Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/06-16   -   Pressemeddelelse

CBS lancerer nyt SharePoint intranet til 20.000 studerende

Copenhagen Business School er klar til at lancere et nyt moderne intranet for skolens 20.000 studerende.

Når de studerende på Copenhagen Business School (CBS) vender tilbage til skolen eller starter på deres nye uddannelse efter sommerferien, vil de blive præsenteret for en ny moderne intern informationsplatform. CBS har nemlig netop fået implementeret et nyt intranet my.cbs.dk, der skal være med til at gøre livet som studerende lettere ved en nemmere adgang til den vigtige information.

Kommunikation i en kompleks organisation

CBS et af Danmarks 8 universiteter og har 20.000 studerende og ca. 1500 medarbejdere - forskere, ph.d. studerende og administrativt personale. Hvert år starter et stort antal nye studerende med meget forskellige forudsætninger; der er internationale studerende, der ikke kan dansk, studerende med en professionel karriere ved siden af, i udvekslingsprogrammer og meget mere. En kompleks organisation med mange forskellige behov, der skal tilgodeses.

I mere end 10 år har CBS haft en hjemmeside, hvor administrationen har kommunikeret til de studerende, men uden at de studerende har kunnet logge ind og dermed uden mulighed for at få personaliseret og målrettet information. Det har betydet et meget stort og uoverskueligt side-hierarki, der har taget lang tid at lære at bruge som studerende og har krævet mange klik at finde frem til den ønskede information. Alt i alt en tidskrævende affære for både studerende og studieadministration.

my.cbs.dk - relevant information for den enkelte studerende

CBS har derfor haft behov for en ny tidssvarende løsning til dels at personalisere og målrette kommunikationen til den enkelte studerende og dels at gøre det nemmere for de studerende at navigere og finde frem til ønsket information.

Løsningen my.cbs.dk står nu klar i form af et nyt moderne intranet baseret på IntraActive Intranet og SharePoint Online (Office 365), som giver de studerende én central hovedindgang til både bredt og personaliseret indhold, og som de til hver en tid kan tilgå fra deres mobile devices. my.cbs.dk har naturligvis en genkendelig designlinje, der matcher CBS' brand og webdesign på www.cbs.dk.

Derudover er my.cbs.dk integreret med det studieadministrative system STADS (der håndterer brugere, tilmeldinger til undervisning og eksaminer) og logikker, der sørger for, at den enkelte studerende helt automatisk får vist den information, der er relevant for netop ham/hende. På den måde er my.cbs.dk et intranet, som i høj grad er tilpasset CBS' størrelse og kompleksitet.

Livet som CBS studerende

ProActive har hjulpet CBS med at designe og implementere det nye intranet i en proces, hvor de studerende har spillet en meget aktiv rolle og bidraget med input til løsningsdesignet, således at deres perspektiv på livet som CBS-studerende i høj grad er blevet tilgodeset.

Pressekontakt

Glenn Müller
Marketing Manager
  41723332
  41723332

Firma

ProActive
Rosenørns Allé
1970 Frederiksberg, Danmark

  82323232
  41723332

http://www.proactive.dk/

Modtag nyheder fra ProActive nyheder på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire