Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-16   -   Pressemeddelelse

Enemærke & Petersens team vinder Københavns Kommunes milliardudbud - det strategiske partnerskabKøbenhavns Kommune har udpeget den strategiske partner, som skal håndtere kommunens kommende institutions- og og skolebyggerier over de næste fire år. Den største af de udbudte rammeaftaler, som skal varetage børne- og ungeområdet, er gået til TRUST - en forretningsenhed skabt af Enemærke & Petersen med rådgiverne KANT arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult samt GHB Landskab.

En ny type samarbejde - det åbne og tillidsfulde partnerskab
"For os har det været helt afgørende at skabe et åbent og tillidsfuldt partnerskab, som er baseret på akkumulering af viden og udvikling af processerne omkring byggeri for børn og unge." Fortæller Forretningsområdedirektør i Enemærke & Petersen Lars Jess Hansen om teamets bagvedliggende tilgang til partnerskabet. "Således sikrer vi at møde kommunens forventninger om at gøre Københavns byggerier billigere, bedre og mere rettidige og at vi som branche samtidigt udvikler nye samarbejder og optimerer forholdet mellem udvikling, kvalitet og omkostninger". Og så er Forretningsområdedirektøren selvfølgelig en glad mand: "Vi er enormt stolte og ydmyge over for den store opgave, som Københavns Kommune har valgt at tildele team TRUST.'

"Rugekassen" involverer de yngre virksomheder og organisationer
Uffe Bay-Smidt, partner i KANT arkitekter, fortæller om den arkitektoniske tilgang til partnerskabet "Vi har introduceret et helt nyt koncept: "Rugekassen" - som sikrer, at hele branchens fælles, kollektive viden udvikler byggeriet i København" og Uffe Bay-Smidt fortsætter: "TRUST har nogle af landets mest erfarne skolearkitekter med solide kompetencer inden for arkitektur, pædagogik og byggeri. I Rugekassen vil vi derudover trække på både yngre og veletablerede virksomheder og rådgivere i projektudviklingen og dermed sikre udviklingen og nytænkningen i arkitekturen og de rigtige kompetencer til de konkrete opgaver." Uffe Bay-Smidt fortsætter "Vi forholder os aktivt og positivt til den debat, der har været tidligt i udbudsprocessen, og vil igennem projektets koncept sikre, at vi videreudvikler arkitekturen og optimerer byggeriets processer, så vi sikrer den høje kvalitet i hvert enkelt byggeri.'"

Fakta
Om TRUST - Rådgiverteamets forretningsenhed
TRUST - en forretningsenhed skabt af Enemærke & Petersen med rådgiverne KANT arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult samt GHB Landskab.
TRUST er en såkaldt basisorganisation, der vil fungere som en selvstændig forretningsenhed, som løfter opgaverne i rammeaftalen, der forventes at have et samlet budget på 2,3 mia. kr. over fire år.

Det skrev Københavns Kommune i evalueringen:
"TRUST tilbyder en optimal organisation og bemanding, der skaber de bedste muligheder for at udnytte potentialerne i et strategisk partnerskab og opnå de med partnerskabet fastsatte målsætninger. Alle tilbudte nøglemedarbejdere i basisorganisationen er erfarne og meget velkvalificerede.

Nøglemedarbejderne har god erfaring med længerevarende samarbejder, herunder partnering. De har ligeledes erfaring med offentlige bygherrer i relevant rolle og kan dermed favne beslutningsprocesserne i ordregivers organisation, hvilket vurderes særdeles positivt. Der tilbydes høj kapacitet til håndtering af samtlige og samtidige opgaver, hvilket vurderes særdeles positivt. Tilbudsgiver er vant til at håndtere porteføljer af en tilsvarende størrelse og indhold, og der er redegjort konkret for igangsætning af den aktuelle portefølje, hvilket ligeledes vurderes særdeles positivt.

Det vurderes som værende fremragende, at der tilbydes flere gennemgående facilitatorer, der
både arbejder med at udvikle partnerskabet og kan arbejde på de enkelte projekter for at sikre
løbende sparring. Der redegøres også for forslag til opstartsforløbet på en glimrende og detaljeret
måde. Det vurderes ligeledes som glimrende, at der er foreslået en konkret samarbejdstilgang i
Radical Collaboration.

Tilbuddet fra TRUST vurderes overordnet set at demonstrere, at tilbudsgiveren vil anvende konkrete metoder og værktøjer, der på fortrinlig vis understøtter det strategiske partnerskab og bidrager til opfyldelsen af de fastsatte mål.Arbejdet med optimeringer vurderes som fortrinligt, idet der redegøres for en kvalificeret og nuanceret brug af kendte værktøjer indsat i en kontinuerlig proces af stadige læringsloop. Sammensætningen af de kendte værktøjer med en solid organisatorisk forankring i både hele partnerskabet og de enkelte projekter er troværdigt og realistisk."

Billeder


Pressekontakt


Firma

Enemærke & Petersen
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted, Danmark

  41866304
  41866304

www.eogp.dk

Modtag nyheder fra Enemærke & Petersen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire