Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/12-18   -   Pressemeddelelse

Klasselokalet flyttede ud på byggepladsenFor landets niendeklasses elever er det helt store spørgsmål, hvad de skal efter folkeskolen. For at vise de unge mennesker byggebranchens mange karrieremuligheder har Lykkebo Skole i Valby besøgt Grønttorvet, hvor flere end 300 fagfolk og håndværkere arbejder med opførelsen af den nye bydel.

Eksperter forudser, at Danmark kommer til at mangle ca. 70.000 faglærte i 2025. På trods af massive indsatser for at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse valgte kun 19,4 procent af 9. og 10. klasses eleverne ifølge tænketanken DEA i 2018 at søge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Tendensen går ud over alle faglige brancher, hvor særligt byggebranchen vil mangle hænder i fremtiden.

Fremtid i byggebranchen
Nogle af grundene til, at unge fravælger erhvervsuddannelser, er manglende kendskab til uddannelsen og frygt for at fortryde uddannelsesvalget. For at bidrage til at højne de unges kendskab til byggebranchen indbød FB Gruppen A/S derfor alle 9. klasses elever fra Lykkebo Skole til et todages inspirationsbesøg. Her kunne eleverne møde nogle af de flere end 300 mennesker, der arbejder på Grønttorvet, og få en smagsprøve på, hvilke karrieremuligheder, byggebranchen byder på.
- Byggebranchen kommer i fremtiden til at mangle folk, og vi har alle et ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Derfor er vi glade for at afholde forløbet for Lykkebo Skole, så vi kan medvirke til at skabe interesse for branchen og give de unge mennesker kendskab til de mange karrieremuligheder, der er i branchen. For der er mange - uanset om man vil ind i håndværkerfaget eller drømmer om at blive arkitekt eller ingeniør, siger adm. direktør i FB Gruppen, Hans-Bo Hyldig, og fremhæver samtidig, at virksomheden i forbindelse med indgåelse af aftaler med sine underleverandører kræver, at disse som del af deres virksomhedsprofil skal tage lærlinge ind.

Andre veje end gymnasiet
Udover at få indblik i hverdagen og de varierende opgaver på en byggeplads, gjorde FB Gruppen og lærerene på Lykkebo Skole også meget ud af at vise eleverne de mange andre uddannelsesveje, man kan vælge fremfor gymnasiet. Første dag bød bl.a. på oplæg fra to unge mennesker, som ved, hvor svært det kan være at komme i gang med en uddannelse og finde et arbejde efter folkeskolen.
- Ved at fortælle vores historie og vej til uddannelse og job, håber vi at kunne inspirere de unge til at vælge en uddannelse ud fra deres interesser. Man skal ikke være bange for at vælge forkert, det betyder bare, at man har noget at falde tilbage på. Selvom du er skoletræt eller ikke bryder dig om at gå i skole, så er det stadig muligt at få en uddannelse. De unge ved ofte ikke, hvor de skal lede, fortæller Rezkar Derki fra det offentlige tilbud UU Københavns rollemodeller, hvis formål er at inspirere og motivere unge til at vælge en uddannelse

Virksomhedsbesøg åbner elevernes øjne
På Lykkebo Skole har man været glade for inspirationsforløbet og håber, eleverne er blevet inspireret, når de om få måneder skal vælge uddannelse.
- Vi oplever ofte, at eleverne søger praktikpladser i sko- og tøjbutikker - også selvom de måske ikke ønsker at arbejde med salg på den lange bane. Deres valg af praktiksted beror med andre ord på faktorer, som ikke nødvendigvis har fokus på valg af ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Praktikken hos FB Gruppen på Grønttorvet er derfor en oplagt mulighed for, at eleverne stifter bekendtskab med den del af arbejdsmarkedet, som har relation til håndværksuddannelserne, fortæller skolelærer Mark Askov Sørensen og fortsætter:
- Der er behov for, at de unge åbner øjnene op for de mange forskellige karrieremuligheder, der findes. Besøget på Grønttorvet skulle derfor gerne giver vores elever en større fornemmelse for de karrieremuligheder, der findes indenfor håndværksfagene samt være et skridt på vejen i afklaringen af, hvad det er, de rent faktisk vil arbejde med - og måske få nogle af dem til at vælge en håndværksuddannelse

Det er anden gang, FB Gruppen byder skoleelever velkommen på Grønttorvet, og virksomheden håber at kunne afholde flere inspirationsbesøg i fremtiden.


Relevant information

Om FB Gruppen A/S:
https://www.fbgruppen.dk


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Direktør
  26897020

Firma

FB Gruppen A/S
Grønttorvet 6, 1.
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

http://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire