Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-18   -   Pressemeddelelse

Dette får du ud af dit kreditkorts rejseforsikring

Mange kreditkort har den store fordel, at de inkluderer en gratis rejseforsikring, hvis du betaler for rejsen med selvsamme kreditkort. Men hvad dækker din rejseforsikring egentlig? Bliv klogere på vilkårene her inden du rejser på sommerferie.

En rejseforsikring er altafgørende for dig, der skal rejse på ferie og vil være dækket hvis uheldet skulle være ude. I denne artikel kan du blive klogere på de forskellige kreditkorts betingelser og vilkår når det angår rejseforsikring og finde ud af, hvilket kreditkort som har de bedste betingelser. Det skriver Credi.dk i en pressemeddelelse.

Dette dækker dit kreditkorts rejseforsikring
Forsikringsbetingelser kan virke uoverskuelige at skulle nærlæse når ferien står for døren. Credi.dk har gjort arbejdet for dig og giver dig her en oversigt over, hvilke betingelser de forskellige kreditkort med inkluderet rejseforsikring har. I tabellen kan du se, hva de forskellige forsikringsselskaber dækker og hvad deres maksimum dækningsbeløb er.

Gratis rejseforsikring med kreditkort
Én af de primære fordele ved rejseforsikringen som blandt andet er inkluderet i Remember og Bank Norwegians kreditkort er, at per definition ikke koster dig noget ekstra.

En almindelig basis årsrejseforsikring som gør sig gældende i hele verden koster typisk mellem 1.000 og 1.500 kroner per familie om året, så der er altså mange penge at spare ved at benytte sig af rejseforsikringen på dit nuværende kreditkort, eller overveje at anskaffe sig et kreditkort inden man skal ud og rejse.

Dog er det værd at notere sig, at de fleste banker stiller den betingelse, at minimum 50 % af rejsens transportomkostninger skal være betalt med kreditkortet, før den inkluderede rejseforsikring er gyldig.

Skade eller tab af bagage
De ejendele du medbringer eller køber på rejsen er dækket af rejseforsikringen. Forsikringen dækker ved bortkomst, beskadigelse, naturkatastrofer, brand, tyveri, hærværk og lignende. Skader eller tab skal være sket ved pludselige, uforudsigelige hændelser.

Derimod dækker forsikringen ikke tab af kontanter, værdipapirer og frimærker med samleværdi samt manuskripter, møbler og flyttegods, køretøjer, surfbræt og dyr.

Typisk vil man få begrænset erstatning, hvis tyveriet er foregået ved en pool/strand/telt med et maksimalt erstatningsbeløb på 3.000 kroner.

Tab af bagage dækkes hos Remember med op til 12.000 kroner og med op til 15.000 kroner hos Norwegian og maksimum 40.000 kroner per familie. Værdigenstande dækkes typisk med op til 7.500 kroner.

Forsinket bagage
Er din bagage forsinket ved ankomst til destinationen får du dækket udgifter til basale nødvendigheder som tøj og toiletsager op til et vist beløb. Typisk vil det være et krav, at du benytter kreditkortet til disse indkøb og derudover skal du huske at gemme samtlige kvitteringer. Hos både Remember og Bank Norwegian får man maksimum 2.000 kroner i erstatning og maksimum 3 .000 kroner per gruppe, dog kræver det at bagagen er forsinket i et vist antal timer, før man er berettiget til erstatning.

Forsikringen stopper med at være gyldig, når bagagen er ankommet og den gælder ikke hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst.

Sygdom og hjemtransport
Forsikringen dækker udgifter til lægeregning, sygehusudgifter og lignende ved akut opstået sygdom, ulykkesskader og uventet, akut forværring af kronisk sygdom. Hvis rejsen må afbrydes dækkes de ekstra rejseomkostninger.

Ved tandskader, merudgifter og lignende modtager man en begrænset erstatningssum. Ved akut sygdom, ulykke og dødsfald hvor forsikringstageren må fragtes hjem, dækkes hjemtransport samt lægehjælp.

Hverken Remember og Norwegian har begrænsninger på maksimumbeløbet for sygdom og rejsetransport, det vil sige at uanset hvor mange penge din behandling eller hjemtransport løber op i, så har rejseforsikringen din ryg og dækker det fulde beløb.

Afbestillingsforsikring
Hvis uheldet skulle være ude og du bliver forhindret i at rejse på grund af sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie, vil du få dækket de rejseudgifter, som ikke bliver refunderet, som for eksempel flybilletter, depositum og lignende.

Det gælder som tidligere nævnt også ved dødsfald i nærmeste familie eller hvis din bolig bliver aødelagt i så alvorlig grad, at det forhindrer dig i at rejse, som for eksempel brand eller vandskader.

For erstatning af depositum kræver nogle kortudstedere, at hele depositummet er betalt med kreditkortet.

Det maksimale beløb for erstatning for afbestilling er 20.000 kroner hos Norwegian per person og 15.000 kroner per person hos Remember og henholdsvis 40.000 kroner og 45.000 kroner per familie.
Rejseansvar
Hvis du skulle være uheldig og skade andres ejendele på din rejse, dækker ansvarsforsikringen dette.

En ansvarsforsikring dækker under din rejse i udlandet, hvis du er kommet til at gøre skade på et andet menneske eller andres ejendele.

Forsikringssummen er på op til 3 millioner hos Norwegian og hele 10 millioner hos Remember.

Ulykkes- og afbestillingsforsikring
Hvis du skulle blive udsat for en ulykke på rejsen eller blive forhindret i at rejse på grund af sygdom, dækker ulykkes- og afbestillingsforsikringen. Den giver dig en engangsudbetaling, hvis du skulle blive alvorligt skadet i en rejseulykke.

Rejse- og ulykkesforsikring gælder ikke personer som er fyldt 70 år, ligesom sygdomsudgifter og hjemtransport heller ikke dækkes for denne gruppe.


Forsinkelse
Ved forsinkelse på grund af vejret eller akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringsselskabet med op til 20.000 kroner per skadestilfælde.

Ved forsinkelse af rejsearrangrens transportmiddel dækkes udgifter til mad og drikke. Ved mere end 4 timers forsinkelse, vil forsikringstageren modtage op til 1.000 kroner per person eller maksimalt 2.000 kroner per gruppe

Kreditkorts rejseforsikring gælder længere
En almindelig rejseforsikring gælder typisk kun på rejser med en længde på mellem 35-60 dage, mens de kreditkort vi har kigget på, dækker på rejser på op til 90 dage. Dette gælder både for Remember og Norwegian. Det øjeblik du har rejst mere end 90 dage skal du dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker for nogen af rejsedagene, heller ikke de 90 første dage.

Har du ikke en returbillet eller en rejse med åben retur, begrænses forsikringens gyldighed til 35 dage.

På kreditkortenes rejseforsikring er det en betingelse, at den kun gælder når du er på rejse i modsætning til helårsrejseforsikringer, som gælder fra det øjeblik, du træder ud af døren.

Hvem er dækket af kreditkortets rejseforsikring?
Med et kreditkort er hele kortholderens familie også dækket af rejseforsikringen, herunder ægtefælle/samlever og børn, stedbørn og adoptivbørn under 21 år som bor på samme adresse, som kortholder. Hvis man rejser med venner/bekendte gælder forsikringen for op til 3 medrejsende.

Relevant information

Hvad dækker mit kreditkorts rejseforsikring egentlig?
https://credi.dk/hvad-daekker-mit-kreditkorts-rejseforsikring-egentlig/


Billeder


Pressekontakt

Anders Fagereng
CEO
  +47 48 06 54 53

Firma

Fagweb AS
Erling Skjalgssons gate 19b
0267 Oslo, Norway

  004723905252

https://credi.dk

Modtag nyheder fra Credi.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire