Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-21   -   Pressemeddelelse

Fokus på værdier skaber øget efterspørgsel hos FB GruppenDe seneste år har projektudviklerkoncernen FB Gruppen i stigende omfang fokuseret på grøn og social bæredygtig byudvikling i deres projekter, der overvejende opføres i hovedstadsområdet. Og markedet ser ud til at kvittere for strategien. Det netop offentliggjorte koncernregnskab for 2020 viser et overskud før skat på 371 mio. DKK baseret på en toplinje på 1,474 mia. DKK

Projektudviklerkoncernen FB Gruppens største projekt ligger på det tidligere Grønttorv i Valby, der i disse år omdannes fra industriområde til en grøn bydel med 3.000 boliger og en 23.000 m2 stor park i midten af bydelen. Omdannelsen er sket på en måde, der i 2019 udløste priser til Amaryllis Hus, og senest vandt FB Gruppen kategorien ”Årets Developerpris” ved uddelingen af Building Awards 2020.

Nye projekter med afsæt i værdier
En række af de opnåede erfaringer fra Grønttorvet har da også dannet afsæt for to andre store udviklings¬projekter, der blev investeret i henover 2020. Det drejer sig om udvikling af 1.800 boliger, der over de kommende 6-7 år skal opføres i Nærheden i Høje-Taastrup Kommune, hvor koncernen har erhvervet ca. 160.000 m2 m² byggeretter.

Det andet store projekt omfatter op mod 1.000 boliger, der i 4 etaper over de kommende 8-10 år skal opføres på det tidligere stadionområde midt i Holbæk by. Her har FB Gruppen foreløbigt erhvervet 37.000 m2 byggeretter i etape 1, hvor lokalplanen netop er godkendt politisk.
- Begge kommuner og de involverede aktører har til netop disse to byudviklingsprojekter efterspurgt en række af de værdier og erfaringer, vi har høstet fra udviklingen af Grønttorvet. Det drejer sig blandt andet om en helhedsorienteret tilgang med fokus på fællesskaber og grønne boligområder samt en høj grad af arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet i byggerierne, siger adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

Sidste år påbegyndte koncernen opførelsen af sin første DGNB-certificerede ejendom, og koncernledelsen har besluttet, at en stor del af koncernens udviklingsprojekter fremover vil være certificerede i forhold til klima, bære¬dygtighed, proces og økonomi. Endvidere skal underleverandørerne blandt andet sikre overholdelse af gældende regler om miljø- og arbejdsmiljøforhold samt beskæftige lærlinge og i det hele taget have fokus på et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Positiv effekt på nøgletallene
Det skarpe fokus på kvalitet og løbende investeringer i innovation og miljø anses af koncernledelsen for at være en af årsagerne til de stærke økonomiske resultater.

Det netop offentliggjorte koncernregnskab for 2020 viser således et resultat før skat på 371 mio. DKK baseret på en toplinje på 1,474 mia. DKK mod 2,072 mia. DKK i 2019. Koncernen har som ansvarlig danskejet virksomhed bidraget til samfundet med godt 90 mio. DKK i selskabsskat, fremgår det af årsregnskabet.
- Aktivitetsniveauet har været stort set uændret hen over året. Vi har i 2020 afleveret 731 boliger mod et forecast på 700 boliger, så vi har været lidt mere effektive, end vi havde regnet med, siger Hans-Bo Hyldig.

FB Gruppens årsomsætning ligger i dag typisk i niveauet 1,5 og 2 mia. DKK, men der kan være udsving fra år til år.
- Vi arbejder fortrinsvis med meget store projekter, hvorfor der trods uændret aktivitet kan være ret store forskelle mellem årene blandt andet afhængigt af, om vi arbejder i egen eller fremmed regning. Projekter i egen regning indtægtsføres ved aflevering. Aktiviteten i 2019 og 2020 er stort set identisk, men når vi færdiggør og afleverer større ejendomme omkring årsskiftet, vil det give en unormal stor eller lille omsætning i et af de to regnskabsår, forklarer Hans-Bo Hyldig og fortsætter:
- Afleveringerne af vores projekter er dog meget præcise, og ligeså vores forecast, hvorfor årets nøgletal er helt som planlagt, fastslår koncerndirektøren.

Ligesom de fleste andre holdt han vejret, da Danmark lukkede ned den 11. marts sidste år og medførte, at boligmarkedet stort set gik i stå fra den ene dag til den anden.
- For vores vedkommende varede stilstanden dog kun en måneds tid eller to. Herefter oplevede vi igen en god søgning efter boliger, og samlet set er boligmarkedet steget i 2020. Da de fleste af FB koncernens projekter var solgt inden årets start, har Covid-19 ikke påvirket vores omsætning eller indtjening, fortæller Hans-Bo Hyldig.

Koncernbalancen udgjorde i 2020 1,393 mia. DKK, og koncernegenkapitalen udgjorde 882 mio. DKK. FB Gruppens balance består primært af igangværende projekter, der er solgt, samt likvid kapital. Koncernen har i 2020 indfriet størstedelen af den eksterne gæld og har selvfinansieret en række projekter. FB Gruppens projekter sælges typisk som ejerboliger eller større etageboligbyggerier til institutionelle investorer eller ejendomsselskaber.

Positive forventninger til 2021
Udover de projekter, der allerede er i byggeri, har koncernen aktuelt en pipeline på 310.000 m2 bolig samt 10.000 m2 erhverv. Den samlede produktionsværdi heraf er i niveauet 7 mia. DKK. I 2021 forventer FB Gruppen at aflevere i alt ca. 60.000 m², hvoraf ca. 70% er solgte ved indgangen til 2021. De resterende ca. 30% har koncernen besluttet selv at beholde som investerings¬ejendomme.

Koncernen forventer aktivitetsniveauet i 2021 øget i forhold til 2020 især ved opstart af byggerier i Nærheden Øst og Holbæk Have.
- Omsætnings- og resultatmæssigt vil forventningerne til 2021 afhænge af om de kommende projekter opføres i egen eller fremmed regning. Vi har en bevidst strategi om overvejende at producere ejendomme udenfor de dyreste prissegmenter, hvorfor vi har en sædvanlig men ikke en kritisk markedsrisiko i forhold til prisudviklingen på boligmarkedet, slutter Hans-Bo Hyldig, der forventer et resultat i 2021 på niveau med 2020.

Fakta om FB Gruppen A/S
• Siden 2003 har FB Gruppen i en række byer i Hovedstadsområdet udviklet og bygget flere end 5.000 indflytningsklare boliger, der er til at betale.
• Koncernen har fokus på kvalitet i byggerierne, herunder materialevalg og det økonomiske fundament, og bygger kun boliger, de selv vil bo i. Flere af byggerierne har modtaget arkitektur- og anerkendelsespriser
• Udover det igangværende byggeri af 3.000 boliger på Grønttorvet i Valby forbereder koncernen sig til opførelsen af 1.800 boliger i Nærheden i Høje-Taastrup Kommune og 1.000 boliger i Holbæk Have, der skal udvikles på det tidligere stadionområde midt i Holbæk by. Herudover arbejder FB Gruppen med bydels- og boligprojekter blandt andet i Ballerup, Bjæverskov, Gentofte, Ørestad og Stenløse.
• FB Gruppen arbejder sammen med en fast kreds af arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndværkere, så kvalitet og kontinuitet sikres. Koncernen er kendt for at aflevere boliger til den aftalte tid uden væsentlige fejl og mangler.
• Koncernen afleverede i 2020 i alt 731 boligenheder og omsatte for ca. 1,5 mia. DKK med et resultat før skat på 371 mio. DKK og et nettoresultat på 291 mio. DKK.


Relevant information

FB Gruppens hjemmeside
www.fbgruppen.dk

Grønttorvets hjemmeside
www.groenttorvet.dk


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020
Lars Lindskov
Pressekontakt for FB Gruppen A/S
  30 50 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

http://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire