Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Flere i Folkeskolen

15-06-18 - Pressemeddelelse
Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Det er formålet med den nye alliance som foreningen Danske Skoleelever sammen med landets fire største kommuner underskriver fredag den 15. juni 2018 til folkemødet på Bornholm. Med alliancen præsenteres en række konkrete initiativer, der alle har til formål at forbedre folkeskolen.

Kontaktpersoner

Jakob Bonde Nielsen
Formand
  60402000
  60402000
  jbn@skoleelever.dk
Robert Holst Andersen
Sekretariatschef
  41611314
  41611314
  rha@skoleelever.dk

Virksomhedsprofil

Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe 'Det gode skoleliv' gennem en organisation 'Af og for elever'. DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet.

Hvem er DSE?:
Vi er Danske Skoleelever (DSE). Hos os er det eleverne, der gennem det repræsentative demokrati, bestemmer, hvad der skal laves i organisationen. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever, og de fungerer som elevernes talerør til omverdenen. Derudover har organisationen et sekretariat bestående af professionelle ansatte og 19 sekretariatsfrivillige. De frivillige er unge mennesker, der har valgt at tage et år ud af kalenderen for at arbejde fuldtid for organisationen. Sekretariatet hjælper bestyrelsen med det daglige arbejde. Vores arbejde baseres hovedsagligt på frivilligt arbejde, og det er ofte elever, der udfører vores aktiviteter. Vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, embedsmænd, presse og interessenter på skoleområdet. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever på danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler. For at bidrage til et godt skoleliv for alle, udbyder DSE en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner. Disse tilbud favner bredt; fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik, men samarbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

Vision:
Danske Skoleelevers vision er at sikre det gode skoleliv for alle elever. Alle elever skal gå i en grundskole, der tager størst muligt hensyn til deres indlæring, trivsel og engagement, og som ruster eleverne til at blive demokratiske aktive medborgere.

Mission:
Danske Skoleelever skal være en stærk interesseorganisation for de danske skoleelever samt udvikle og styrke elevrådet og elevdemokratiet på grundskolerne. Vores arbejde bygger på en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt tværpolitisk interessevaretagelse.
Vi prioriterer særligt at udvikle organisationen på tre områder: økonomisk vækst, politisk synlighed og organisatorisk forankring. Styrket politisk synlighed skal sikre, at såvel skolen, kommunen som samfundet påvirkes af Danske Skoleelevers værdier om det gode skoleliv for alle. Organisatorisk forankring engagerer elever i demokratiske fællesskaber og medvirker til at udvikle og forme elevrådsarbejdet og elevernes interessevaretagelse.
Herigennem styrkes organisationens fundament og struktur. Økonomisk vækst skal sikre organisationen slagkraft og give mulighed for igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter. Et godt økonomisk fundament skal sikre foreningens pondus i politiske sager og mulighed for at sprede kendskabet til organisationen og dens værdier.

Følg os på de sociale medier

Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire