Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/09-21   -   Pressemeddelelse

Offentligt-privat samarbejde sikrer øget genanvendelse af affaldEn samarbejdsaftale mellem det offentlige selskab REFA og den private virksomhed Damifo A/S sikrer øget genanvendelsen af erhvervsaffald fra Lolland-Falster

Erhvervslivet på Lolland-Falster har længe været i knibe, når det gælder om at komme af med affald til genanvendelse, fordi REFA som offentligt selskab på grund af lovgivning på området hverken kan modtage erhvervsaffald til sortering eller i rene affaldsfraktioner til genanvendelse.

Det skal en samarbejdsaftale mellem miljøvirksomheden Damifo A/S og I/S REFA lave om på. Damifo rykker ind på REFAs Miljøcenter Gerringe ved Rødby, hvor den private miljøvirksomhed har lejet et 77.000 kvadratmeter stort areal, som blandt andet omfatter det tidligere slamkomposteringsanlæg, der er miljøsikret efter de bedste standarder.

Behov for den grønne omstilling
Her vil Damifo både modtage rene affaldsfraktioner og tilbyde sortering af erhvervsaffald med henblik på genanvendelse.
- Det er noget nær den perfekte løsning på et problem, som i mange år har stået i vejen for en optimal genanvendelse af affald fra erhvervslivet på Lolland-Falster, siger REFAs bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen og uddyber:
- For mig er der ingen tvivl om, at erhvervslivet på Sydhavsøerne hellere end gerne vil spille en rolle i den grønne omstilling og bidrage til øget genanvendelse. Vi har i flere år kunnet se, at det har været for vanskeligt at komme af med erhvervsaffald på grund at den gældende lovgivning. Med aftalen sikrer vi, at erhvervslivet på Lolland-Falster fortsat kan komme af med deres affald lokalt og på en måde som på alle måder lever op kravene om bedre sortering og øget genanvendelse.

Nye arbejdspladser
REFAs bestyrelsesformand peger også på, at samarbejdsaftalen dels sikrer de nuværende arbejdspladser på Miljøcenter Gerringe og skaber fundamentet for nye arbejdspladser.
- Gerringe ligger få kilometer fra det store Femern Bælt-byggeri. Damifo har specialiseret sig i sortering og genanvendelse af affald fra bygge- og anlægsbranchen. Med samarbejdet forventer vi øgede mængder af genanvendeligt affald, som vil kunne behandles lokalt og sandsynligvis også kunne indgå i nye produkter produceret af lokale virksomheder. Så vi taler også om øget beskæftigelse – direkte og indirekte, siger Poul-Henrik Pedersen.

Øget genanvendelse og bæredygtighed
Hos Damifo A/S, ser adm. direktør John Kaldahl også store perspektiver i samarbejdet:
- Vi er født direkte ind i den cirkulære økonomi og arbejder på at udnytte tilgængelige ressourcer på en mere intelligent og bæredygtig måde, siger John Kaldahl, som selv er uddannet kemiingeniør og personligt er aktivt involveret i produkt- og konceptudvikling for at øge mængden af affald, der kan genanvendes frem for at skulle i deponi eller afbrændes.

I dag har den voksende miljøvirksomhed store modtagestationer i Vojens og Hedehusene, hvor der håndteres stigende mængder affald, der for hovedpartens vedkommende sikres nyt liv gennem bearbejdning. Og dén ekspertise kommer nu miljøet samt virksomheder og borgere på Lolland-Falster til gode.
- Ved at rykke ind på pladsen ved Rødby, kan vi spare erhvervslivet for unødvendig kørsel og sørge for, at en meget større del af erhvervsaffaldet fra Lolland-Falster ren faktisk bliver sorteret og genbrugt. REFA ligger optimalt i området og vi kommer med erfaringer fra andre modtagestationer, der nu kan bringes i spil her sammen med REFAs dygtige medarbejdere. Vi har en fælles interesse i, at få håndteret, genanvendt og genbrugt affaldsmaterialer, som ellers ville være havnet på deponi eller brændt af i store forbrændingsanlæg, påpeger John Kaldahl.

Samarbejde med potentiale
Direktøren fremhæver også Femern-byggeriet, som en årsag til, at Damifo satser på Lolland-Falster.
- At drive virksomhed handler om at være relevant for kunderne. Ved at åbne en afdeling i Rødby bliver vi både tilgængelige og relevante - ikke bare for erhvervslivet på Lolland-Falster, men også for det store Femern-projekt, siger John Kaldahl, der glæder sig til naboskabet og samarbejdet med REFA.

Foruden en 10-årig lejekontrakt omfatter aftalen også mulighed for et driftssamarbejde om maskiner, udstyr og personale:
- Det er på alle måder en god aftale, som sikrer arbejdspladser og åbner nye perspektiver. REFA kan ikke ændre lovgivningen om erhvervsaffald, men ved at indgå et samarbejde med en privat virksomhed, kan vi skabe noget, der er gangbart og reelt bidrager til øget genanvendelse, siger REFAs direktør Mette Suhr Stoffregen.

Faktaboks om Miljøcenter Gerringe
• REFA er et moderne affalds- og energiselskab, der sikrer genanvendelse, producerer energi og bortskaffer affald på en forsvarlig og samvittighedsfuld måde. REFA er en forkortelse for: Ressourcer - Energiproduktion - Forsyning – Affaldshåndtering.
• Virksomheden er ISO 14001-miljøcertificeret (miljø) og har OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
• REFA indsamler og behandler affald fra hele Lolland-Falster. Desuden modtager virksomheden dagrenovation fra flere affaldsselskaber på Sjælland. Det meste affald bliver til energi eller genanvendelige råvarer. Kun en begrænset del af affaldet deponeres eller sendes til specialbehandling.
• Miljøcenter Gerringe i Rødby modtager affald, der efter registrering enten genanvendes, sendes til forbrænding, eller bliver lagt i depot. På miljøcenteret i Gerringe deponeres kun blandet affald, men centret modtager også mineralsk affald. Asbestaffald modtages ikke på Gerringe, men kan afleveres på Miljøcenter Hasselø.
• Miljøcenter Hasselø i Nykøbing modtager affald, der efter registrering enten genanvendes, sendes til forbrænding, eller bliver lagt i depot. På miljøcenteret i Hasselø deponeres to typer affald: 1) mineralsk affald fx isolering og 2) blandet affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes
• Læs mere på www.refa.dk

FAKTA om Dansk Miljøforbedring A/S
• DAMIFO er født direkte ind i den cirkulære økonomi. Med afsæt i den grønne omstilling i samfundet er bedre ressourceanvendelse nøgleelementet i driften. Siden 2014 har virksomheden håndteret tusindvis tons affald, der i mange tilfælde ville være endt i deponi eller på forbrænding.
• Ved hjælp af innovativ teknologi og effektive processer sorterer og upcycler DAMIFO materialerne i videst muligt omfang, så de på ny kan indgå i bygge- og anlægsopgaver - ude som inde. For at gøre det nemt for både nedrivningsentreprenører og anlægsentreprenører arbejder miljøvirksomheden konstant på at udvikle løsninger, der er på forkant med markedskravene og gøre kunderne mere konkurrencedygtige.
• Pladsen i Hedehusene mellem Høje-Taastrup og Roskilde har bl.a. 6 hydranter, et opsamlingsbassin med en kapacitet på 5 mio. liter til at opsamle overfladevand, som efterfølgende kan genbruges på pladsen, egne drikkevandsboring, elektroniske porte og en sorteringshal på 2.000 kvadratmeter.
• Læs mere på www.damifo.dk

Relevant information

Hjemmeside
www.damifo.dk


Billeder


Pressekontakt

John Kaldahl
Adm. direktør, Damifo A/S
  20 11 53 33
Lindskov Communication
  70261979
  40533322

Firma

DAMIFO A/S
Beredskabsvej 19
2640 Hedehusene, Danmark

  +45 7070 2480

https://damifo.dk/

Modtag nyheder fra DAMIFO A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire