Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/05-18   -   Pressemeddelelse

Alternativet er på forkert kurs - vi skal ikke øge boligbeskatningen

Tværtimod har vi brug for en lavere beskatning på ejerboliger.

Alternativet og Uffe Elbæk er på banen med forslag om, at vi ikke må eje den jord, vores boliger ligger på, og at skatten på boliger skal øges.

Uffe Elbælk udtaler til Slotsholmen: ”Vi bliver nødt til at se på den værdistigning, der sker mellem køb og salg. Man kan forestille sig en meget mere progressiv beskatning af den fortjeneste, man har efter et boligsalg”.

”For det første er ejerboligen et helt centralt element i danskernes liv”: siger Kim Juhlin formand for Boligejerne. ”Boligen købes meget sjældent som en investering men derimod som en bolig, en ramme om familielivet. Det vil ligge langt væk fra den danske kultur at konfiskere den jord, som boligerne ligger på.

Vores boligbeskatning skal ikke hæves, men tværtimod omlægges, så vi får en lav, løbende beskatning og så en beskatning ved salg. Først ved salget kan vi opgøre en eventuel reel gevinst, og før der beregnes skat, skal der selvfølgelig ske fradrag for vedligeholdelse, om- og tilbygning mv.”: siger Boligejernes formand, Kim Juhlin. Kim Juhlin fortsætter: ”At tale om en meget stor værditilvækst er en overdrivelse af format, såfremt man ser på boligbeskatningen, udgifter og eget arbejde til vedligehold mv.”

I 2017 steg huspriserne med 4,2 %, og i perioden 1980 til 2013 steg et gennemsnitligt parcelhus med 4,4 % om året - stort set svarende til stigningen i timelønningerne. (Kilde Bolius)

”Tager vi et hus på 140 m2, beliggende i Odense, til en pris på 2,5 mio. kroner, så skal der årligt betales kr. 25.000 i ejendomsværdibeskatning og kr. 11.280 i grundskyld. Huset er valgt, da det ligger nogenlunde i midten af markedspriserne. Der betales altså kr. 36.280 i årlig, løbende ejendomsskatter, og disse penge skal betales med penge, der i forvejen er beskattet. Regner vi med en skatteprocent på 45 %, skal der altså tjenes 66.000 for at betale ejendomsskatterne. Stiger huset med 4,4%, svarer dette til kr. 110.000. Den umiddelbare fortjeneste kunne altså ligne kr. 44.000 - men der skal også betales udgifter til vedligeholdelse, forbedringer, maling, pasning af have mv., og tager man alt dette i betragtning, så er det nok så som så med den ”store gevinst””: siger formand for Boligejerne, Kim Juhlin. ”Skulle alt det arbejde, som laves af ejeren og dennes familie, udføres af lønnet arbejdskraft, så er der nok reelt set tale om et underskud.”


Pressekontakt

Kim Juhlin
Formand
  +45 41900006
  +45 50421482

Firma

Boligejerne - interesseorganisation
Maglebjergvej 13
2800 Lyngby, Danmark

  +4541900006
  +4550421482

www.boligejerne.com

Modtag nyheder fra Boligejerne på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire