stor del af projekterne er at deres omdrejningspunkt er omdannelsen af eksisterende by- eller erhvervsområder til nye funktioner, såsom Københavns Nordhavn, Godsbanearealet i Aarhus og Aarhus Amtssygehus.

SLETH har i længere tid arbejdet på helhedsplansniveau med transformationen af Godsbanearealerne i Aarhus, omdannelsen af Journalisthøjskolen på Olof Palmes Allé og to grønne byrum på Aarhus Ø under navnet Ø-Linjen.

Partner i SLETH, Søren Leth, indleder konferencen med at præsentere en række igangværende og kommende projekter, og løfter sløret for hvordan tegnestuen arbejder med transformation af eksisterende miljøer, identitetsskabelse i planlægningen og sundt og bæredygtigt byliv.

Byliv og fællesskab i kommende byudviklingsprojekter
Enggaard A/S er en af Danmarks største entreprenører, udviklere og ejendomsinvestorer. Entreprenørvirksomheden med hovedkontor i Svenstrup ved Aalborg samt afdelinger i Aarhus og Fredericia varetager en lang række bygge- og ejendomsrelaterede byudviklingsprojekter i hele landet.

Afdelingschef Jens Skinnebach fortæller herefter, hvordan den nordjyske familievirksomhed med base i Aarhus gennem tre generationer ikke blot fokuserer på at bygge de rette boliger, erhvervslokaler og infrastruktur, men også lægger vægt på at skabe de rette rammer og muligheder for aktiviteter, der bidrager til gøre en bydel levende.

I Aarhus arbejder man blandt andet med at transformere og omdanne Tulipgrunden i Brabrand og etablere nye bolig- og erhvervsområder i Skejby, Sydbyen, Brokvarteret ved Godsbanen, Gellerup og Falckgrunden.

Øget behov for transport af gods
Både Aarhus by og Aarhus havn er i kraftig vækst, da befolkningstallet samt antallet af arbejdspladser og virksomheder stiger år for år. Det øger behovet for transport af gods. Så hvis Aarhus havn fortsat skal kunne imødekomme kundernes efterspørgsel og følge med den kraftige vækst er en udvidelse af havnearealerne en vigtig forudsætning.

Mens Aarhus Havn arbejder på at færdiggøre en ny terminal til Molslinjen og snart igangsætter en kapacitetsudvidelse af adgangsvejen, er Danmarks største containerhavn så småt gået i gang med at undersøge mulighederne for en etapevis udvidelse med nye havnearealer ude i havet. Udvidelsesplanerne er på ca 1 km2. Kommunen planlægger desuden at etablere en tunnel under Marselis Boulevard, for at sikre en bedre og mere miljørigtig til- og frakørselsmulighed til havnen.

Afdelingsleder for bygninger og anlæg Kim H. Meilstrup runder konferencen af med at fremvise udvidelsesplanerne på ca. 300.000 kvm for første etape af Yderhavnen samt en række af de nuværende og kommende bygge- og anlægsprojekter på Aarhus Havn.

Dialog og netværk
Mellem oplæggene vil der være mulighed for at komme i dialog med dagens talere og netværke med de øvrige deltagere. I pauserne kan oplægsholdere og deltagere nyde den hyggelige og afslappede atmosfære og få lækre smagsprøver med årstidens råvarer fra restauranten, som er kendt for at kræse med kærlighed for detaljen.

Relevant information

Læs mere om arrangementet
https://buildingnetwork.dk/arrangementer/kom-i-dialog-med-bygherrer-raadgivere-og-entreprenoerer-i-aarhus-4/


Billeder


Pressekontakt

Mickey Lund
Direktør
  +45 93 85 75 75

Firma

Building Network ApS
Blokhusvej 19
2680 Solrød Strand, Danmark

  +45 93 85 75 75
  +45 93 85 75 75

www.buildingnetwork.dk

Modtag nyheder fra Building Network (DK) på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire