Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/04-22   -   Pressemeddelelse

Tilbagekaldelse af CE-godkendt el-løbehjul skaber usikkerhed om andre køretøjerSelv om Strada ES2 kun sælges til brug uden for offentlig vej, kræver Sikkerhedsstyrelsen E-godkendelse som motorcykel


Er Strada ES2 med elmotor et løbehjul, en scooter eller en motorcykel? En afgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen har overrasket importør og forhandler RC Holm A/S – og tilbagekaldelsen kan danne præcedens for andre CE-godkendte motordrevne køretøjer:

”Sikkerhedsstyrelsen kalder Strada ES2 for en el-scooter og har pålagt os at trække det, vi selv mener er et el-løbehjul, tilbage fra markedet. Styrelsen og Erhvervsministeriet fastholder, at det ikke opfylder kravene i regeringens prøveordning for el-løbehjul og potentielt udgør en fare eller ulempe i trafikken”, fortæller direktør Claus Holm.

”Derfor kræves der E-godkendelse som motorcykel. Dette til trods for, at vi i en klage har dokumenteret, at køretøjet er CE-godkendt og udelukkende sælges til kørsel uden for offentlig vej, altså offroad og dermed væk fra andre trafikanter. Vi har som nogen af de eneste et andet E-godkendt el-løbehjul, som vi kan sælge til vejbrug som knallert. Dog kræver det nummerplader og, at man opfylder betingelser til kørekort kategorien for at må køre på vej.

Skaber stor usikkerhed om andre mindre køretøjer

”Fremover kan en afgørelse som denne påvirke både salg og brug af alle CE-godkendte køretøjer med en fart på over 6 km i timen. Køretøjer, der ikke falder ind under en special- eller prøveordning, og som kan ligne noget, der kan køre på offentlig vej.
For hvornår er et køretøj legetøj og ikke en knallert, scooter, motorcykel, traktor eller bil? Og hvornår er et køretøj beregnet til offroad eller kørsel på lukket bane som for eksempel en pocketbike, crosser, gokart eller ATV? Efter denne afgørelse er der behov klarhed”, fastslår Claus Holm, der nu rejser sagen politisk og samtidig forventer, at også en del brancheforeninger forlanger klare svar.

Bureaukratiet tager over

”Tilbagekaldelsen af Strada ES2 viser, at man som importør, forhandler og slutbruger ikke kan være sikker på, om man har med et ulovligt, potentielt farligt produkt at gøre – med mindre at produktet anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen som netop et farligt produkt. Og herefter følger så en sagsbehandling, hvor alle må vente på, at en eller flere personer tager stilling og kommer frem til en afgørelse”.

Færdselsstyrelsen har i forbindelse med R.C. Holms klage været inde over sagen om Strada ES2, og udtaler bl.a.: ”Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at køretøjet skal typegodkendes som motorcykel eller godkendes på individuel basis efter nationale forskrifter”
– og: ”Vores umiddelbare vurdering på baggrund af sagens oplysninger er, at køretøjet ikke er konstrueret til at overholde kravene til en tohjulet motorcykel. Køretøjet kan ikke lovligt benyttes på færdselslovens område”.

En umulig situation

”Det gør situationen endnu mere kompliceret eller rettere umulig”, fastslår Claus Holm fra R.C. Holm. ”For samtidig med, at Færdselsstyrelsen udtaler, at Strada ES2 ikke kan komme til at overholde kravene til tohjulet motorcykel og dermed aldrig køre lovligt på offentlig vej, fastholder man, at køretøjet på grund af loven ikke er undtaget for typegodkendelse. Dermed sander alt til i bureaukrati”.

Hos Venstre sætter Michael Aastrup Jensen fingeren på netop bureaukratiet: ”Denne sag viser, at regeringen ikke har gjort reglerne omkring forsøgsordningen klare fra starten. Og sagen er desværre også et eksempel på, at skrivebordsafgørelser fjernt fra virkeligheden kan have vidtrækkende konsekvenser for de involverede. Når bureaukratiet først tager over, kan det være svært at drive virksomhed i Danmark, selv om man mener at have sine godkendelser i orden. Det må helt klart kunne gøres bedre!” (Billedtekst: Michael Aastrup Jensen – foto: Steen Brogaard)

R.C. Holm A/S www.rcholm.dk trækker hermed Strada ES2 tilbage fra markedet - og kunder, der har købt denne type, kan levere det tilbage og få pengene retur.

Billeder


Pressekontakt

Claus Holm
  86 99 73 14

Firma

RC Holm A/S
Skovbakkevej 50
8544 Mørke, Danmark

  8699 7314

www.RcHolm.dk

Modtag nyheder fra RC Holm A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire