Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/06-16   -   Pressemeddelelse

Store danske virksomheder risikerer bødestrafOmkring 100 virksomheder har ifølge Energistyrelsens positivliste endnu ikke gennemført det obligatoriske energisyn.

EU har et overordnet mål om at nedbringe energiforbruget med 20% i 2020. Energieffektivitetsdirektivet er et af tiltagene, der skal føre til målet. Ca. 500 danske virksomheder skal som følge af energieffektivitetsdirektivet foretage og indberette et energisyn efter en særlig standard hvert fjerde år.

Ifølge EU-direktivet gælder kravet om energisyn virksomheder med mere end 250 ansatte, en omsætning på mere end 370 mio. kroner eller en balance på mere end 320 mio. kroner. Fristen for indberetning er 1. juli 2016, hvorefter Energistyrelsen vil begynde at udstede pålæg. Undladelse i at efterkomme påbud vil resultere i politianmeldelse og eventuelt bøde.

Energisyn giver store besparelser

De fleste virksomheder kan typisk opnå en markant besparelse på energiregningen. Når mange virksomheder ikke udnytter sparepotentialet, skyldes det i de fleste tilfælde, at det er svært at overskue, hvordan forbedringerne skal gribes an, og om de er rentable.

Formålet med energisyn er, at synliggøre potentialet for at reducere virksomhedernes energiforbrug og dermed driftsomkostningerne samt at reducere den energirelaterede miljøpåvirkning. Med energisynet får virksomhederne en beskrivelse af hvilke muligheder der er for at effektivisere energiforbruget og dermed opnå besparelser på energiomkostningerne uden at belaste effektivitet og drift.

Med energisynet venter således en stor gulerod, da virksomhederne får synliggjort store besparelsesmuligheder med rentable investeringer. I rapporten får man nemlig direkte anvisninger på, hvordan man kan opnå energibesparelser, der på få år kan sikre tilbagebetalingen af udgiften til såvel besparelsestiltagene som energisynsrapporten. Det handler om at udnytte den mulighed, man får foræret, når man alligevel er blevet anmodet om at lave en obligatorisk rapport.

Minimér jeres administrationstid

Energisynet skal udføres af certificerede energikonsulenter. Hører I til de virksomheder, der skal leve op til EU-kravet, kan I med fordel tage kontakt til e|optimo.

e|optimo kan gennemføre energisynet og sørge for energisynsrapporten og dokumentation til Energistyrelsen, så I kan minimere jeres administrationstid. Endvidere kan e|optimo hjælpe med at sikre tilskud til eventuelle energioptimeringer så tilbagebetalingstiden forkortes. Der ved sikres virksomhederne at få en gevinst ud af energisynet og dermed få gavn af nogle af alle de besparelser, som anvises.

Kontakt e|optimo

Vil I høre mere om energisyn og hvordan jeres virksomhed kan få bæredygtighed og bundlinje til at gå hånd i hånd, kan e|optimo kontaktes på tlf. 72 18 31 30 eller via mail til energisyn@eoptimo.com

For yderligere information kan kontaktes:

Partner Mathias Krog Steffensen, mks@eoptimo.com Tlf. 25 28 60 81
Kommunikations- og marketingansvarlig Mikkel Egeberg Rasmussen, mr@eoptimo.com Tlf. 25 34 79 02

Relevant information

Energisyn i store virksomheder
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/tilskud-energispareafgift-aftale-energieffektivisering/lo-5

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomhed
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/forklaring091214.pdf

e|optimo - Tilskud til at spare mere
http://www.eoptimo.com/


Billeder


Pressekontakt

Mikkel Egeberg Rasmussen
Kommunikations- og marketingansvarlig
  25347902
  25347902

Firma

e|optimo
Rentemestervej 14
København NV, Danmark

  25347902
  25347902

www.eoptimo.com

Modtag nyheder fra e|optimo på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire