Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/04-19   -   Pressemeddelelse

FB Gruppen fokuserer langsigtet – og lander rekordresultat

En langsigtet tilgang til udviklingsprojekter med en både grøn og social profil tiltrækker både investorer og kunder. Med et bevidst fravalg af kortsigtet profit og fokus på kvalitet i byggeriet kan FB Gruppen offentliggøre et 2018-resultat med fremgang på alle nøgletal. Omsætningen passerede i 2018 1,7 mia. DKK med et resultat efter skat på 252 mio. DKK.

Projektudviklerkoncernen FB Gruppen arbejder primært med by- og boligudvikling i Hovedstadsområdet. I disse år det største projekt omdannelsen af det historiske Grøntorv i Valby til en ny og grøn bydel, hvor 2.300 blandede boliger, erhvervsenheder og daginstitutioner på i alt 243.000 m2 afleveres med minutiøs præcision. Her i april holdt koncernen således det 15. rejsegilde på Grønttorvet, hvor det første byggeri blev påbegyndt i 2016, og hvor de sidste boliger skal afleveres i 2021.

Ud over det store bydelsprojekt på Grønttorvet i Valby er FB Gruppen også i gang med byggeprojekter blandt andet i Hvidovre, Roskilde, Stenløse og på Teglholmen i København, fremgår det af koncernens netop offentliggjorte 2018-regnskab.

200.000 m2 projekter i gang
2018 var et aktivt år for FB Gruppen. Koncernen afleverede alt 51.354 m² fordelt på 434 boligenheder. Herudover blev der i det forgangne år igangsat yderligere ni projekter på samlet 74.116 m² fordelt på 943 enheder bestående af ungdomsboliger, familieboliger til udlejning, en detailhandelsbutik samt Grønttorvets første daginstitution, der opføres for Københavns Kommune. Koncernen havde med udgangen af 2018 nær ved 200.000 m² projekter, hvoraf ca. 55% er solgt pr. marts 2019. I 2019 afleverer koncernen 1.063 boliger.

Langsigtet tilgang til byggeri
Projektudviklerkoncernen er 100% dansk ejet og har en bevidst langsigtet tilgang til de projekter, man går ind i. Alle koncernens projekter igangsættes og gennemføres med fokus på grøn og social bæredygtig byudvikling. Bevidste valg om byggematerialer samt fokus på kvalitet, æstetik, bæredygtighed, infrastruktur og sociale fællesskaber i byggerierne koster typisk på bundlinjen, men i FB Gruppens bestyrelse og ledelse er holdningen klar:
- Fællesskaber er en vigtig faktor i ethvert menneskes livskvalitet. Derfor skaber vi bydele og byggerier med fælles områder, hvor mennesker på tværs af boligformer kan se hinanden i øjnene, fastslår adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S og fortsætter:
- Som en af de større aktører i branchen har vi en forpligtelse og et ansvar for at gå foran. Vi bygger kun boliger, vi selv vil bo i. Og den stolthed, vi føler ved hvert eneste byggeri skal kunne mærkes i alle led, lige fra arkitekterne og håndværkerne til beboerne og lokalsamfundet. Det er muligt, at den langsigtede tilgang koster økonomisk på den korte bane, men i et samfundsperspektiv er det vores klare opfattelse, at vi skal bidrage til de gode oplevelser i byggeriet, der rækker ud over økonomien. Dét mærker vi, at både vores investorer og kunder kvitterer for i de byggerier, vi udvikler, siger Hans-Bo Hyldig.

Fremgang på alle nøgletal
Benhård byggestyring og effektiv byggeledelse bidrager sammen med den langsigtede strategi til solide nøgletal i koncernen. Med en rekordomsætning på over 1,7 mia. DKK og et resultat efter skat på 252 mio. DKK svarende til en bruttoavance på 19,3 % følger projektudvikleren FB Gruppen sin strategiske udviklingsplan.

I forbindelse med regnskabsaflæggelse på koncernens generalforsamling torsdag betegner ledelsen da også resultatet for tilfredsstillende. FB Gruppens koncernbalance udgør pr. 31.12.2018 1.728.531 TDKK og egenkapitalen udgør heraf 497.264 TDKK.
- Vi har en bevidst politik om, at en vis andel af koncernens boligprojekter skal være solgt inden igangsætning af et byggeri, eller at der i øvrigt findes en betryggende exit strategi for projektet. Politikken vurderes ud fra det enkelte projekt eller på tværs af flere projekter, fortæller Hans-Bo Hyldig.

Fokus på miljø og arbejdsmiljø
Koncernen har selv få ansatte, men entrerer med mange underleverandører med mange ansatte. Det vurderes at koncernen løbende har 300-400 personer i arbejde på de forskellige byggepladser. Det er et krav fra koncernen, at underleverandører sikrer overholdelse af gældende regler om miljø- og arbejdsmiljøforhold. Indkøb af materialer til byggerierne forsøges altid gennemført med krav om leverancer fra anerkendte producenter, der har fokus på kvalitet, bæredygtighed og generelt sætter miljø- og arbejdsmiljøforhold højt.

Flere end 150 mio. i bidrag til samfundet
Det er ikke kun de finansielle nøgletal, som 2018-regnskabet indeholder. Den sociale profil kommer også til udtryk i regnskabet. Koncernen er danskejet og betaler skatter og afgifter i Danmark. I 2018 udgjorde selskabsskatten godt 71 mio. DKK. Når man hertil lægger nettomoms-betaling på godt 80 mio. DKK fra afleverede byggerier samt personlige skatter fra de 3-400 tilknyttede medarbejdere, er der således tale om en byggekoncern, der med mere end tilgang til bæredygtighed, byggematerialer, sociale fælleskaber og grøn profil bidrager til velfærdssamfundet.

Ruster sig til et ustabilt marked
Efter krisen i slutningen af 00’erne har boligmarkedet i København gennem de senere år leveret betydelige prisstigninger; der nu stagnerer og falder, hvilket naturligt har påvirket efterspørgslen efter især højpris-ejendomme i København.
- Det er jo ikke noget nyt, at høj risiko giver mulighed for højt afkast. Men sådan opererer vi ikke. Det ligger ikke til os, og vores byggerier er derfor ikke placeret i denne segmentgruppe. Vi opererer hellere i det brede marked, hvor vi kan levere byggerier i høj kvalitet, der er til at betale for almindelige mennesker, uanset om det er leje, eje eller andelsboliger, understreger Hans-Bo Hyldig og uddyber:
- Men når toppen af markedet falder, så påvirker det jo alle i markedet. Måske falder priserne ikke meget, men så bliver liggetiderne lidt længere, og det kan være sværere at finde investorer. Så vi arbejder meget aktivt med håndtering af de risici, vi oplever i markedet. De salgs- og samarbejdsaftaler, vi har med vores samarbejdspartnere, er med til at begrænse risikoen betydeligt, og vi oplever fortsat god tilgang af både investorer og kunder. Derfor forventer vi også de kommende år positiv indtjening, om end det vil være marginalt lavere end i 2018. Med den yderligere konsolidering af koncernens finansielle position, som 2018-regnskabet udviser, ruster vi os til fremtiden, som jo altid kan være svær at forudsige, konstaterer Hans-Bo Hyldig.

Relevant information

FB Gruppen A/S
www.fbgruppen.dk

Grønttorvet
https://groenttorvet.dk/


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Direktør
  26897020
Lars Lindskov
Pressekontakt for FB Gruppen A/S
  30 50 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Grønttorvet 6, 1.
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

http://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire