Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/05-23   -   Pressemeddelelse

FB Gruppen forbereder sig på en periode med et usikkert boligmarkedOpkøb af grunde på gunstige tidspunkter, tillid fra investorer til at bygge kvalitet og at aflevere boliger til tiden er blandt de faktorer, der de seneste år har skabt stabile resultater. Med øgede byggeomkostninger, som følge af klimakrav til materialer, renteuro og risiko for kortsigtede politiske udspil, forbereder koncernen sig på en periode med et usikkert boligmarked og pres på indtjeningen

Gennem de seneste år har projektudviklerkoncernen FB Gruppen A/S i gennemsnit afleveret 900 boliger om året. En del af disse har været placeret på koncernens historisk store byudviklingsprojekt med 3.000 boliger på Grønttorvet i Valby. Men i takt med igangsættelsen af nye boligområder bl.a. i Holbæk Have, Søkvarteret i bydelen Nærheden i Høje-Taastrup Kommune, Ballerup samt Gentofte og København har færdiggørelse og indflytning i disse boligområder udgjort en stigende andel af de mellem 800-1.000 årlige afleveringer.

FB Gruppen er gået ind i 2023 med en pipeline på 270.000 m2, hvoraf 45% er disponeret, og koncernen forventer også i 2023 at færdiggøre 900 boligenheder, hvilket er på niveau med 2022.

Udviklingsprojekter og klimafokus
Mens FB Gruppen fortsætter den helhedsorienterede tilgang til selve byggeprojekterne, er koncernen i det forgangne år gået aktivt ind i en række tiltag, der skal udvikle og forbedre boligbyggeriet i Danmark.

Et af initiativerne er etablering af Udviklingsselskabet for Billige Boliger P/S, der er stiftet sammen med Fonden for Billige Boliger. Selskabet har til formål at fremme udvikling og opførelse af betalbare boliger, eksempelvis som nye andelsboliger.

Ud over et værdibaseret fokus på blandede boformer og sociale fællesskaber har FB Gruppen samtidig skruet op for klimaambitionerne og bidrager på forskellig vis til indsatser for øget bæredygtighed i byggeriet. Det er bl.a. med egne DGNB-certificerede byggerier samt involvering i forskellige udviklingsprojekter.
- Når de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejdet på tværs og hele tiden udfordre måden, vi tænker byggeri, materialer og værdikæde på, siger Hans-Bo Hyldig, som selv er aktiv blandt andet i Byplanlaboratoriet og Byggesocietetet, hvor innovation, bæredygtig byudvikling og FN’s Verdensmål er hyppige emner til debat.

I årsregnskabet for 2022 kan FB Gruppen selv afrapportere helt nye ESG-tal, der støtter op om de nationale og internationale klimamål:
- Med 2022-regnskabet kan vi offentliggøre et CO2-aftryk på 8,84 kg/m2, og der projekteres p.t. på nybyggeri med et CO2 aftryk på under 7 kg/m2. Teknologi, materialer og arbejdsprocesser gør det muligt hele tiden at forbedre indsatser og resultater. Og det har vi alle en forpligtelse til at bidrage positivt til, understreger Hans-Bo Hyldig.

Nøgletal på budget
Af det nyligt offentliggjorte 2022-regnskab fremgår det, at koncernen omsatte for 2.327 mio. DKK mod ca. 800 mio. DKK i 2021 og ca. 1.500 mio. DKK i 2020.
- FB Gruppens projekter sælges typisk som ejerboliger eller større etageboligbyggerier til institutionelle investorer eller ejendomsselskaber. Dermed kan den igangværende portefølje påvirke regnskabs¬aflæggelsen forskelligt fra år til år, alt afhængigt af stade på igangværende byggerier, samt om der er en overvægt af byggerier i egen regning eller i fremmed regning, forklarer Hans-Bo Hyldig på de planlagte forskelle, der er i toplinjen på FB Gruppens regnskaber fra år til år.

Koncernbalancen udgør 3.594 mio. DKK og koncernegenkapitalen er 1.682 mio. DKK. Årets nettoresultat er på 548 mio. DKK efter skat. Det solide resultat skyldes ifølge ledelsen dels investeringer på gunstige tidspunkter for flere år siden i grunde, der nu er realiseret med færdige byggerier, samt periodisering af salg af færdiggjorte projekter og projekter opført i egen regning. Endelig bidrager den større andel af egne lejemål positivt til resultatet.

Skyer trækker op
Gennem en længere periode har byggebranchen konstateret kraftigt stigende omkostninger til både materialer, energi og renter, som vil påvirke resultatet for mange aktører i de kommende år.
- Ud over de omkostningsstigninger, som de fleste forbrugere og virksomheder har mærket det seneste år, vil nye politiske udspil til eksempelvis klima- og afkastkrav gøre, at avancen til udviklere som os forringes markant, siger Hans-Bo Hyldig og fortsætter:
- De øgede klimakrav er vi helt klart parate til at imødekomme og yde vores bidrag til. Men sammenholdt med de øvrige faktorer, der presser vores indtjening, betyder det blot, at vi fremadrettet skal være endnu mere selektive med hvilke projekter, vi kan gå ind i for at gennemføre dem med tilfredsstillende resultat. For kvaliteten af vores byggerier vil vi under ingen omstændigheder slække på, fastslår Hans-Bo Hyldig.

Stiftet i 2003
FB Gruppen A/S blev etableret i 2003. I 2023 kan virksomheden, der gennem årene er vokset til en koncern med projekter i mange byer i Hovedstadsområdet og på Sjælland, således fejre 20-års jubilæum. Det bliver markeret med en reception i maj.

Billeder


Pressekontakt


Firma

FB Gruppen A/S
Paradisæblevej 4, 5 sal
2500 Valby, Danmark

  33 86 20 20

https://www.fbgruppen.dk/

Modtag nyheder fra FB Gruppen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire