Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/07-22   -   Pressemeddelelse

Skal billige boliger være for alle?Efterspørgslen på boliger falder, fordi bankerne ikke vil finansiere. Det styrker lejemarkedet, som er vokset betydeligt de seneste år. Især de høje grundpriser presser priserne i vejret og gør det svært at komme ind på boligmarkedet. Så hvordan sikrer man betalbare boliger i de større byer, så der er plads til alle

Der skal tempo på boligudviklingen og fortætningen i København, hvis man skal imødekomme efterspørgslen og sikre boliger, så der er plads til alle i storbyerne. Men skal alle have ret til en billig bolig, eller er det primært de, der har behov, som skal tilgodeses på det glohede boligmarked?

Ifølge Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen er opførelsen af flere billige boliger afgørende for at sikre mangfoldigheden i byen. Derfor skal der opføres flere billige boliger til dem, der ikke kan betale markedsleje.
- Det er vigtigt, vi får flere billige boliger i København, så der bliver plads til alle. Derfor skal vi bygge mere og tættere og omdanne gamle områder til nye bydele. Kløvermarken, Refshaleøen og lynetteholmen er fremtidige, store byudviklingsprojekter, men vi skal også finde arealer til nye boligområder, som vi kan etablere her og nu, siger Sophie Hæstorp Andersen.

De grundlæggende omkostninger ved byggeri er dog steget markant, og derfor er det svært at udbyde betalbare boliger, især når selve grundprisen også er i den høje ende. Ifølge adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra projektudvikler FB Gruppen A/S er det derfor vigtigt at kigge på, om alle skal have ret til en billig bolig.
- I min optik har vi som samfund ikke råd til, at alle skal have en billig bolig. De billige boliger skal målrettes dem, der har behovet. Herudover mener jeg ikke, at vi skal kalde dem billige, men betalbare boliger. Det er samtidig vigtigt at holde fokus på kvaliteten i byggeriet og omgivelserne, for uanset boligform man har mulighed for, er det vigtigt, man er stolt af sin bolig, fremhæver adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra projektudvikler FB Gruppen A/S, der bl.a. står bag 3.200 boliger på Grønttorvet, 1.000 boliger i Holbæk og 1.600 i Nærheden.

Renten styrker lejemarkedet yderligere
Så hvordan gør vi det muligt at realisere den mangfoldige by, hvor flere får råd til at bo i Hovedstaden, især i denne tid hvor materiale- og grundpriser er steget markant. En mulighed er ifølge børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager at udbyde flere grunde til ejerboliger, så det større udbud sikrer, at priserne ikke stiger ekspansivt, ligesom flere private boliger vil dæmpe prisstigningen på privatlejeboligmarkedet.
- Det er et problem, at vi kun har 19 pct. ejerboliger i København. Det gør det let at presse priserne op. Samtidig har vi renoveret mange boliger, som er blevet lagt sammen og er blevet ubetalelige. Det er vigtigt at sikre en blandet by. Derfor skal vi udbyde flere grunde, så langt flere bygger private boliger til at bo i, ikke private lejeboliger, fortæller Jakob Næsager.

Hans-Bo Hyldig er enig.
- Der er bygget meget få ejerboliger gennem de senere år, primært fordi efterspørgslen efter private lejeboliger er meget stor. Når renten samtidig er steget fra 1-5 pct. relativt hurtigt, og færre kan få godkendt et boliglån i storbyerne, skaber det et pres på lejemarkedet. Vi skal derfor arbejde målrettet med at balancere udviklingen og gøre det i rette tid. Når politikerne lovgiver, kommer de nye regler ofte to år efter, at markedet er skiftet. Lad os få en dialog om, hvordan vi i fællesskab kan være agile, så vi kan ændre udviklingen, når behovet er for det, siger Hans-Bo Hyldig.

For høje grundpriser
Samlet er der enighed om, at der skal fokus på at sikre flere boliger til rimelige, betalbare priser – og grundprisen i denne forbindelse har stor betydning. Et politisk forslag lyder, at man kan sikre et større udbud ved at kigge nærmere på lokalplanerne.
- Vi kan bygge alle de boliger, der skal bruges, men det er svært at bygge billigt, når jorden koster så meget. Størstedelen af de byggerier, der opføres i København, opføres på kommunal jord. Derfor er det vigtigt, at landets borgmestre og tekniske forvaltninger kigger deres portefølje af grunde og arealer igennem og vurderer, om det nu også er den rigtige pris. De er nødt til at tage problemstillingen op om, at det ikke hænder sammen. Dét er vigtigt, at der er økonomisk fornuft i alle led – både fra kommunernes side, men også fra materialeleverandører, rådgivere og udførende. Alle led skal tage problemstillingen op, lyder opfordringen fra Hans-Bo Hyldig.

Line Røtting Dornan, adm. direktør fra Fonden for Billige Boliger, er enig og påpeger muligheden for at låse grundprisen.
- De grundpriser, vi har nu, agerer på markedsvilkår ud fra udbud og efterspørgsel, og det gør det svært at opføre billige boliger. En mulighed er at designe en model, hvor man låser en grundpris. Det element skal kigge på i fremtiden, siger Line Røtting Dornan.

Vi skal tænke anderledes
Med aktivitetsnedgangen på boligmarkedet som følge af den stigende rente, højere materialepriser, lønninger og grundpriser er der behov for at afprøve nye modeller for at sikre udviklingen af flere boliger.
- Vi risikerer, at rigtig meget går i stå. Derfor skal vi tænke anderledes. Opførelsen af mange typer af boligformer er gået i stå, og det må vi tage alvorligt. En mulighed er at udbyde nogle grunde til en særlig attraktiv pris for at få nogle spændende byggeprojekter, der giver mening, fremhæver overborgmesteren.

Et element i debatten om billige boliger er også at afsøge nye finansieringsmuligheder, der tager højde for finansiering af boligerne hen over en længere levetid end 30 år, idet de byggerier, der opføres i dag forventes at kunne holde i 50-100 år eller mere.


Relevant information

Hjemmeside
http://www.fbgruppen.dk/


Billeder


Pressekontakt

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
  26897020
Lars Lindskov
Pressekontakt for FB Gruppen A/S
  30 50 19 79

Firma

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

https://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire