Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/10-17   -   Pressemeddelelse

Nye digitale værktøjer skal hjælpe kræftpatienter med at træffe de svære beslutninger

Som en del af Kræftplan IV er der nu igangsat udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til understøttelse af fælles beslutningstagning mellem patienter og sundhedsprofessionelle.

At træffe beslutning om den bedste behandlingsmulighed kan være svært. Patienter kan derfor i fremtiden bruge beslutningsstøtteværktøjer, når der er mere end én mulighed, eller når mulighederne har fordele og ulemper, der kan værdsættes forskelligt fra patient til patient.

Patienten med kræft skal være med til at træffe beslutning om, hvad der er den rigtige behandling for ham eller hende. Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete værktøjer, der anvendes til at understøtte mødet mellem patienten og sundhedsvæsenet og bidrager til, at patienter bedst muligt indgår i beslutninger om egen behandling, baseret på patienternes individuelle værdier og præferencer.

Formålet med fælles beslutningstagning er, at patienter og eventuelt pårørende får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan et behandlingsvalg kan passes sammen med deres værdier og ønsker for livet. Målet er, at disse præferencer er med til at forme beslutningen, når parterne sammen vælger behandling. Beslutningsstøtteværktøjerne skal således bruges til at forberede patienter på at træffe informerede beslutninger ud fra deres personlige værdier og præferencer – i samarbejde med de sundhedsprofessionelle.

Beslutningsstøtteværktøjer kan bruges, når der er flere forskellige behandlingsmuligheder at vælge imellem; valget kan stå mellem at vælge behandling til eller fra; eller når der er øvrige præferencefølsomme valg i behandlingsforløbet. Centralt er det, at forskellige bivirkningsprofiler eller implikationer for dagliglivet bliver fremhævet, så patienter kan tillægge de forskellige muligheder forskellig værdi afhængig af præference.

Udviklingen af værktøjerne udspringer af Kræftplan IV og vil omhandle bryst-, lunge- og endetarmskræft. Arbejdet igangsættes i disse dage, og forventes lanceret i foråret 2018, hvorefter regionerne vil stå for en national udrulning af værktøjerne frem til 2020.

Som leverandør til udviklingen af værktøjerne er valget faldet på det digitale sundhedsbureau Daman. Daman besidder ikke blot indgående viden på kræftområdet, men har også lang erfaring med metoden co-creation, der betyder samskabelse - det vil sige at værktøjerne udarbejdes i fællesskab med repræsentanter fra patientforeningerne (Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation, Patientforeningen Lungekræft og Tarmkræftforeningen) og førende sundhedsprofessionelle indenfor de givne kræftområder.

Formanden for Tarmkræftforeningen, Jette Lyngholm, siger: "Når man som menneske får diagnosen kræft, så går man i sort, i chok - og man er ikke særlig modtagelig for information. Man stiller sig selv spørgsmålene: hvad ved du om tarmkræft, hvad ved du om mulighederne? Mange frygter stomi, men i sidste ende handler det om livskvalitet. Det vil være en gave med et værktøj, og vi er i Tarmkræftforeningen meget glade for både at kunne deltage og bakke op om projektet."

Partnerne er ambitiøse omkring projektet, og visionen er at værktøjerne over de næste 3 år bliver udbredt nationalt og at patienterne i højere grad oplever, at de deltager i beslutninger om deres egen behandling. Desuden vil erfaringerne forhåbentlig medføre en mere generisk anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer indenfor alle kræftområder.

"Fra en række projekter indenfor kræftområdet ved vi, at det er en udfordring at træffe de rigtige beslutninger fordi man står i en livskrise og måske ikke har lang betænkningstid. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med patienter og sundhedsprofessionelle og tror på, at beslutningsstøtteværktøjerne kan være en vigtig støtte og hjælp for mange af de, der er ramt af kræft," udtaler Andreas Dam, CEO i Daman.

Det er platformen HealthBuddy, der er en såkaldt empowerment-platform, som vil blive benyttet. HealthBuddy-platformen anvendes i forvejen indenfor en række sygdomsområder fx reumatologi og dermatologi nationalt som internationalt - og nu også indenfor kræftområdet.

Billeder


Pressekontakt

Andreas Dam
  51906020
  51906020
Annette Wittrup Enggaard
Projektleder hos Sundhedsstyrelsen

Firma

Daman
Strandgade 4A
1401 København K, Danmark

  51906020

http://www.daman.dk/

Modtag nyheder fra Daman på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire