Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/12-19   -   Pressemeddelelse

Dansk Affald A/S i Vojens gearer sig til lønsom vækstEfter ejerskiftet sidste år er affaldsvirksomheden klar til næste vækstfase. Med direktør Bjørn Stender i spidsen er et underskud på knap 18 mio. i 2014 vendt til sorte tal i seneste regnskabsår. Som led i ejerskiftestrategien overtages direktørposten i starten af det nye år af DAMIFOs direktør John Kaldahl, der skal bygge videre på Stenders resultater ved at forstærke synergier og videndeling

Miljøbevidstheden både hos de private forbrugere og blandt erhvervsvirksomheder er stigende. Øget genanvendelse og fokus på klimavenlig udnyttelse af klodens ressourcer har skabt grobund for en mere professionel håndtering af både byggeaffald og husholdningsaffald.

To frontløbere i branchen
Damifo A/S har siden etableringen i 2014 haft fokus på håndtering og upcycling af byggeaffald fra nedrivningsentreprenører og håndværkere. Efter opstarten under beskedne vilkår i Roskilde har virksomheden oplevet et konstant vokseværk, og derfor flyttede virksomheden tidligere på året til større og mere moderne faciliteter i Hedehusene mellem Roskilde og Høje-Tåstrup.

Tilsvarende succes har Dansk Affald A/S oplevet i Vojens, hvor en række jyske kommuner for år tilbage stiftede et fælles selskab til håndtering af borgernes husholdningsaffald. Efter en årrække med udskiftning i den fælleskommunale ejerkreds var det til sidst Vojens og Haderslev Kommuner, der gennem interessent¬skabet Affaldsegion Nord drev anlægget, der også modtog affald fra andre jyske kommuners borgere og virksomheder.

Fra offentligt til privat ejerskab
Det kommunale ejerskab var imidlertid en begrænsning for udviklingen af Dansk Affald, ikke mindst i forhold til modtagelse og håndtering af de private virksomheders affald. Derfor blev virksomheden sat til salg af de to ejerkommuner og blev i 2018 købt af Damifo. Gennem årene har de to virksomheder fra hver sin platform og kundebase opbygget et unikt erfarings- og videngrundlag over for borgere og virksomheder, ligesom de har investeret millioner af kroner i anlæg og maskiner til at håndtere de enorme mængder, der processes.

Bjørn Stender har som direktør stået i spidsen for Dansk Affald A/S siden 2011, og under hans ledelse er et underskud på knap 18 mio. i 2014 vendt til et plus i seneste regnskabsår. Med afsæt i forventningerne om en stabilisering af de sorte tal også i 2019 er virksomheden klar til næste fase af den strategi, der blev lagt i forbindelse med ejerskiftet sidste år.
- Det er lykkedes Bjørn både at vende et underskud til overskud i Dansk Affald A/S samtidig med, at han har opbygget et velfungerende og moderne anlæg, der kan løse mange af de udfordringer, som kommuner og virksomheder står med i dag inden for håndtering og sortering af affald – ikke mindst metal, glas og plast, siger adm. direktør John Kaldahl fra ejeren Damifo A/S.

Direktørskifte efter vellykket turn-around
Ved ejerskiftet sidste år blev det aftalt, at Bjørn Stender skulle fortsætte i direktørstolen 18 måneder frem til foråret 2020. Det skæringspunkt er nu ved at nærme sig og de to direktører forbereder sig på et glidende skifte.
- Jeg vil gerne på bestyrelsens og ejerkredsens vegne takke Bjørn for den energi og passion, han har lagt i opgaverne siden ejerskiftet. Jeg er sikker på, at vi snart kommer til at mødes i nye sammenhænge, for Bjørn kan noget inden for affaldshåndtering, ressourceanvendelse og miljø, som er guld værd for de rigtige, fastslår John Kaldahl.

Et af fokusområderne for den nye direktør i Dansk Affald A/S bliver at få flere erhvervsvirksomheder som kunder til at supplere de store mængder affald, der i dag kommer fra en række kommuners borgere. Her skal erfaringerne fra søstervirksomheden Damifo A/S bringes i spil, ligesom Dansk Affalds kompetencer og erfaringer fra private husholdninger i Jylland skal anvendes til at komme i dialog med flere kommuner på Sjælland.
- Det har fra starten været en del af strategien for de nye ejere af virksomheden, at der skulle findes synergier. Gennem årene har den tidligere ejerkreds, medarbejderne og vores samarbejdspartnere i fællesskab opbygget en fantastisk virksomhed her i Vojens. Det er derfor med stor stolthed og glæde, at jeg inden længe overdrager rorpinden til John Kaldahl. Ligesom jeg brænder John for den cirkulære økonomi og for at gøre en forskel for klimaet, miljøet og vores fælles ressourcer, siger Bjørn Stender, der fortsætter i Dansk Affald A/S indtil det glidende lederskifte er på plads i løbet af første kvartal 2020.Relevant information

Hjemmeside
www.damifo.dk

Hjemmeside
www.danskaffald.dk


Billeder


Pressekontakt

John Kaldahl
Adm. direktør, Damifo A/S
  20 11 53 33

Firma

DAMIFO A/S
Beredskabsvej 19
2640 Hedehusene, Danmark

  +45 7070 2480

https://damifo.dk/

Modtag nyheder fra DAMIFO A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire