Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/09-17   -   Pressemeddelelse

Årets Werther-pris går til journalisterne Else Marie Nygaard og Maja Funch fra Kristeligt Dagblad

Werther-prisen 2017 går til journalisterne Else Marie Nygaard og Maja Funch for artikelserien "På kanten af livet", som blev trykt i Kristeligt Dagblad i marts 2017. Prisen uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse den 11. september 2017. Sammen med prisen følger 10.000 kroner.

Begrundelsen
Formålet med artikelserien var at beskrive det alvorlige og vigtige samfundsemne, som selvmord er uden at forværre situationen for pårørende eller tilskynde personer, der måtte gå i selvmordstanker.

Else Marie Nygaard og Maja Funch går helt tæt på det enkelte individs historie og bringer gennem
personlige interviews viden om, hvor hårdt det er at have selvmordstanker, og hvor svært det er at være pårørende til en person med selvmordstanker.

Gennem interviews med danske og norske selvmordsforskere, samt nøglepersoner indenfor danske selvmordsforebyggende organisationer inkluderes den nyeste viden om, hvad vi i dag ved om risikofaktorer for selvmord, hvilke grupper der er særligt udsatte, og hvilke selvmordsforebyggende initiativer der i øjeblikket arbejdes med i Danmark og i udlandet.

Interviews med præster, pårørende, psykiatere og Livslinien fokuserer på, hvordan man bedst kan hjælpe personer, der har selvmordstanker. De får i artiklerne gentagne gange fremhævet vigtigheden af at række ud som pårørende og som fagperson og spørge ind til tanker om selvmord. Endelig skal Else Marie Nygaard og Maja Funch have stor ros for, i to af artiklerne, at bringe fokus på den høje selvmordsrate, der er blandt ældre mennesker, da det ofte er en gruppe, som bliver overset.

Hver eneste artikel i serien var ledsaget af telefonnummeret til Livslinien, ligesom der i den faktaboks, der ledsagede de fleste artikler, var redegjort for avisens etiske overvejelser i forbindelse med serien.

------
Om Werther-prisen
Det er 12. gang Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774 "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther-effekten". Prisens navn skal derfor minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.
------
Tanken bag prisen
Formålet med Werther-prisen er at:
· forebygge gennem information
· undgå tabuisering
· tage hensyn til og beskytte de efterladte
· oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte.

Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk under menupunktet "presserum".

Inspiration fra Belgien
Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.
------
Tidligere prismodtagere
2016: Jorit Tellervo, sygeplejerske og forfatter
2015: Journalist Sine Skott Andersen, TV2 Fyn
2014: Sportsjournalist Dan Philipsen, Jyllands-Posten
2013: Instruktør og skuespiller Lotte Andersen, dokumentar
2012: DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3
2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk
2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
2006: Redaktør Thorkild Nyholm, DR
2005: Journalist Inger Anneberg, a4media
------
Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Annemarie Knigge, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Kir Klysner, Dansk Journalistforbund og Trine Banke d'Andrade, Center for Selvmordsforskning.
------
Prisen overrækkes af Merete Nordentoft på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse den 11. september 2017 klokken 15.40 i Bygning 28B -fysioterapien, Gymnastiksalen Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Ambulatorium, Maglevænget 2, 2750 Ballerup.

Relevant information

Læs artiklerne om selvmord i Kristeligt Dagblad
https://www.kristeligt-dagblad.dk/selvmord


Pressekontakt

Trine Banke d'Andrade
Dokumentarist, Cand.Mag., Center for Selvmordsforskning
  tbk@csfmail.dk
  63 11 21 86

Firma

Papageno-prisen / Trine Banke d'Andrade / Center for Selvmordsforskning
Bangs Boder 28-30, st. th.
5000 Odense, Danmark

   66138811


Modtag nyheder fra Papageno-prisen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire