Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/06-21   -   Pressemeddelelse

Hvordan skaber vi mangfoldige og socialt bæredygtige bysamfund?Skal man skabe bydele og bysamfund, der er mangfoldige og socialt bæredygtige, skal man sørge for en blanding af boligtyper, mindre og billige boliger og lokale fællesskaber. Det er konklusionen på FB Gruppens paneldebat på Folkemødet.

Mangfoldighed og social bæredygtighed er væsentlige elementer, når der skal udvikles boliger, bydele og byer. Men hvordan man egentlig sikrer det i praksis, var temaet på en debat som projektudvikleren FB Gruppen havde arrangeret på dettes års Folkemøde.
Panelet bestod af tidligere boligminister, MF Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, Solveig Råberg Tingey fra BL – Danmarks Almene Boliger og FB Gruppens egen udviklingsdirektør Carsten Houtved, og der var enighed om, at en bedre blanding af boligtyper i bydelene, flere mindre og billige boliger og facilitering af lokale fællesskaber er vejen frem.

Blanding af boligtyper skaber mangfoldighed
En af de nærliggende løsninger på at skabe mangfoldige bydele og bysamfund er at blande boligtyperne i fremtidige boligprojekter. Panelet var enige om, at det er en oplagt vej til at skabe mangfoldighed.
- De almene boliger er en helt central del af løsningen til at skabe en mangfoldig og blandet by. Det er gennem blandede boligformer, at vi skaber den blandede beboersammensætning, og her er det vigtigt at pointere, at vi ikke mener, at almene boliger er bedre end privat boligdrift. Vi mener hos Danmarks Almene Boliger, at de to er hinandens forudsætninger, sagde Solveig Råberg Tingey.

Carsten Houtved pegede på, at FB Gruppens erfaringer fra bydelen Grønttorvet viser, at det derudover også er facilitering af fællesskaber og høj kvalitet i byggeriet, der skaber de gode boligområder.
- Hos FB Gruppen er vi her ikke kun for at bygge en bolig i dag – vi er her for at bygge boliger, der stadig er attraktive om ti år. Derfor arbejder vi dels med at bygge i høj kvalitet, men dels også med at sikre, at hele området skal være lige attraktivt, uanset hvilke boligformer der er. Hvis du går gennem Grønttorvet, kan du ikke se forskel på, hvor de rige bor og de fattigere bor. Hele området er lige attraktivt, for det er det, der skaber efterspørgslen, sagde han.

Mere byggeri nødvendigt
Et af spørgsmålene fra deltagerne gik på, hvordan vi sikrer bæredygtigt byggeri. Ifølge Ole Birk Olesen er det dog ikke så vigtigt, at byggeriet er bæredygtigt, fordi aftrykket på klimaet med årene udligner sig selv.
- Det er meget moderne at sige, at alt skal være bæredygtigt, men aftrykket på klimaet ved boligbyggeri er faktisk ikke så stort. Meningen med et byggeri er, at det skal stå i flere hundrede år, og når man deler aftrykket på klimaet op over så mange år, så fylder byggeriet ikke særligt meget. Og vil vi have mangfoldige byer, skal vi have noget byggeri, for ellers bliver det dyrere at bo i byerne, og det kan betyde, at nogle ikke har råd til at bo i byerne. Derfor er det altså vigtigt, at vi ikke lader naboer og miljøforkæmpere sabotere nye byggerier, pointerede han.

Relevant information

FB Gruppen A/S
www.fbgruppen.dk

Grønttorvet
www.groenttorvet.dk


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020
Pressekontakt for FB Gruppen A/S:
Lindskov Communication
  70 26 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

http://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire