Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/04-22   -   Pressemeddelelse

FB Gruppen med rekordstor pipelineMed afsæt i de seneste års solide regnskabstal justerer FB Gruppen sin strategi og beholder flere af sine byggerier i egen portefølje. Koncernen færdiggjorde i 2021 flere erhvervsejendomme og institutioner end normalt, og afleverede flere end 700 boliger. Bæredygtighed, mangfoldighed, fællesskaber og stabile samarbejdspartnere er fortsat den grønne tråd i projektudviklerens pipeline.

Projektudviklerkoncernen FB Gruppen A/S ser i den netop aflagte årsrapport tilbage på et travlt 2021 med igangsætning af blandt andet tre store bydelsprojekter i Holbæk Have, Søkvarteret i Nærheden ved Høje-Taastrup og Parkkvarteret i Ballerup. Hertil kommer boligprojekter i Stenløse i Egedal, Bjæverskov ved Køge, Vilvorde i Gentofte, og på Grønne Eng, Ørestad Syd og Teglholmen i Københavns Kommune, hvilket bringer FB Gruppens pipeline med 350.000m2 erhvervede byggeretter op på historisk højt niveau.

Parallelt med igangsætningen af de nye bydels- og boligprojekter er FB Gruppen ved at afslutte sit hidtil største bydelsprojekt med 3.000 boliger på Grønttorvet i Valby i København, hvor erfaringerne med blandede boligformer og grønne fællesskaber blandt andet skal bruges i Holbæk Have, Søkvarteret og Parkkvarteret. Efter færdiggørelse af de sidste byggerier og den 23.000 m2 store park samt forskønnelse af indfaldsvejene til området forventer koncernen at have tilendebragt processen med omdannelse af det tidligere engros grønttorv til en ny, grøn bydel i foråret 2023.

Beholder flere ejendomme selv

- I 2022 forventer vi at aflevere ca. 75.000 m² fordelt på godt 900 boligenheder, hvoraf ca. 80% er solgte og 5% beholdes som investeringsejendomme, fortæller adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen.

Og netop elementet med at opføre byggerier i egen regning og beholde dem som investeringsejendomme er en justering af koncernens strategi fra rendyrket projektudvikling, idet omsætningen fremadrettet også vil indeholde en vis procentdel fra investeringsejendomme og ejendomsdrift.

- Den største af de investeringsejendomme, vi i 2021 valgte at beholde på Grønttorvet, er vores første DGNB Guld-certificerede ejendom på 29.000 m2 fordelt på 375 lejligheder, som vi ejer i et joint venture med DSB Ejendomsudvikling. Nu går vi i eget regi et lille skridt videre og øger porteføljen af koncernens 100% egne ejendomme, hvor vi ved årsskiftet havde godt 250 lejemål i egen portefølje, siger Hans-Bo Hyldig.

Flere og flere investorer ombord

Siden erhvervelsen af det historiske Grønttorv i 2016 har PKA været fast investor og samarbejdspartner i FB Gruppens byggerier, hvor flere og flere som led i koncernens bæredygtighedsstrategi bliver DGNB-certificeret. Den danske pensionskasse er således også fulgt med til Holbæk Have og til Søkvarteret i Nærheden, hvor de første boligbyggerier er sket med netop PKA som investor.

- Det glæder os, at PKA fortsætter samarbejdet med os. Det er jo danske lønmodtageres pensionsmidler, de forvalter, og som dansk, ejerledet virksomhed glæder det os, når så stor en andel af vores boliger forbliver på danske hænder, siger Hans-Bo Hyldig.


Han kan imidlertid også glæde sig over, at FB Gruppens projekter ligeledes møder tillid fra øvrige såvel danske som udenlandske investorer. Således har både Sampension, Invesco, Heimstaden og senest hollandske Orange Capital Partners købt nogle af koncernens byggerier enten ved byggestart eller i forbindelse med færdiggørelse.

- Vi har oplevet en fantastisk tillid fra vores danske og udenlandske investorer. Og som med så meget andet, så er det let at fortsætte samarbejdet ved projekt 2, når projekt 1 er gået godt og efter planen, fastslår Hans-Bo Hyldig.

Faste samarbejdspartnere skaber tryghed

Projektudvikleren fremhæver også de faste samarbejdspartnere, der udover forskellige arkitektfirmaer især tæller Ingcon, der gennem 10 år har været fast samarbejdspartner på entreprenøropgaverne.

- Ingcon stiller med en fast gruppe af fagentreprenører og håndværkere, der opfylder de kriterier og krav, vi stiller til vores byggerier. Og de suppleres af lokale håndværkere, når vi rykker ud i de forskellige byer, hvilket styrker den lokale beskæftigelse. Den stabilitet og opbyggede erfaring, det giver i byggefasen gør, at vi i hele værdikæden kan aflevere færdige boliger og byggerier til investorer og brugere, som vi alle kan være stolte af, understreger Hans-Bo Hyldig.

2021-omsætning lander over budget

Af det nyligt offentliggjorte 2021-regnskab fremgår det, at koncernen omsatte for ca. 800 mio. DKK mod ca. 1,5 mia. DKK i 2020, hvilket er helt på plan og lidt over budget.

- FB Gruppens projekter sælges typisk som ejerboliger eller større etageboligbyggerier til institutionelle investorer eller ejendomsselskaber. Dermed kan den igangværende portefølje påvirke regnskabsaflæggelsen forskelligt fra år til år, alt afhængigt af stade på igangværende byggerier samt, om der er en overvægt af byggerier i egen regning eller i fremmed regning, forklarer Hans-Bo Hyldig.

FB Gruppens koncernbalance udgør 2.838 mio. DKK og koncernegenkapitalen 1.149 mio. DKK. Årets nettoresultat er på ca. 400 mio. DKK efter skat, hvilket er atypisk højt i forhold til omsætningen. Det skyldes dels periodisering af salg af færdiggjorte projekter og projekter opført i egen regning samt en vundet retssag i Højesteret omhandlende spildevandsselskabers forsyningspligt, ligesom den større andel af egne lejemål bidrager positivt til resultatet.

- Hvis vi havde valgt at realisere de ejendomme, vi med den justerede strategi har valgt at beholde, ville omsætningen have været omkring én mia. DKK højere, men med omtrent samme bundlinje. Så året har været atypisk - og både over budget og forventninger ved årets start, siger Hans-Bo Hyldig.

Økonomidirektør indtræder i direktionen

I forbindelse med generalforsamlingen er økonomidirektør Christian Jørgensen udnævnt til medlem af direktionen, som han fremover vil udgøre sammen med adm. direktør Hans-Bo Hyldig. Christian Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2015, og er i forvejen medejer af en række af de projekter, som koncernens selskaber i øjeblikket har under opførelse.

Relevant information

FB Gruppen
https://fbgruppen.dk


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020
Pressekontakt for FB Gruppen A/S:
Lindskov Communication
  70 26 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

https://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire