Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/04-20   -   Pressemeddelelse

FB Gruppen A/S står godt rustet til nye projekter i et ustabilt boligmarkedEn kombination af præcis timing i forbindelse med opkøb af grunde og et bevidst helhedssyn til byudvikling sikrer projektudviklerkoncernen en rekord-omsætning på godt 2 milliarder og en solid bundlinje på tæt ved 400 mio. DKK. Med afsæt i erfaringerne fra udviklingen af den grønne bydel Grønttorvet i Valby er FB Gruppen klar til nye, store projekter i hovedstadsområdet.

Med en dokumenteret evne til at slå til på det rigtige tidspunkt - både i forbindelse med opkøb af grunde og at sælge de rigtige projekter til relevante købere på det rigtige tidspunkt - har projektudviklingskoncernen FB Gruppen A/S endnu en gang landet et solidt regnskab, der nøje følger de flerårige planer og budgetter.

Det netop offentliggjorte koncernregnskab for 2019 viser således et nettoresultat på 399 mio. DKK baseret på en toplinje på 2,072 mia. DKK mod 1,737 mia. DKK i 2018. Koncernbalancen udgør 1,6 mia. DKK, og koncernegenkapitalen udgør 880 mio. DKK. Moderselskabets balance udgør 661 mio. DKK og egenkapitalen er 654 mio. DKK.
- Vi er meget glade og taknemmelige for indsatserne fra vores dygtige medarbejdere og engagerede samarbejdspartnere i det forgangne år, siger adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet.

Historiske grundopkøb fundament for resultat
FB Gruppen er anerkendt for at bygge boliger i høj kvalitet, og flere byggerier har gennem årene høstet arkitektur- og publikumspriser. På trods af den høje kvalitet insisterer koncernen på at levere boliger, der er til at betale for de fleste, og at især byudviklingsprojekter skal indeholde blandede boliger for at sikre mangfoldighed i beboersammensætningen.
- Alle beboerne, håndværkere og involverede skal føle glæde og stolthed over at bygge og bo i vores byggerier, uanset om det er ejer, lejer, andel eller almen, fastslår Hans-Bo Hyldig.

Projektudviklerkoncernens solide økonomiske resultater i disse år skyldes ikke mindst de gode opkøb, FB Gruppen gjorde tilbage i 2015-2017, hvor grundpriserne var lave. Det har blandt andet gjort det muligt at opføre en række almene boliger i høj kvalitet som en del af det samlede byudviklingsprojekt på Grønttorvet.
- Generelt køber vi ikke så meget, når grundpriserne er høje, for så tager sælgerne gevinsten. Dermed kan vi ikke skabe det råderum, vi ønsker, for at levere kvalitet i boligerne til en pris, der er rimelig for slutbrugerne, pointerer Hans-Bo Hyldig.

Klar til flere byudviklingsprojekter
Det er netop med afsæt i de seneste års prisudvikling, at FB Gruppen har været tilbageholdende med investeringer i en periode. Alligevel har koncernen med få og målrettede opkøb opbygget en pipeline med over 300.000 m2, hvoraf 200.000 m2 er i option.

På toppen af den eksisterende pipeline føler FB Gruppen sig med endnu et solidt regnskabsresultat rustet til at gå ind i flere nye og større projekter. Forudsat, at der kan købes ind til en fornuftig pris.
- Der er jo ingen tvivl om, at den tid, vi nu går i møde, er endnu mere usikker end før. Men på trods af Covid-19 pandemi og finansiel ustabilitet kan vi se, at der er gode projekter, der venter på at blive realiseret i flere kommuner i Hovedstadsområdet og på Sjælland, siger Hans-Bo Hyldig og fortsætter:
- Med erfaringerne fra ikke mindst de gode resultater på Grønttorvet i Valby er vi klar til at bidrage med både vision, erfaring og finansiel styrke til at løfte tilsvarende opgaver i andre kommuner, der enten ønsker at fortætte, forandre eller byudvikle, understreger han.

Øger markedspositionen i København
FB Gruppen arbejder primært med by- og boligudvikling i København og Hovedstadsområdet. Udover på Grønttorvet i Valby har FB Gruppen igangsat eller planlagt byggerier i Ballerup, Gentofte, Hvidovre, Holbæk, Roskilde og Stenløse.

Ifølge opgørelser blev der i 2019 opført 6.520 boliger i Københavns Kommune. Heraf er der udbudt 857 projektlejligheder til salg, hvoraf 500 er solgt. FB Gruppen har i 2019 opført og afleveret 918 boliger i Københavns Kommune, hvilket svarer til 14% af markedet eller hver 7. bolig. Samtidig har koncernen solgt 109 projektboliger svarende til 22% eller hver femte bolig i markedet det forgangne år.

Leverer 700 boliger i 2020
I indeværende år afleverer FB Gruppen godt 700 boliger fordelt på knap 63.000 m2. Det er lidt færre end i 2019, og derfor vil der i 2020 være en planlagt nedgang i såvel omsætning som indtjening.
- Som projektudvikler vil omsætningen variere fra år til år, da vi trods en nogenlunde konstant produktion indtægtsfører ved aflevering, slutter Hans-Bo Hyldig.


Relevant information

FB Gruppen A/S
https://fbgruppen.dk

Grønttorvet
https://groenttorvet.dk/


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020

Firma

FB Gruppen A/S
Paradisæblevej 4, 5 sal
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

https://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire