Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/09-17   -   Pressemeddelelse

Tærede murbindere

Risiko for nedstyrtning af murværk. Murede facader og gavle opført fra 1930'erne og frem til år 1984, kan have tærede murbindere. Dermed kan man risikere at formuren styrter sammen, ved en kraftig vindbelastning.

Restlevetiden for mange af de galvaniserede murbindere er ved at være opbrugt. Nordsjællands Bygningsrådgivning har stor erfaring med at undersøge bygningerne for netop dette problem.

Som eksempel kan nævnes, et boligselskab, der i 2016 fik iværksat en undersøgelse af binderne i 14 af deres ejendomme. I 8 af ejendommene var binderne i så dårlig stand, at der var nedstyrtningsfare og dermed også personfare.

Ved næsten en hver storm, og senest ved stormen "Gorm" i 2015, faldt der par-tier af gavle og facader ned. Problemet er ikke nyt og flere forsikringsselskaber frasiger sig ansvaret, hvis en mur styrter sammen af denne årsag. Selskaberne henviser til at det er almindelig vedligeholdelse, at undersøge murbinderenes tilstand. Nordsjællands Bygningsrådgivning påtager sig opgaven med at foretage undersøgelserne sammen med et fast team af håndværkere.

Både Byg-Erfa, Statens Byggeforskningsinstitut og Byggeskadefonden har beskrevet netop disse problemer. Det er særligt vigtigt at få facaderne undersøgt, når der skal facadeisoleres udvendigt. Projektering og dimensionering af den forøgede vægt og fastgørelsen af ny isolering er en opgave som Nordsjællands Bygningsrådgivning gerne udfører inden man starter en renovering.

Der er mange grunde til at murbinderne ruster. Det kan være fuger, inddækninger og tagrender der er utætte. Salt i mørtlen på de bygninger der er opført om vinteren er også en kendt årsag. Derudover har Nordsjællands Bygningsrådgivning ved undersøgelser i teglmure, set både fugtig isolering og områder hvor man har glemt at montere bindere.

Det er nødvendigt at udtage nogle af binderne og få dem analyseret. Prøveudtagningen skal være repræsentativ. Hvis undersøgelsen viser, at der er behov for forstærkning af hulmurens bindere, projekteres og beregnes dette, og der føres tilsyn i forbindelse med udbedringen af Nordsjællands Bygningsrådgivning.

Billeder


Pressekontakt

Jesper Møller-Sørensen / Niels Brondbjerg
  50803090 22793370

Firma

Nordsjællands Bygningsrådgivning ApS
Danstrupvej 27 L
3480 Fredensborg, Danmark

  50803090 22793370

nbyg.dk

Modtag nyheder fra Nordsjællands Bygningsrådgivning ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire