Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/02-18   -   Pressemeddelelse

Dansk udviklet projektstyringsværktøj hjalp Mærsk Tårnet på vej i slutfasen

Juul & Nielsen har med byggestyringssystem kunne sikre en hurtig beslutnings- og arbejdsproces i opførelsen af Mærsk Tårnet i København

Står man ved søerne i København og kigger mod Nørrebro, får man øje på den 75 meter høje, kobberfarvede bygning, der også bliver betegnet som Københavns nye varetegn. Entreprenørvirksomheden Juul & Nielsen A/S er med til at opføre vartegnet, der bliver Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Et prestigefuldt projekt, der allerede har vundet flere internationale priser for arkitekturen.

Juul & Nielsen har blandt andet været med til at bygge den vindeltrappe, som strækker sig op i det 75 meter høje atrium, og som optræder som en del af den flotte arkitektur i bygningen. Virksomheden valgte i slutfasen at skifte projektstyringssystem til det dansk udviklede CHISA Project. Man kunne frygte, at et systemskifte ville være risikofyldt, når man står med et ikonisk projekt i milliardklassen.
- Tværtimod har det nye, digitale projektstyringssystem løftet vores arbejdsgange betydeligt og sænket den administrative arbejdstid. Det ville have været optimalt, hvis CHISA havde været udviklet, da vi startede på projektet, da det har givet et bedre overblik, end hvad vi har været vant til, fortæller projektchef Martin van der Watt fra Juul & Nielsen.

Fjerner dobbeltarbejde og imødekommer tvister
Med mange faggrupper og leverandører involveret oplevede Juul & Nielsen en række udfordringer med håndtering af ændringer, svarfrister og informationer ved opførelsen af Mærsk Tårnet. Skiftet til CHISA Project har skabt en mere gennemsigtig dialog, hvilket har resulteret i, at en stor mængde administrativt dobbeltarbejde er blevet fjernet, mens fejlene er blevet minimeret.
- Vi sparer næsten 10% af det totale antal byggeledertimer, efter vi har indført CHISA Project, men den største gevinst har været gennemsigtigheden i projekterne. Systemet giver os mulighed for at være på forkant og styre uden om tvister. Den værdi er vanskelig at gøre op i penge. Men alle ved, at tvister ikke gavner fremdriften og indtjeningen, lyder det fra Martin van der Watt.

Ifølge Mediationsinstituttet koster tvisterne årligt 2,2 mia. kr. for danske bygge- og anlægsvirksomheder i juridiske konflikter og retssager. Et beløb, som John Theisen mener, kan nedbringes væsentligt – blandt andet gennem bedre kommunikation og ved at få større overblik over udviklingen i projektet.
- Min erfaring er, at det ikke er de opgaver, som bliver gjort enten rigtigt eller forkert, der skaber udfordringerne. Det er de opgaver, som ikke bliver gjort eller bliver gjort for sent, der giver anledning til tvisterne, siger han.

Afklarer tvivlsspørgsmål
Juul & Nielsen glæder sig over at have fået kendskab til CHISA Project, som alle partnere er inviteret til at bruge. Det har løst de udfordringer, virksomheden oplevede tidligere i forløbet ved opførelsen af Mærsk Tårnet.
- Da vi begyndte at bruge projektstyringsværktøjet i slutfasen af byggeprojektet på Mærsk Tårnet, var vi i stand til hurtigt at løse tvivlsspørgsmål. Det var især i forbindelse med den omfattende økonomistyring og arbejdsopgaverne, der kunne ligge udover kontrakten, at vi fik gavn af systemet, siger Martin van der Watt.

Vil bruge det nye system i alle deres byggesager
Juul & Nielsen anvender nu CHISA Project i flere af deres byggesager – blandt andet til ombygning i Udenrigsministeriet samt helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen i København. Byggestyringssystemet er integreret med økonomisystemet og giver derfor et billede af projekterne i real tid.
- Ved at bruge CHISA har vi fjernet dobbeltarbejdet for vores byggeledere. Førhen arbejdede vi med flere Excel-ark. Nu har vi det hele samlet et sted, og det er med til at give et godt arbejdsmiljø og en større selvtilfredshed hos vores ledelse, fortæller Martin van der Watt.

Fakta om Juul & Nielsen
• Byggevirksomheden er mellemstor og beskæftiger 200 ansatte. Årligt omsætter Juul & Nielsen for 350 mio. kr.
• Virksomheden udfører opgaver som fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise.
• Virksomheden udfører ofte offentlige opgaver, som sygehuse, skoler, institutioner, ombygninger for staten, bygningsstyrelsen og regionerne.

Fakta om CHISA Project
• Systemet er udviklet til virksomheder i byggebranchen og hjælper med styring i byggeprojekter, når det drejer sig om dialog og økonomi.
• Systemet kan bruges i forbindelse med indkøb, udførsel og mangelansvarsfasen, hvor medarbejderne kan holde styr på økonomi, projektændringer og kommunikere ved hjælp af appen.
• Virksomheden får et billede at projekterne i real tid, hvorved der kan træffes beslutninger ud fra.
• CHISA har eksisteret siden 2016. Direktør John Theisen stiftede virksomheden, da han selv har arbejdet som entreprenør og oplevede udfordringer i forbindelse med miskommunikation i byggeprojekter. Derfor etablerede han CHISA, hvor samarbejdspartnere, bygherrer og andre bl.a. kan tilgå et fælles kommunikationsmodul.

Relevant information

Mærsk Tårnet
www.bygst.dk/projekter/ku,-maersk-taarnet/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Juul & Nielsen
www.juul-nielsen.dk/projects/maersk/

CHISA A/S
www.chisa.dk


Billeder


Pressekontakt

John Theisen
adm. direktør
  70200109

Firma

CHISA A/S
Fuglebækvej 1D
2770 Kastrup, Danmark

  70 20 01 09

www.chisa.dk

Modtag nyheder fra CHISA A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire