Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/05-19   -   Pressemeddelelse

Nordic IoT Centre samler kompetencer for IoT udvikling i Danmark

Stadigt flere danske virksomheder melder sig på banen med IoT-produkter eller ønske om at udvikle deres IoT kompetencer. For at imødegå den udvikling udarbejder Nordic IoT Centre et samlet overblik over de danske IoT-aktører med mest erfaring, så dansk erhvervsliv kan høste af hinandens erfaringer.

Den første del af partnerkredsen er netop på plads og består af leverandører af IoT-relaterede services og universiteter med fokus på forskning indenfor IoT.

Lær af andre virksomheder med succes

At der allerede er mange virksomheder, der har succes med IoT kan ses ud fra de cases, som partnervirksomhederne præsenterer på Nordic IoT Centres hjemmeside. Her kan andre virksomheder blive inspirerede til selv at gå i gang med IoT i samarbejde med dem, der er bedst egnede til opgaven.
Et eksempel er den intelligente rottefælde, som Prevas har udviklet. Den rapporterer automatisk, når fælden har fanget en rotte skal tømmes. Derved skal den ikke længere tjekkes dagligt, men blot når den faktisk har fanget en rotte.

En andet eksempel er Develco, der har udviklet en smart city løsning for Frederiksberg kommune der kan registrere husholdningernes energiforbrug ved hjælp af big data analyser. Dette omfatter mere end 1000 gateways der med trådløs forbindelse til varme- og vandmålere samler forbrugs data til mere præcis regulering af fjernvarme og vandforsyning.

Flere partnergrupper på vej

Men udviklingshusene der professionelt udvikler hardware og software er kun en del af værdikæden i IoT. Hertil kommer bl.a. netværksoperatørerne, hvilket giver et samlet overblik over trådløs dækning specifikt egnet til IoT. Samtidigt, vil der komme oversigter over universiteternes respektive styrkepositioner, mulige innovationsnetværk og klynge organisationer, etc. Dertil kommer en partnergruppe af virksomheder der har behov for IoT løsninger, så der kan dannes stærk vidensdeling leverandører og aftagere i IoT markedet. Man kan løbende følge med i partnergruppen på https://nordiciot.dk/partners/
Derved bliver der et samlet sted at få et overblik over, hvor man kan få hjælp til at komme i gang med at skabe værdi med IoT.

Forklaring af IoT: Internet-of-Things (IoT) eller tingenes internet skaber dataopsamling og kommunikation så der bygges bro mellem den fysiske og virtuelle verden. Ved at give tingene en tilstedeværelse på internettet skaber det nye forretningsmuligheder, optimeringsmuligheder, energibesparelser og meget meget mere.

Forklaring af Nordic IoT Centre:
I november 2017 lancerede FORCE Technology og Alexandra Instituttet et samarbejde om Nordic IoT Centre. Ambitionen med Nordic IoT Centre er at skabe et samlet økosystem for udvikling af IoT bestående af udviklingshuse, EMS-producenter, softwareudviklingshuse samt danske og udenlandske universiteter og GTS-institutter.

Nordic IoT Centre råder desuden over mange testfaciliteter rundt om i Danmark, Norge og Sverige. Her kan virksomhederne få testet deres IoT-produkter og -systemer og dermed sikre at IoT-løsningerne lever op til de internationale lovkrav og standarder, som giver markedsadgang.

Relevant information

Nordic IoT Centers hjemmeside
www.nordiciot.dk


Billeder


Pressekontakt

Thomas Bech Hansen
Vice President
  +45 43 25 00 00

Firma

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby , Danmark

  +45 43 25 00 00

http://www.forcetechnology.com

Modtag nyheder fra FORCE Technology på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire