Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/04-17   -   Pressemeddelelse

Den bedste kystsikring er naturens egenSeks udvalgte kyststrækninger kan nu få betalt halvdelen af udgifterne til en effektiv, biologisk kystsikring.

HUSE FALDER I HAVET
Situationen er alvorlig. Indenfor de næste år vil mange danske husejere opleve, at havet og naturen eroderer så meget af kysten, at deres huse falder i havet. Katastrofen kan imidlertid undgås, hvis der etableres en holdbar og biologisk skrænt- og kystsikring.

HUSEJEREN HAR ANSVARET
Mange tror fejlagtigt, at staten eller kommunerne har ansvaret for at sikre også private husejeres kyster og skrænter. Men ansvaret ligger hos den, der har nytteværdien. Med andre ord er det den enkelte husejer, der selv har ansvaret for at sikre sig mod erosion og storme.

NY, BEDRE OG BILLIGERE LØSNING
Alt for længe har løsningen været at sandfodre de udsatte kyststrækninger. Men med voldsomme storme som Bodil og Urd er sandfodringen både kortsigtet, utilstrækkelig og dyr. Derfor har den specialiserede entreprenørvirksomhed GroundPlug nu udviklet et patenteret system, der udnytter naturens egne kræfter til en langsigtet og holdbar løsning. En løsning med organiske materialer, der sikrer god forankring i underbunden.

"Vores unikke metode udnytter den naturlige bevoksning, forskønner stranden til stor glæde for ejerne, og den er i sidste ende endda billigere," slår Carsten Aagerup, direktør hos GroundPlug, fast.

ATTRAKTIVT TILSKUD
Aktuelt er GroundPlug på udkig efter seks grund- og husejerforeninger, fortæller Carsten Aagerup: "Vi giver de seks testprojekter et økonomisk tilskud på op til 50 procent af de samlede udgifter. Det gælder udgifterne i alle faser af projektet, startende med den indledende screening til myndighedsgodkendelse og selve etableringen af kystsikringen. Vi garanterer derudover, at vi ikke sender regninger, hvis det måtte vise sig, at sikringen ikke kan lade sig gøre - fx på grund af manglende myndighedsgodkendelser."

DET SKAL TILSKUDSMODTAGERNE LEVE OP TIL
De seks projekter skal leve op til følgende krav for at være berettiget til tilskud:
· Der skal være tale om en helhedsløsning (det vil sige en sammenhængende kyststrækning)
· Sikringen skal skabe merværdi for bagvedliggende områder
· Hvis flere grundejere/foreninger går sammen, skal de være enige om, hvordan de samlede omkostninger skal fordeles
· Grundejerne skal være klar til at gå i gang i 2017

SÅDAN VINDER DU TILSKUDDET
Du skal være hurtig. Vis din uforpligtende interesse på www.groundplug.com eller send en mail til info@groundplug.com for at komme i betragtning. Projekterne evalueres løbende.

BOKS 1
Kort om GroundPlug International ApS
-Har i flere år arbejdet med større entreprenørprojekter, hvor blandt andet Vejdirektoratet og BaneDanmark har brugt GroundPlugs fundamenter til støjskærme, teknikskabe, skilte og master etc.
-Beskæftiger 20 medarbejdere i Danmark og 60 globalt. Teamet består af
de bedste ingeniører med fx kompetencer indenfor sikring af kystområder.
-Samarbejder med eksperter både i og udenfor Danmark og driver en fælles arbejdsgruppe med deltagere fra Kystdirektoratet, uafhængige kystarkitekter, eksterne ingeniører, internationale universiteter og specialiserede ingeniørvirksomheder.
-Læs mere på www.groundplugcoast.com og www.groundplug.com.

BOKS 2
SEKS STEP - SÅDAN GØR VI
GroundPlug internationals koncept sikrer, at du som hus- og grundejer får et professionelt forløb med fremdrift og konstruktiv dialog med relevante myndigheder.

STEP 1 Kunden kontakter GroundPlug
Du sender os en kort beskrivelse af problemet med billeder, kort, længdeangivelser etc. Beskriv også de tiltag, der allerede er forsøgt.

STEP 2 GroundPlug står for den indledende screening
Vi afklarer, hvem og hvad der fx skal sikres, og hvem der finansierer kystsikringen inklusiv vedligehold. Hvilke finansieringsmuligheder og potentielle tilskud er relevante?

STEP 3 GroundPlug skitserer projektet
Vi beskriver overordnet det konkrete projekt med aktiviteter og tidsplan
Vi giver en prisindikation på opgaven fra projektering og myndighedsdialog til godkendelse, etablering og vedligeholdelse
Vi etablerer en relevant garantiordning

STEP 4 Kunden bekræfter aftalen
Du accepterer prisindikationen, og vi sender en ordrebekræftelse, der er betinget af fuld godkendelse hos alle relevante myndigheder. Kan der ikke opnås tilladelse, så betaler du ikke noget.

STEP 5 Projektet i detaljer
Vores kystingeniører beskriver projektet i detaljer. Beskrivelsen sendes til relevante myndigheder. Vi beskriver:
-Projektets problemstillinger og konsekvenser
-Den nye samlede kystsikring med forudsætninger og individuelle tilpasninger
-Konsekvensberegninger på det nye anlæg
-Plan for den fremadrettede vedligeholdelse af kysten

STEP 6 Godkendelse på plads
-Vi forhandler den endelige godkendelse på plads med Kystdirektoratet
-Ordrebekræftelsen aflyses, hvis projektet ikke opnår godkendelse.
-Ved godkendelse aftales en komplet tids- og projektplan for installationen
-Kystsikringen installeres og gennemføres
-Strand og omkringliggende områder opryddes og genetableres.

Pressekontakt

Carsten Aagerup
Direktør
  70281030

Firma

GroundPlug International ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød, Denmark

  70281030

www.groundplug.com

Modtag nyheder fra GroundPlug International på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire