Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/09-23   -   Pressemeddelelse

Grøn energi gav større gevinst

Stort og komplekst anlæg med varmepumper blev endnu bedre end ventet for frøproducent – ny og større pulje med tilskud fra staten

Da frøproducenten Westrup ApS i Slagelse, der fremstiller udstyr til bearbejdning af frø, kort før starten på Ruslands krig mod Ukraine, besluttede at udskifte naturgas med et stort anlæg af varmepumper, havde man regnet med at få en besparelse på ca. en million kroner om året ved at reducere deres forbrug med 1100 Mwh om året. Men med de stærkt stigende energipriser er fordelen blevet langt større end forventet.
- Vi kan allerede mærke det, efter at arbejdet blev færdigt i foråret 2023. De reducerede energiafgifter har givet os en langt mere rentabel forretning. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi traf beslutningen om at investere i en ny og grøn energiløsning, fortæller teknisk chef Flemming Dam fra Westrup ApS.

Anlægget blev bl.a. en realitet via et tilskud fra Energistyrelsen, der administrerer en større erhvervspulje på 3,5 mia. kroner til grøn omstilling i virksomheder. Støtten kan dække op til halvdelen af udgiften, maksimalt 112 mio. kroner, så det bedre kan betale sig for virksomheder at gennemføre energibesparende projekter. I 2023 er der afsat 378,3 mio. kr. til grøn omstilling, hvor 2/3 af puljen allerede er tilsagnsgivet til grønne projekter.

Kompleks løsning
Installatørvirksomheden Bøttcher Fog A/S hjalp indledningsvist Westrup med at søge tilskud til anlægget via Energistyrelsen, hvorefter de opsatte installationen energiløsningen hos Westrup ApS. Den komplekse samling, der består af 43 varmepumpeanlæg fordelt over 10.000 kvm, har krævet omfattende planlægning og koordinering.
- Opgaven var meget kompleks og teknisk avanceret, fordi vi skulle bruge forskellige type varmepumper, f.eks. luft-vand-anlæg og luft-luft-anlæg, forklarer adm. direktør Simon Vængebo Pedersen fra Bøttcher Fog.

Simon Vængebo Pedersen fortæller om udfordringen med at få opsat de 43 forskellige anlæg i ældre og meget forskelligartede bygninger. Nogle af dem skulle løftes på plads med kran og placeres på tage, hvor det ellers ikke var let at komme til.
- Før vi kunne udføre arbejdet, foretog vi en grundig vurdering af risikoen, så vi kunne sørge for en optimal sikkerhed og undgå ulykker, beretter Simon Vængebo Pedersen og fortsætter:
- Samtidig skulle de 43 varmepumper i forskellig størrelse integreres i et samlet styringssystem, der sikrer styring og konstant overblik over forbrug og drift. Selvom det var komplekst, var det samtidig en rigtig spændende opgave

Fakta: Større tilskud til grøn omstilling
Fra 1. november 2022 er reglerne for Erhvervspuljen til grøn omstilling lempet, og støtten er sat i vejret til i alt 3,5 mia. kroner, der administreres af Energistyrelsen. Dermed er det blevet lettere for virksomheder af få andel i disse penge. Erhvervspuljen er et statsligt tilskud til danske virksomheder, der vil spare energi og mindske CO2-udleningen. Støtten kan dække op til halvdelen af udgiften, maksimalt 112 mio. kroner, så det bedre kan betale sig for firmaerne at gennemføre energibesparende projekter. Tilskud gives til udskiftning af gaskedler til fordel for varmepumper eller fjernvarme. Udskiftning af gammel energislugende belysning til LED. Samt intern udnyttelse af overskudsvarme fra produktionen.


Relevant information

Bøttcher:Fog
https://bottcher.dk/


Billeder


Pressekontakt

Simon Pedersen
Administrerende direktør
  20905150
Lindskov Communication
  70261979
Flemming Dam
Teknisk chef, Westrup
  40530357

Firma

Bøttcher Fog A/S
Langebjerg 35 D
4000 Roskilde, Danmark

  7020 3030

www.bottcher.dk

Modtag nyheder fra Bøttcher Fog A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire