Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-19   -   Pressemeddelelse

To nye hoteller i København vælger VentilationsvinduetDe nye GO hoteller i Tårnby og Sundby fik plads til et dobbeltværelse mere pr. etage ved - som nogle af de første hoteller i verden - at vælge Ventilationsvinduer som en del af en unik energi- og indeklimaløsning.

Det er fagentreprenøren Københavns VVS, som i tæt samarbejde med Horn-Group ApS. og IKM A/S har leveret den samlede energi- og indeklimaløsning til de to nye hoteller. Hotel GO i Tårnby er netop færdigbygget og taget i brug. Det andet Hotel GO på Lergravsvej i København S. er under opførelse.

Aage Nielsen, adm. direktør for Københavns VVS: ”Bygherren ønskede en grøn profil for begge hoteller og har givet firmaet ret frie hænder til at komme op med en løsning. Den er faldet på LivingBetter konceptet fra Horn-Group og IKM”.

Udnytter solen og naturens kræfter

Aage Nielsen fremhæver, at samarbejdet parterne imellem har ført til, at konceptet nu også er tilpasset hoteldrift. LivingBetter er baseret på, at frisk luft leveres forvarmet ind gennem Ventilationsvinduets dobbelte konstruktion. De er installeret på alle værelser og flere andre funktionelle rum i hotellet. Dermed udnyttes solen og naturens egne kræfter til, at Ventilationsvinduerne yder et betydeligt energitilskud og indgår som en integreret del af indeklimaløsningen.

Firmaet IKM A/S leverer udsugs-varmepumperne placeret i kælderetagen sammen de øvrige VVS-installationer. Der er udsug fra bl.a. alle badeværelserne i hotellerne. Varmepumpernes ventilatorer sikrer luftskiftet og udnytter energien i afkastluften til at lave varmt brugsvand og varme. Konceptet kræver kun aftrækskanaler.

Plads til ekstra dobbeltværelser

Indblæsningskanalerne er sparet væk, hvilket medfører en betydelig plads- og prisreduktion og faktisk også lavere driftsomkostninger. Pladsbesparelsen har givet mulighed for et ekstra dobbeltværelse per etage og dermed øgede indtægter til hotellet.

De gode erfaringer fra det nybyggede hotel i Tårnby har Københavns VVS fået lov til at videreføre til det nye GO hotel på Lergravsvej, som er en ombygning af en eksisterende bygning. Igen er det Ventilationsvinduerne, der leverer den friske forvarmede luft og IKM udsugs-varmepumper, som skal klare ventilationen og producere varmt vand. Også i dette projekt er det af meget stor betydning, at kanalføringen til ventilation kan reduceres. Det letter byggeprocessen og reducerer anlægs- og driftsomkostningerne. Begge projekter er tegnet af Miami Arkitekter ved Klaus Lange.

Energieffektiv teknologi

Peter L. Clausen, adm. direktør for Horn-Group ApS: ”Det er første gang, at Ventilationsvinduet foretrækkes i hotelbyggeri, og erfaringerne bekræfter Ventilationsvinduets og LivingBetter konceptets store potentiale. LivingBetter er under stor udbredelse og vælges både til element-boligbyggeri og renoveringsprojekter i boligforeninger. Internationalt har det vakt opsigt og ført til, at LivingBetter i 2018 blev nomineret til den tyske Energie-Effizienz pris”.

Ventilationsvinduet er udviklet på basis af patenteret teknologi fra Horn-Group ApS. Løsningen er testet på Fraunhofer Institut i München og dokumenteret af Aalborg Universitet. Ventilationsvinduets unikke energimæssige egenskaber på både forvarmning og køling kan på enkel vis indregnes i bygningens energiramme – og hele LivingBetter løsningen opfylder alle gældende krav til såvel energiramme som ventilation i al slags byggeri. Se mere på www.Livingbetter.dk

IKM A/S er et af markedets førende eksperter på udsugs-varmepumpeteknik. Se mere på www.ikm.dk

For yderligere information kontakt Peter L. Clausen, plc@horngroup.dk

Billeder


Pressekontakt

Peter Clausen
  40 38 94 24

Firma

Horn Group ApS
Sortebjergvej 2
6640 Lunderskov, Danmark

  40389424

www.ventilationsvinduet.dk

Modtag nyheder fra Horn Group ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire