Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/06-21   -   Pressemeddelelse

Balanceret byudvikling kræver fokus på planlægning, infrastruktur og finansieringMed stigende boligpriser søger folk i større omgang mod landsbyerne og det åbne land, der disse år oplever vækst og tilgang af nye borgere. Men hvad skal der til for at sikre udvikling af både by og land, og kan det finansieres? Det stillede en borgmester, en tidligere boligminister, et folketingsmedlem, en projektudvikler og en fortaler for landdistrikterne fokus på under Folkemødet

Hvordan sikrer vi kvalitetsboliger og bæredygtige bysamfund i hele landet? Og hvad skal der til for at sikre en bedre balance mellem by og land? Det satte FB Gruppen A/S fokus på under Folkemødet på Bornholm i en debat mellem adm. direktør Hans-Bo Hyldig, tidligere bolig- og transportminister Ole Birk Olesen (LA), fra Roskilde Kommunes borgmester Tomas Breddam (S), Steffen Husted Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd og Charlotte Broman Mølbæk MF (SF).

Vi skal tale landet op
Tidl. bolig- og transportminister Ole Birk Olesen fra argumenterede for, at der både er behov for store byer og mindre landsbyer, fordi folks præferencer for boform er forskellige.
- Som dreng voksede jeg op på landet, mens jeg i dag bor i byen. Det har hver sine fordele, og mennesker vælger at bo der, hvor både bolig og miljø passer bedst til deres liv. Nogle foretrækker storbyens puls, andre fortrækker et liv med natur og fred, mindre husleje, flere kvadratmeter og plads i svømmeklubben uden at skulle være på venteliste. Noget der dog er afgørende er, at vi taler landet op i stedet for ned, understregede Ole Birk Olesen.

Steffen Husted Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd ville også tale livet på landet op og påpegede mulighederne for erhvervsudvikling bl.a. inden for landbruget, der kunne være en af dynamoerne til at skabe bæredygtige bysamfund. Som en af landets største projektudviklere efterlyste adm. direktør Hans-Bo Hyldig et større perspektiv i land- og byudviklingen.
- Der kunne skabes en bedre balance mellem land og by, hvis den overordnede planlægning blev lagt i regionerne frem for i kommunerne. Mens kommunerne i dag kun fokuserer på udvikling af bysamfundene inden for egne grænser, så ville et regionalt perspektiv give mulighed for at få et bedre samspil mellem byudvikling, infrastruktur og erhvervsudvikling, fremhævede Hans-Bo Hyldig.

Investeringer skal stoppe negativ spiral
Steffen Husted Damsgaard kom også ind på vigtigheden i at sikre børnepasning og skoler samt kultur- og fritidstilbud i landdistrikterne.
- Hvis ikke man investerer i landdistrikterne, får vi en negativ spiral. Frafald i landsbyerne vil præge området, så flere folk rykker til de større provinsbyer. De strukturelle udfordringer både i forhold til infrastruktur men også borgernære ydelser skal prioriteres, sagde Steffen Husted Damsgaard.

Charlotte Broman Mølbæk MF (SF) påpegede, at uligheden mellem by og land skal bekæmpes bl.a. ved bedre kollektiv transport og understøttelse af offentlige tilbud som biblioteker og andre fælles tilbud til borgerne.
- Vores land skal hænge sammen. Det gør det, når der er borgernær velfærd til alle. Vi skal skabe de betingelser, som gør livet rart at leve, uanset om man bor i byen eller på landet. Derfor skal vi landspolitisk sikre, at skole, læger og andre borgernære velfærdsservices er til stede i landsbyerne.

Fokus på infrastruktur
Fællesnævneren for panelet var, at der skal være fokus på infrastruktur såvel trafikalt som digitalt.
- Roskilde er en typisk kommune med en stor by og flere mindre landsbysamfund. Det er vigtigt, at vi kan stimulere vækst og udvikling i hele kommunen. For at kunne gøre dette, er det afgørende, at pendlere til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner har god infrastruktur mellem hjem og arbejde eller studie, sagde borgmester Tomas Breddam.

Ole Birk Olesen var enig:
- Infrastrukturen er et problem, vi skal være meget opmærksomme på. For hvis man vil bo uden for byen, men ikke kan pga. kø til arbejdspladsen, så fravælger man landet. I fremtiden vil vi være mere åbne over for distancen til byerne og bosætte os der, hvor vi vil på grund af den digitale fremmarch. Men selvom man måske kun skal bruge halvandens times kø til at komme til møde få gange om ugen, så er det stadig en udfordring. Ingen har fokus på det, men det burde de, fremhævede Ole Birk Olesen.

Bedre mulighed for lån på landet
Det er i dag svært for folk at få finansieret en bolig uden for de større byer. Derfor har der været tale om, at der skal laves statsgaranterede realkreditlån. En anden mulighed er ifølge Hans-Bo Hyldig at difference bidragsandelen ud fra, om boligen ligger i by eller landområde.
- Vi har et realkreditsystem for hele landet, og det skal så også fungere i hele landet. Vi ser, at långiverne er mindre villige til at give samme belåningsgrad – altså 80% - i de små byer, som i de store byer. Der er netop fra politisk hold foreslået en model, hvor Staten skal garantere for lånene udover 60 % belåning, sagde Hans-Bo Hyldig og fortsatte:
- En alternativ model kan være at dét bidrag, som låntager betaler på lånet, måske er 0,25 % højere. Til gengæld forpligter realkreditinstitutterne sig til at belåne 80 % også i de mindre byer. Dét var jo hele ideen i realkreditsystemet, at vi alle betaler et lille bidrag til den store pulje, som er med til at sikre, at der er lån til alle. Dén model skal vi tilbage til, afsluttede Hans-Bo Hyldig i debatten.

Relevant information

FB Gruppen A/S
www.fbgruppen.dk


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020
Pressekontakt for FB Gruppen A/S:
Lindskov Communication
  70 26 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

http://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire