Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-17   -   Pressemeddelelse

Hvordan håndterer vi væksten og udviklingen - i hele Danmark?

En række politiske udspil fra skiftende regeringer sigter efter at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Men hvordan går man fra paragraffer til virkelighed og forener de mange modsatrettede interesser? Den danske Landinspektørforening har samlet en række eksperter og meningsdannere til en konference for at drøfte værktøjer og muligheder

Hvordan sikrer vi liv i lokalsamfundene uden for de store byer? Hvad har jordfordeling med udledning af CO2 i landbruget at gøre? Og hvordan løses en række af de udfordringer og dilemmaer, der rejses gennem planlov, naturpakke og andre politiske udspil og planer?

Det er nogle af de aktuelle emner og spørgsmål, der bliver belyst, drøftet og måske besvaret på konferencen "Vækst og udvikling i hele Danmark - hvor og hvordan?" på Vartov i København - den 23. marts.

Førende eksperter samlet
Den danske Landinspektørforening har samlet et bredt panel af eksperter, aktører og meningsdannere som giver deres bud på problemstillinger og løsninger, der understøtter en velafbalanceret samfundsudvikling.

De faglige oplægsholdere er adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, formand Søren Gais Kjeldsen, Kommunalteknisk Chefforening og adj. professor og tidligere landsplanchef Niels Østergaard. Formand Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd og sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact bidrager sammen med formand Antoni Stenger, Landbrugsrådgivning Syd, arkitekt Dennis Lund, Møller og Grønborg Arkitekter, lektor Esben Munk Sørensen, Institut for Planlægning på AAU og landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen, Mølbak Landinspektører.

På den politiske scene holder erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) oplæg om regeringens vækstinitiativer, som kommenteres af deltagerne efter indlæg af formand Torben Juulsager fra Den danske Landinspektørforening. Dagen rundes af med et panel af folketingsmedlemmer, der debatterer under kyndig ledelse af politisk kommentator og radiovært Jarl Cordua. I panelet er blandt andre Christian Rabjerg Madsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V).

Åben for tilmeldinger nu
Konferencen starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.30. Deltagelse er gratis, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via https://plf.nemtilmeld.dk/. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Kim Ingemann i Den danske Landinspektørforening eller på ddl@ddl.org.

Relevant information

Se programmet på
https://plf.nemtilmeld.dk/4/

Den danske Landinspektørforening
landinspektøren.dk


Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Formand
  61 62 83 21

Firma

Den danske Landinspektørforening
Kalvebod Brygge 31
1780 København V, Danmark

  +45 38 86 10 70

http://landinspektøren.dk

Modtag nyheder fra Den danske Landinspektørforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire