Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/10-20   -   Pressemeddelelse

Kraftig vækst i større byer og mange nye bæredygtige byggerier på vejDer er fuld gang i væksten i Aarhus samt flere af de større jyske byer, ligesom der er mange nye bæredygtige byggerier på vej i Skanderborg og Silkeborg. Er du interesseret i at høre mere om nogle af disse projekter, inviterer Building Network til enten fysisk eller virtuel bygge- og anlægskonference i Ecopark Aarhus torsdag d. 22. oktober 2020.

Nye folkeskoler og institutioner spiller væsentlig rolle i byudvikling

I de kommende 10 år forventes befolkningstallet i Aarhus at stige med knap 5.000 personer om året og Danmarks næststørste by står derfor overfor en spændende tid, hvor der er behov for at bygge flere nye skoler og institutioner. Sektionsleder for Børn og Unge Henrik Rudfeld indleder konferencen med at præsentere, hvordan to nye skoler og en række nye institutioner snart er på vej i Aarhus Kommune.

Bæredygtige rammer og helhedstænkning for kommunale bygninger i Skanderborg

Skanderborg Kommune er i rivende udvikling og forventer også en kraftig stigning i antallet af indbyggere de kommende år. Med en ny politik for kommunalt byggeri ønsker kommunen at sætte endnu mere fokus på miljø, klima, indeklima og arbejdsmiljø.Afdelingsleder Lars Bak fortæller herefter om bæredygtighed og helhedstænkning for kommunale bygninger.

Fremrykning af grønne renoveringsprojekter i den almene sektor

Et bredt politisk flertal står bag en aftale om at afsætte 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor. Aftalen medfører, at der skabes yderligere incitament til at energirenovere i den almene boligsektor frem mod 2026. Direktør Allan Werge runder første halvdel af konferencen af med et indlæg om bæredygtighed og optimering af samarbejdet mellem beboere, rådgivere og entreprenører i den almene boligorganisation AL2bolig.

Ny kommuneplan skal sikre vækst og unikt friluftsliv

Silkeborg Kommune er i fuld gang med at revidere kommuneplanen for de næste 12 år, så den giver de bedste rammer for vækst, udvikling og oplevelser. I anden halvdel af konferencen fortæller formand i Plan- og Vejudvalget Hans Jørgen Okholm om udviklingen af Silkeborg midtby, de første etaper af nye boliger i Eriksborg og omegnsbyerne, kommunens landskabsstrategi samt en ny infrastruktur- og vandhåndteringsplan, som snart er på vej.

Både til frokost og mellem oplæggene vil der være rig mulighed for at komme i dialog med dagens talere og netværke med de øvrige deltagere.
Den fysiske del af netværkskonferencen indledes kl. 12.20 i restauranten på første sal hos den innovative og grønne virksomhedspark Ecopark, der ligger i den vestlige del af Aarhus tæt på motorvejen og fortsætter i de tilstødende konferencelokaler mens den virtuelle del af arrangementet først begynder kl. 13.10.

Læs mere om arrangementet og reservér en fysisk eller virtuel plads på https://buildingnetwork.dk/arrangementer/kom-i-dialog-med-bygherrer-raadgivere-entreprenoerer-og-leverandoerer-i-aarhus/

Fototekster og kreditering:

Børne og Sundhedshus Vest: kombineret tilbud med privatpraktiserende læger og daginstitution
- Illustration Aarhus Kommune

Søfronten og Havnen kan blive et af de mest attraktive områder i Silkeborg by – Illustration: Team Effekt

JCN Bolig er i fuld gang med at opføre 117 almene boliger i Åbyen for Boligforeningen Al2bolig med forventet indflytning i løbet af 2022 – Illustration: Luplau og Poulsen
Relevant information

Læs mere om arrangementet
https://buildingnetwork.dk/arrangementer/kom-i-dialog-med-bygherrer-raadgivere-entreprenoerer-og-leverandoerer-i-aarhus/


Billeder


Pressekontakt

Mickey Lund
Direktør
  +45 93 85 75 75

Firma

Building Network ApS
Blokhusvej 19
2680 Solrød Strand, Danmark

  +45 93 85 75 75
  +45 93 85 75 75

www.buildingnetwork.dk

Modtag nyheder fra Building Network (DK) på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire