Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/09-17   -   Pressemeddelelse

Nordsjællands bedste udsigt sat til salgMed Hornbæk Vandværks salg af det 15 meter høje vandtårn tæt på centrum i den kendte badeby på Nordsjællands kyst vil den rette køber kunne skabe en unik bolig med 360 graders udsigt over både Hornbæk Sø og Øresund. Salget sker, fordi tårnet ikke længere er i brug, fordi vandforbruget er faldet drastisk.

Hornbæks, for ikke at sige Nordsjællands, bedste udsigt er nu til salg - eller sagt med andre ord: Hornbæk Vandværk har sat den nordsjællandske kystbys vandtårn tæt på centrum til salg. For under to millioner kr. kan man erhverve sig 360 graders udsyn i 15 meters højde til både by, sø, strand, skov, hav og Sverige. Tårnet vil ganske vist kræve en større ombygning, men for den rette ejer er det er en unik mulighed for at skabe en unik bolig, for ingen andre får tilladelse til at bygge i den højde andre steder i byen. Tænk at kunne sidde hver aften og se solen gå ned i panorama over Hornbæk og Øresund fra sin dagligstue.

"Hornbæk Vandværk sælger tårnet, fordi det ikke længere er i brug," siger Anne Vibeke Svan Kier, bestyrelsesformand i Hornbæk Vandværk.

Allerede i 2005 tog den daværende bestyrelse tårnet ud af drift, da forsyningssikkerheden blev sikret med ny og tidssvarende teknologi. Vandtårnet er derfor heller ikke tilkoblet Hornbæk Vandværk, og der er ikke ledninger, der skal tages hensyn til i forbindelse med bebyggelse.

"Salget vil altså på ingen måde påvirke hverken vandforsyningen eller vandkvaliteten for Hornbæk Vandværks kunder. Den eneste funktion, som vandtårnet har i dag, er til udlejning af plads til mobilantenner og beredskabsstyrelsens sirener," forsikrer bestyrelsesformanden.

Vandtårnet er bygget i 1936. Det er tegnet af ingeniør C.H. Pape og blev bygget af entreprenør Laur. Andersen. Det kostede 30.000 kr. at bygge. Den gang erstattede det den eksisterende højdebeholder fra 1906, som ikke længere kunne leve op til datidens voksende vandforbrug. I dag er situationen den omvendte. I dag er der tilstrækkelig vandkapacitet i de rentvands-tanke, som findes på vandværket. Forbruget af vand er nemlig faldet drastisk over de seneste 30 år.

"Behovet for vand er faldet fra 600.000 kubikmeter årligt i 1987 til cirka 200.000 kubikmeter i 2017. Faldet skyldes til dels, at vi er blevet mere bevidste om at spare på vandet i den daglige husholdning, hvilket er sket efter den lovpligtige installation i 1996 af afregning på vandmålere i alle ejendomme. Vandværkets løbende renovering af forsyningsnettet har også været med til at sikre en reduktion af vandspild i ledningsnettet og dermed et mindre behov for udpumpning af vand til forsyningsnettet," fortæller Anne Vibeke Svan Kier.

Pengene fra salget vil Hornbæk Vandværk bruge til fremtidige investeringer i nye vandledninger.

"Vi undersøgte muligheden for at bruge dem på velgørende formål i Hornbæk. Men det må vi ikke ifølge loven. De skal så at sige "tilbage i jorden". På den måde får vi mulighed for at opdatere vandledningsnettet uden at skulle hæve prisen på vand. Og det trænger det til. På den måde kommer pengene jo så alligevel byens borgere - som jo også er vandværkets ejere - til gode," siger Anne Vibeke Svan Kier.

Interesserede købere kan henvende sig til Nybolig Peter Leander i Hornbæk.

PRAKTISK:

Bestyrelsesformand Anne Vibeke Svan Kier står til rådighed med uddybende kommentarer. Hun kan kontaktes på mail hornbaekvand@mail.dk eller mobil 21 68 46 90.

Relevant information

Hornbæk Vandværk
http://www.hornbaekvand.dk/Default.aspx?tabid=9648&language=da-DK

Link til annonce for Hornbæk Vandtårn - Nybolig
https://www.nybolig.dk/grund/3100/sauntevej/103457/h2468


Billeder


Pressekontakt

Anne Vibeke Svan Kier
Bestyrelsesformand
  +45 - 21 68 46 90

Firma

Hornbæk Vandværk
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk, Danmark

  +45 - 20 13 00 69

http://www.hornbaekvand.dk

Modtag nyheder fra Hornbæk Vandværk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire