Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/11-17   -   Pressemeddelelse

79 ud af alle 98 danske kommuner oplever befolkningstilvækstLangt de fleste danske kommuner kan glæde sig over at opleve befolkningstilvækst. Omvendt er udviklingen gået helt i stå eller direkte negativ i 19 kommuner. ”Der er en masse overset vækst i de mindre kommuner. Det kan beslutningstagerne blive dygtigere til at udnytte,” siger udviklingsdirektør Henrik Sørensen, Exometric.

Danmarks 98 kommuner gennemgår i disse år en del forandringer, som er værd at bemærke i lyset af kommunalvalget. En af de mest centrale ændringer, som direkte påvirker fremtidige politiske beslutninger, er befolkningsudviklingen. Sagt med andre ord: Om en kommunes befolkning vokser eller skrumper. Og den gode nyhed er, at 79 - svarende til fire femtedele - ud af de i alt 98 danske kommuner havde vækst i perioden fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Den sidste femtedel skrumper.

Det viser den nye rapport ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling” fra rådgivningsvirksomheden Exomtric. Rapporten leverer en analyse af de demografiske og markedsmæssige forandringer i det fremtidige bosætningsmønster i Danmark. Den kan downloades gratis på Exometric’s hjemmeside.

Exometric er en dansk rådgivervirksomhed specialiseret i uafhængige analyser og potentialevurderinger til ejendomsbranchen og kommuner. Analyserne og vurderingerne giver unik indsigt i forbrugere/borgere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger, og dokumenterer den historiske udvikling.

Af den nye rapport fremgår, at de store byer som København, Aarhus, Aalborg og Odense ikke overraskende har den største absolutte vækst i antal indbyggere. I rå tal kom der fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 11.000 nye borgere til København. I Aarhus var tallet 5.045. Aalborg og Odense kunne tælle mellem 1500 og 1600 nye borgere i samme periode.

Men ser man på væksten relativt til kommunens eksisterende befolkningstørrelse, viser der sig også at være vækstcentre uden for fra de større byer.

København ligger med en relativ befolkningsudvikling på 1,9 procent på førstepladsen, men ikke højere end at hovedstaden må dele den fine placering med Vallensbæk, der ligeledes oplever en relativ befolkningstilvækst på 1,9 procent. Og de tre provinsbyer Horsens, Holstebro og Holbæk har på trods af, at de alle ligger langt fra de største bymæssige vækstcentre, haft en overraskende høj relativ befolkningstilvækst på mellem 1,5 og 1,3 procent fra 2016 til 2017.

Aarhus ligger også på en relativ befolkningstilvækst på 1,5 procent, men både Odense og Aalborg må pludselig se sig selv nede i rækkerne med en vækst på cirka det halve, nemlig 0,8 procent.

Omvendt er Køge, Høje Taastrup og Favrskov eksempler på kommuner med en historisk lav befolkningsudvikling – selv om de er tæt på de største bysamfund.

”Befolkningsudviklingen skyldes først og fremmest, at vi i disse år bliver flere borgere i Danmark. Vi nærmer os med hastige skridt de seks millioner indbyggere. Den udvikling går hurtigere og hurtigere og skyldes primært at vi bliver ældre, og at indvandringen fra andre lande samlet set er større end nogensinde. Vi blev således 41.531 flere indbyggere i Danmark alene i 2016,” forklarer udviklingsdirektør Henrik Sørensen, Exometric.

Han understreger, at det er meget vigtigt, at beslutningstagerne ude i kommunerne har styr på deres fakta omkring befolkningstilvækst.

”Rapporten viser, at der er overset vækst i mange af de mindre kommuner. Det kan beslutningstagerne blive dygtigere til at udnytte, specielt indenfor investeringer i nye boliger. Det kræver de rigtige boliginvesteringer og gennemtænkt markedsdrevet byplanlægning,” siger udviklingsdirektør Henrik Sørensen, Exometric.

Set med Henrik Sørensens øjne er mange kommuner for langsomme til at udnytte, når økonomien er i vækst.

”Boliger i de store byer er blevet så dyre, at mellemstore kommuner står over for at komme op i vækstsporet. Udnyt de åbne vinduer – renten er lav, investorerne søger i øjeblikket uden for de traditionelle vækstbyer, hvor der ofte er knaphed på byggejord. Men husk at have jeres beslutningsgrundlag i orden,” lyder opfordringen til de lokale folkevalgte fra Henrik Sørensen.

Kommuner, hvor befolkningstallet falder, bør også tage dette alvorligt.

”I kommuner, hvor befolkningstallet falder, bør man overveje konsolidering. Det kan være, at der skal være færre landsbyer. I stedet skal der i disse kommuner fokuseres på de områder, hvor der er grundlag for vækst, og der skal satses på at fastholde befolkningen her, hvilket lokalt kan give en række svære dilemma-beslutninger,” siger Henrik Sørensen.

PRAKTISK INFORMATION:

Rapporten kan gratis downloades på Exometrics hjemmeside: www.exometric.com

Rapporten ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling” stilles frit til rådighed for pressen.

Henrik Sørensen, analyse- og udviklingsdirektør og partner i Exometrics, står til rådighed for uddybende kommentarer og interview omkring rapporten og baggrunden for tallene samt kommer også gerne med kommentarer til den enkelte kommune.

Relevant information

Downlaoad ”Markedsindsigt i de danske kommuners udvikling"
http://exometric.com/1981-2/


Billeder


Pressekontakt


Firma

Exometric
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV, Danmark

  +45 - 29 38 74 80

http://www.exometric.com

Modtag nyheder fra Exometric på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire