Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/05-17   -   Pressemeddelelse

RACISME & ADOPTION: Diskrimination - også i den bedste mening!

På Adoptionsdialogens Dag den 10. maj kl. 14.30-17.30 på Nationalmuseet sætter Adoption & Samfund fokus på den racisme og diskrimination, der møder transracialt adopterede og multietniske adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner.

Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption & Samfund føler et stærkt behov for at belyse. Vi mener, at det er den eneste måde at skabe en øget sameksistens på, da især voksne transracialt adopterede kan bidrage med væsentlige erfaringer om emnet. Målet er at nuancere og skabe forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med ikke-vestlig baggrund i det danske samfund.

Gennem en række perspektiverende og personlige oplæg samt paneldiskussion med politikere, fagfolk og oplægsholdere forventer vi, at Adoptionsdialogens Dag vil sætte gang i en debat om, hvordan vi bliver bedre til at anerkende, italesætte og tackle racisme og diskrimination. Det gælder ikke mindst, når der er tale om den mindre åbenlyse og mindre bevidste racisme, som bl.a. opleves gennem diskriminerende udsagn, uanset om de er fremsagt i den bedste mening.

Racisme i relation til adoption rejser også spørgsmål omkring betydning og tilknytning til oprindelsesland, og hvordan man skaber en mere rummelig forståelse af danskhed. Dette spørgsmål er blevet debatteret en del i den seneste tid i de danske medier, ikke mindst efter den nylige vedtagelse i Folketinget (V38) om, at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

"Den skærpede tone i den offentlige udlændingedebat gør det mere aktuelt end nogensinde at adressere racisme og diskrimination i vort samfund og lytte til erfaringerne såvel fra de voksne adopterede som fra eksperter," udtaler Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund.

Oplægsholdere:
Mira Skadegaard Thorsen (Aalborg Universitet); Jes Eriksen (Korea Klubben); René P.B. Bjerregaard; Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen (SFI)

I paneldebatten deltager bl.a. formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Troels Ravn, S, familieordfører Trine Torp, SF, samt kommunalordfører Susanne Eilersen, DF.

Moderator:
Uzma Ahmed, Konsulent i Sameksistens

En fortsat dialog ...

I forlængelse af Adoptionsdialogens Dag vil Adoption & Samfund og Korea Klubben invitere relevante parter til et samarbejde omkring udgivelsen af en bog, der i et let tilgængeligt format kan hjælpe adoptivforældre såvel som voksne adopterede til at tale om racisme med deres børn. Publikationen vil også være henvendt til fagfolk, der beskæftiger sig med adoption, samt andre med interesse for emnet.

Adoptionsdialogens Dag 2017 er tilrettelagt i samarbejde med Korea Klubben, foreningen for koreanske adopterede i Danmark.

Tid og sted:
Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 14.30 - 17.30 i Festsalen på Nationalmuseet
Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Journalister er velkomne og bedes henvende sig til medarbejderen ved indgangen til arrangementet.

Kontaktinformation:
Formand Michael Paaske, Adoption & Samfund, tlf. 2948 5306 eller mail: michael.paaske@adoption.dk
Mødekoordinator Lene Borg, Adoption & Samfund, tlf. 4060 9201 eller mail: lene.borg@adoption.dk

Pressekontakt

Anna Bridgwater
  +45 21 43 08 11

Firma

Adoption & Samfund
Sekretariatet, Teglvej 4 Frifelt
6780 Skærbæk, Danmark

  +45 21430811
  +45 21430811

http://adoption.dk/

Modtag nyheder fra Adoption & Samfund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire