Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/05-18   -   Pressemeddelelse

Dårligt arbejdsmiljø under lup i Kolding

Tirsdag og onsdag er arbejdsmiljøprofessionelle fra både private og offentlige virksomheder i hele Danmark samlet i Kolding. Her afholder ArbejdsmiljøNET deres årlige konference, og der er nok at tale om. Tal viser, at flere og flere danskere overbelastes fysisk og psykisk på deres arbejdsplads. Både de fagprofessionelle og regeringen ønsker at ændre den tendens

Som åbningstaler blev beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i sidste øjeblik afløst af MF Hans Andersen (V), da ministeren var fanget i Folketingssalen om netop arbejdsmiljø. Hans Andersen der som medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg slog fast med syvtommersøm, at det for regeringen er en absolut topprioritet at få bragt arbejdsmiljøet på rette kurs:
- Det er en utrolig vigtig dagsorden, for vi skal passe rigtig godt på alle de mennesker, der hver dag går på arbejde. Færre arbejdsulykker, mindre sygefravær og større arbejdsglæde skaber sunde virksomheder og et stærkt samfund. Det kan på alle måder betale sig at prioritere arbejdsmiljøet. Både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt, fastslog Hans Andersen.

Det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet
Men tallene viser, at det på flere områder går den forkerte vej, når det handler om arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er en særligt stor udfordring, hvor antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader er stigende. Regeringen har derfor sat håndfaste mål for indsatsen inden for tre specifikke problemområder i arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020:
- Vores mål er, at der i 2020 skal være 20 pct. færre skal være psykisk overbelastede, 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker, og at 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet i arbejdet. Desværre går det den forkerte vej flere steder, og det bekræfter bare, at det kræver en stor indsats fra alle parter at vende den kedelige udvikling, sagde Hans Andersen.

Konkrete initiativer fra regeringen
I sit oplæg gennemgik Hans Andersen derpå de konkrete initiativer, som regeringen aktuelt arbejder med på arbejdsmiljøområdet. Dels har regeringen nedsat et ekspertudvalg, som med input fra hele landet skal nytænkte såvel regler som området generelt. Derudover er der søsat en række indsatser mod de mange ulykker i landbruget og byggeriet, igangsat en kampagne for bedre arbejdsmiljøregler, sat fokus på seksuel chikane og igangsat en indsats for lavere sygefravær.

Men skal det blive bedre og sundere for danskerne at være på det danske arbejdsmarked, kræver det en bred fælles indsats, fastslog Hans Andersen:
- Det er ikke en opgave, vi fra Christiansborg kan klare alene. Det bedste værn mod ulykker og nedslidning er en sund sikkerhedskultur ude på de danske arbejdspladser.

Vigtig debat på danske arbejdspladser
Den pointe bakker arrangørerne fra ArbejdsmiljøNET op om. Konferencen danner ramme for en vigtig debat om fremtidens arbejdsmiljø. I ArbejdsmiljøNET, hvis medlemmer typisk kommer fra større virksomheder, arbejder man for, at virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle får en så høj faglig viden som muligt. Det er vigtigt at lade sig udvikle, fordi området er så bredt, forklarer formand Charlotte Breinholt:
- Sidder man som arbejdsmiljøansvarlig i en virksomhed, skal man kunne håndtere alt fra sikkerhedsudstyr til sexchikane, og det kan faktisk være meget krævende og vanskeligt at være ekspert i det hele. Det er svært at vide, hvad der helt præcist er årsagen til den meget triste udvikling, men det er noget, vi helt klart skal have rettet op på – og så hurtigt som muligt. Så vi arbejder fokuseret på, at vores medlemmer skal kunne lære af hinanden, dele deres hands on erfaringer og få den sparring, som de ofte mangler på deres arbejdsplads, siger Charlotte Breinholt.

Hvorfor er der færre arbejdsulykker i Sverige?
En anden del af ArbejdsmiljøNETs opgave er vurdere og distribuere den nyeste forskning og viden på området. En ny undersøgelse viser eksempelvis, at der i Sverige kun anmeldes cirka halvt så mange arbejdsulykker som i Danmark indenfor bygge- og anlægsbranchen. En dansk-svensk forskergruppe er dykket ned i forskellen og har ved at sammenligne den danske og den svenske anlægsbranche identificeret 11 faktorer, der kan være med til at forklare forskellen i antallet af ulykker.

Undersøgelsen bliver præsenteret på konferencen, hvis oplæg klæder deltagerne på til at gå direkte hjem og forbedre tingene.
- Et andet aktuelt emne er den nye arbejdsmiljøcertificering ISO 45001, som virksomhederne skal i gang med at implementere. Det kan være ret udfordrende, fordi den på en række måder er anderledes end den tidligere OHSAS 18001, så vi har et oplæg om, hvad den nye standard helt præcist medfører, og hvordan man kan implementere den med succes. Den er et stærkt redskab til at professionalisere indsatsen for et godt arbejdsmiljø, hvis den vel at mærke bruges korrekt, understreger Charlotte Breinholt.

Billeder


Pressekontakt

Charlotte Breinholt
fmd. Arbejdsmiljønet
  +45 21 49 12 18

Firma

Arbejdsmiljønet
Jupitervej 1
6000 Kolding , Danmark

   +45 51 319 511

http://www.arbejdsmiljonet.dk

Modtag nyheder fra Arbejdsmiljønet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire