Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/08-17   -   Pressemeddelelse

Nyt, dansk læsekoncept motiverer skolebørn til at forlade skolen som dygtige læsere

GameLæsning er en ny undervisningsmetode, udviklet i Danmark og afprøvet på danske børn. Læsemetoden er inspireret af computerspil og motiverer børn til at blive dygtige læsere - fordi den synliggør det enkelte barns fremgang og har en individuel tilgang til den enkeltes læsefærdigheder.

Børn og unge bliver langt fra så dygtige læsere, som de kunne blive. 96 pct. af folkeskolens elever har kapacitet til at gå ud af 9. klasse som dygtige læsere, men blot 6 pct. udfolder det potentiale, og hele 15 pct. forlader skolen med deciderede læseproblemer - og sådan har det været i mange år.

"Alt for mange elever slås unødigt med læseproblemer og manglende lyst til skole og uddannelse. Det går hårdt ud over både selvtillid og selvværd, og det gør ganske enkelt ondt i mit hjerte at opleve så mange børn og unge miste glæden ved at læse," fortæller Ingegerd Jenner Løth om baggrunden for at udvikle det nye læsekoncept.

Inspireret af computerspil
Hun peger på, at børn blandt andet har behov for, at deres læsefremgang bliver synliggjort og gerne konkretiseret, fordi det løbende motiverer dem til at dygtiggøre sig yderligere. Med GameLæsnings-metoden bliver det enkelte barns fremgang ofte tydeliggjort, så barnet niveau efter niveau kan se sine fremskridt.
"Det at se sin egen fremgang klart markeret, som man kan i de fleste computerspil, øger børnenes læselyst og giver dem appetit på mere - på den måde opleves det at blive en god læser som en meningsfuld leg, som børnene går til med stor glæde," forklarer Ingegerd Jenner Løth.

Læseundervisning skal være individuelt tilpasset
PISA-undersøgelser viser, at behovet for specialundervisning tiltager, jo ældre eleverne bliver, mens andre undersøgelser samtidig dokumenterer, at ekstra undervisningstimer i praksis ikke gør de danske elever til dygtige læsere. Hvis flest mulige skal udvikle høj læsekompetence på 9. klasses niveau, kræver det en metode, som motiverer den enkelte til at nå et generelt højt niveau. Når alle læser samme bog på samme tid, så sker der det, at kun en lille gruppe udvikler deres læsefærdigheder optimalt, nemlig den hvor teksterne passer til elevernes udvikling. Og gabet mellem gode og mindre gode læsere øges på den måde år for år.

Kan prøves som privatundervisning
Hvis tekster er for svære for elever, fordi de har et for lavt læseniveau i forhold til de bøger, der anvendes på klassen, lærer de nemlig langt fra nok af at kæmpe med dem. GameLæsning, som bygger på læseundervisning, der er testet og virker i praksis, motiverer til gengæld hver enkelt elev til at opnå læsekompetence på et højt niveau.
"Målet er at få GameLæsning implementeret i læseundervisningen fra 1.-9. klasse ved at uddanne og efteruddanne dansklærere i metoden. Indtil da tilbydes GameLæsning som privat læseundervisning, hvor den enkelte - uanset alder og niveau - motiveres til at blive en glad og dygtig læser," lyder det fra Ingegerd Jenner Løth.

Billeder


Pressekontakt

Ingegerd Jenner Løth
  +45 22 33 91 80

Firma

GameLæsning Danmark
Frøkærparken 36
8320 Mårslet, Danmark

  +45 22 33 91 80

http://www.gamelaesning.dk

Modtag nyheder fra GameLæsning Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire