Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/03-19   -   Pressemeddelelse

Enemærke & Petersen fordoblede indtjeningen i 2018Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen fordoblede driftsresultatet i 2018 og vækster med 34%. ”Hele vores organisation har simpelthen leveret en ekstraordinær indsats” fortæller Enemærke & Petersens direktør Henrik Mielke. Baggrunden for tilfredsheden er, at 2018 blev året, hvor virksomheden oplevede en vækst i omsætningen til 2,262 mia. kr.

Resultatet af primær drift ligger på 145,2 mio. kr. og overskudsgraden er 6,4% eksklusiv effekten af en uventet voldgiftskendelse i den såkaldte MgO-vindpladesag, og i forhold til 72,1 mio. kr. og 4,3% i 2017.

Mg0-hensættelse
Voldgiftskendelsen i MgO-vindpladesagen i september 2018 medførte imidlertid en større regnskabsmæssig hensættelse til dækning af forpligtelser i byggerier og renoveringer, hvor der er blevet anvendt MgO-vindplader i perioden 2010 til 27. december 2013. Hensættelsen er indregnet i årets produktionsomkostninger og udgjorde 153,8 mio. kr. MgO-hensættelsen betyder, at årets resultat ender i et mindre minus på kr. 7,7 mio.

Markant stigning i produktivitet
Henrik Mielke peger på et særligt organisatorisk projekt, som en del af forklaringen på det gode resultat af driften i 2018: ”Vi har i de sidste to år kørt et produktivitetsprojekt i organisationen og med dette regnskab kan vi se, at vi i dag omsætter markant mere per medarbejder – vi har faktisk en produktivitetsstigning på godt 29% per ansat.” siger Henrik Mielke der fortæller, at produktivitet er blevet et fælles fokus i organisationen: ”Jeg oplever, at både vores produktion og administration har løftet i flok for at trimme vores processer og sikre et større flow med brug af færre ressourcer - så jeg er yderst tilfreds med den måde organisationen udvikler sig.”

Fremtid: Kigger mod det private marked
Henrik Mielke forudser en mere moderat vækst i 2019: ”Vi er godt tilfredse med at fastholde det nuværende høje niveau – vores ordrebeholdning er solid og vi bygger op i et tempo, hvor organisationen følger med. Vi har samtidigt taget et kvantespring i produktivitet i år og sådan ét tager man ikke hvert år. Så i år har vi fokus på at konsolidere vækst og bibeholde produktiviteten.” Fortæller direktøren, som gerne ser opgaveporteføljen udvidet i en specifik retning i fremtiden: ”Vi bygger lige nu mere nyt i den private sektor og konverterer bygninger til f.eks. erhverv. Det er opgaver, hvor vi oplever, at vi kan tilføre værdi - så vi udvikler gerne vores aktiviteter endnu videre på det private marked.”

Foto af Henrik Mielke. Fotograf: Jonathan Weimar

Billeder


Pressekontakt

Anne Strandgaard
Presseansvarlig
  +45 41 86 63 04

Firma

Enemærke & Petersen
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted, Danmark

  41866304
  41866304

www.eogp.dk

Modtag nyheder fra Enemærke & Petersen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire