Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/06-18   -   Pressemeddelelse

Er ekspropriation af vores boliger i fuld gang?

Tvungne lån i fast ejendom er ganske enkelt ikke i orden og på kant med Grundlovens §73 stk.1

Hvad er meningen med at placere et tvangslån i folks faste ejendom? Det virker som en lovgivning, der skal camouflere de evigt stigende ejendomsskatter. For at gyde olie på de oprørte vande indfører man tvangsbelåning i fast ejendom - en belåning ingen har bedt om, en belåning den enkelte ejer ikke har tiltrådt - det minder om starten på en statslig overtagelse af vores ejendom. Kan vi ikke acceptere, eller betale det stigende skattetryk, så indefryser staten pengene og sætter sig på en del af ejendommen.

”Det er ganske enkelt dårligt politisk håndværk” siger Boligejernes formand, cand. Jur. Kim Juhlin. Det er ingen undskyldning, at det vil være administrativt dyrt at opkræve beløbet. Statens redskaber til ejendomsvurdering er knust til atomer, og det nye system bliver ikke bedre. At man ikke stoler på det nye, system, illustreres med uhyggelig tydelighed ved, at man laver en sikkerhedsmargin på 20% - hvorfor ikke 50 %, eller et hvilket som helst andet tal, fortsætter Kim Juhlin.

Det har lige være grundlovsdag, og i denne situation er grundlovens §73 Stk. 1. relevant, idet der står følgende:

”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

Er der ikke tale om en vis tvungen afståelse, når der pludselig ligger et pengekrav, der nok har samme ret som et tinglyst lån?

”Vi må ganske enkelt holde op med en beskatning, der sker på et fiktivt grundlag (dårlige og forkerte værdiansættelser) og overgå til en beskatning på objektivt grundlag, nemlig de realiserede handelspriser. Herudover skal vi nedsætte den løbende beskatning, således at ingen, og det være sig fra pensionister til børnefamilier, beskattes ud af deres egen bolig, og så lade beskatning ske, når salget er realiseret, og vi kender den eksakte ”fortjeneste”.

Pressekontakt

Kim Juhlin
Formand
  +45 41900006
  +45 50421482

Firma

Boligejerne - interesseorganisation
Maglebjergvej 13
2800 Lyngby, Danmark

  +4541900006
  +4550421482

www.boligejerne.com

Modtag nyheder fra Boligejerne på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire