Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Dato: 14/11-17
Tekst: Dansk Miljøforbedring A/S blev startet i 2014 og har i de forløbne tre år oplevet en markant vækst. Virksomheden er ikke en genbrugsstation i gængs forstand. Den er derimod et miljøvenligt alternativ til lossepladserne og udvikler metoder, så færre affaldsprodukter fra byggeriet havner på lossepladser og ddeponi, men i stedet bliver forarbejdet og genanvendt i byggeriet og i andre sektorer.
Mål: 3456 x 2304 pixel
Størrelse: 2.99 MB
download
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire