Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/07-21   -   Pressemeddelelse

Landsdækkende hjælp til studerende med særlige behovMellem 500 og 600 unge med psykiske og neurologiske udfordringer om året kan i fremtiden se frem til at få støtte til at gennemføre deres uddannelse med hjælp fra Olivia Danmark. Virksomheden har netop vundet opgaven med at levere støtte til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser. Opgaven samles dermed hos Olivia Danmark

Studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser kan have sværere ved at gennemføre en videregående uddannelse end unge uden samme udfordringer. For at sikre, at de mellem 500 og 600 unge studerende, der årligt oplever udfordringer, kan komme igennem deres studie som alle andre studerende, findes der støtteordninger, der kan sættes i gang, hvis de unge får brug for lidt ekstra hjælp.

Olivia Danmark, der er en af landets største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger til børn, unge og voksne, har netop vundet udbuddet om specialpædagogiske støtte til de studerende, der hører ind under SPS-ordningen under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Virksomheden overtager den specialpædagogiske støtte fra tre andre aktører, og støtten bliver således samlet hos en aktør.
- Vores medarbejdere har solid erfaring i arbejdet med unge med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, og vi glæder os til med vores socialfaglige viden og ballast at være med til at hjælpe de studerende med funktionsnedsættelser godt videre i uddannelsessystemet med en samlet og ensartet indsats, siger adm. direktør i Olivia Danmark, Jeppe Bo Petersen.

Uddannelse med handicap
Virksomheden skal rådgive og udarbejde forskellige individuelle forløb til de studerende, herunder afklaringsforløb og studiestøtteforløb. Forløbene skal understøtte de studerende i at gennemføre uddannelserne på trods af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
- Vi arbejder med at styrke den unges evne til at mentalisere, så den unge er i stand til at regulere følelser og egen adfærd. Ved at fokusere på, hvad der fungerer, og hvad der kan hjælpe fremadrettet, sikrer vi, at vi får rykket den studerende i en positiv retning, siger Jeppe Bo Petersen.

Landsdækkende støtte
Olivia Danmark A/S har siden 2004 arbejdet med unge med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Udbuddet er Olivia Danmarks først vundne udbud inden for specialpædagogisk støtte i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og virksomheden skal nu varetage støtteordningerne på mange uddannelsesinstitutioner over hele landet. Fra Arkitektskolen i København og Roskilde Universitet, over Syddansk Universitet på Fyn og i Sønderjylland, til Aalborg Universitet og Det Jyske Kunstakademi.
- Med vores professionelle og faglige tilgang til unge, føler vi os godt rustet til at løfte denne væsentlige opgave for samfundet og bidrage til, at de unge med psykiske og neurologiske udfordringer bliver inkluderet i de videregående uddannelser, siger Jeppe Bo Petersen.

Fakta om Olivia Danmark
Olivia Danmark er en af landets største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger til børn og voksne. Siden 2004 har Olivia Danmark arbejdet målrettet på at levere livskvalitet og yde praktisk hjælp og støtte til borgere, der har svært ved selv at klare hverdagen på grund af en sygdom, handicap, hjerneskader eller andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Læs mere om Olivia Danmark her: www.oliviadanmark.dk/da/olivia-danmark-vi-leverer-livskvalitet

Fakta om udbuddet
• Udbuddet omfatter levering af ydelser til studerende på lange videregående uddannelser. Målgruppen for SPS-ordningen er studerende på de at ordningen omfattede uddannelser med psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse.
• SPS-ordningen har til formål at sikre, at studerende inden for ordningens målgruppe kan gennemføre en uddannelse på lige fod med studerende uden en funktionsnedsættelse.
• Olivia Danmark har vundet opgaven med levering af afklaringsforløb, studiestøtte og supervision til de studerende, der får bevilliget specialstøtte, på 13 videregående uddannelser landet over.
• De 13 uddannelsesinstitutioner er:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
Kunstakademiets Arkitektskole,
Kunstakademiets Designskole Bornholm,
Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Aalborg,
Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg og Odense,
Syddansk Universitet i Kolding, Esbjerg, Odense, Slagelse og Sønderborg,
Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København,
Roskilde Universitet,
Designskolen Kolding,
Det Fynske Kunstakademi,
Det Jyske Kunstakademi,
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium.


Relevant information

Hjemmeside
www.oliviadanmark.dk/da/olivia-danmark-vi-leverer-livskvalitet


Billeder


Pressekontakt

Jeppe Bo Petersen
Adm.direktør, Olivia Danmark A/S
  23 43 80 00

Firma

Olivia Danmark
Hørkær 16
2730 Herlev, Danmark

  88887171

www.oliviadanmark.dk

Modtag nyheder fra Olivia Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire