Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/08-16   -   Pressemeddelelse

Produktionschefens opgaver: trivsel, motivation, involvering og LEANOECDs årlige rapport "Employment Outlook" er netop udkommet i juli måned, som viser udviklingen på arbejdsmarkedet i OECD-landene. De danske virksomheder ligger her i top af rapportens resultater over virksomhedernes anvendelse af medarbejdernes kompetencer.

Rapporten viser, at ved at fokusere på "High-Performance Work" i virksomheden - en mere effektiv anvendelse af medarbejdernes kompetencer - kan virksomheden opnå en højere produktivitet.

Som produktionschef (læs alle chefer) i dag bliver der derfor i højere grad lagt vægt på, at man kan jonglere med medarbejdernes forskellige faglige kompetencer og personlige egenskaber. Medarbejderne ønsker ifølge rapporten at blive sat i spil, når der skal implementeres et nyt system. Dertil ønsker de også at have mere fleksibilitet i arbejdet, som gør, at de kan veksle mellem forskellige opgaver og den tid, de bruger på arbejdet.

Implementering af ny teknologi i produktionen
I selve implementeringsprocessen af ny teknologi er det vigtigt, at produktionschefen har en involverende lederstil, der sikrer medarbejderne både trivsel og motivation til at arbejde med den nye teknologi.

LEAN Produktion kommer i højsædet ved implementeringen. Der kan let komme en masse spildtid, eller selve implementeringen bliver så ustruktureret, at systemet ender med ikke at blive brugt. Her er det vigtigt, at produktionschefen i sin ledelsesstil har øje for at:
- Sikre involvering af medarbejdere på "rejsen"
- Identificere værdikæden der leverer og skaber værdien, der efterspørges
- Optimere på flowet i produktionen
- Minimere ustabile processer
- Minimere forbruget af ressourcer
Med fokus på LEAN Produktion kan produktionschefen løbende forbedre og optimere produktionen.

Få succes med implementeringen
Produktionschefens lederstil og medarbejdernes involvering er vigtig, når der skal implementeres nye systemer i virksomheden. Derfor er det relevant at have OECDs resultater in mente om motivation og trivsel, når et nyt system fra eksempelvis OptiPeople skal sættes i værk for at få succes med implementeringen.

En produktionschef, der i højere grad er opmærksom på medarbejdernes kompetencer samt profiler, og som kan allokere dem til de rette steder i værdikæden, har dermed potentialet til at øge trivsel og motivation blandt medarbejderne og i højere grad at øge produktiviteten - og dermed konkurrencekraften.

- "Vi ser en markant forskel i resultatskabelse og eksekvering hos virksomheder alt efter hvor grundige ledelsen er med involvering af medarbejderne på alle niveauer i den forandringsproces som implementering af et datafangst-projekt alt andet lige er" siger Carsten R. Andersen, OptiPeople.

Få rådgivning og sparring i implementeringsprocessen
OptiPeople er klar til at følge jeres ledere, medarbejdere og produktion på vej i implementeringen af nye systemer i forhold til brug af viden omkring datafangst.

Få en dialog med OptiPeople om den implementeringsproces, som I står overfor, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer godt igennem processen. Kontakt Kim Dannesboe, 23 74 47 05, kda@optipeople.dk eller Carsten R. Andersen, 40 52 47 00, cra@optipeople.dk og hør meget mere om datadreven produktion.


Kilde: OECD (2016), Employment Outlook 2016, OECD Publishing, Paris.

Pressekontakt

Carsten R. Andersen
Direktør
  40 52 47 00
Kim Dannesboe
Salgschef
  23 74 47 05

Firma

OptiPeople
Sønderskovvej 17
8362 Hørning, Danmark

  40 52 47 00

http://optipeople.dk/

Modtag nyheder fra OptiPeople på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire