Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/07-17   -   Pressemeddelelse

Lennarth Ohlendorff tiltræder som ny servicechef hos Domino Systems A/SDomino Systems A/S ansætter ny servicechef, der skal løfte implementeringen af nye servicekoncepter målrettet fremtidens produktionsmiljøer

Lennarth Ohlendorff er pr. 1. juli 2017 tiltrådt som Servicechef hos kodning- og mærkningsspecialisten Domino Systems A/S. Rekrutteringen sker som led i en større strategisk satsning, der har til formål at modernisere brugen af kodning- og mærkningsløsninger i de danske produktioner.
Fremtidens produktionsmiljøer, ofte benævnt Industry 4.0, forventes at byde på en større digitalisering og opsplitning af produktionsflowet på flere lokationer. Dette stiller store krav til de produkter og servicetilbud, der skal sikrer maksimal oppetid i de danske produktioner. Der er på en gang brug for standardiserede og prisvenlige løsninger, men også en meget stor fleksibilitet, der kan tilpasses kundens behov, helt ned til den enkelt produktionslinje.
Domino Systems lancerer derfor SafeGuard - et nyt innovativt og skalerbart servicekoncept, der vil øge effektiviteten i de danske produktioner. Hver SafeGuard-pakke udvikles i tæt dialog med den enkelte kunde på baggrund af en kortlægning af dennes nuværende og fremtidige behov og risikoprofil. Kunden har blandt andet mulighed for at sammensætte en pakke med online monitorering af en eller flere printere via Domino Cloud samt fastsætte i hvilke tidsintervaller, der ønskes service og hvor hurtigt en servicetekniker skal kunne være fremme ved uregelmæssigheder.
SafeGuard tilbydes både som en traditionel serviceaftale og som en Pay per Code-løsning, dvs. hvor kunden betaler pr. mærket produkt. Med Pay per Code overføres de økonomiske risici fra kunden til Domino da man kun betale for de mærkninger, der reelt fortages og kunden kender på forhånd alle sine udgifter til kodning- og mærkning og kan nemt budgettere med udgiften.
Domino igangsatte ved årsskiftet en strategisk proces, med det formål at optimere virksomheden til at møde produktionsmiljøernes fremtidens krav og det er denne opgave Lennarth Ohlendorff skal videreføre. Lennarth Ohlendorff kommer fra IT-virksomheden Atea, hvor han igennem mange år som Serviceleder har arbejdet med netop optimering og effektivisering.

Billeder


Pressekontakt

Tanja Sjørup-Nielsen
Business Development Manager
  47107300
  61223141
Steen Leerberg
Adm. Direktør
  47107300
  23633249

Firma

Domino Systems A/S
Marielundvej 46A, 2
2730 Herlev, Danmark

  47107300
  61223141

www.dominosystems.dk

Modtag nyheder fra Domino Systems A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire