Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-19   -   Pressemeddelelse

Ny MEGA loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere

FORCE Technology skal opføre en ny MEGA loop til kalibrering af gasflowmålere. Den nye facilitet bliver den største af sin slags i verden og vil placere FORCE Technology som en one-stop-shop facilitet til gasflowmålerkalibrering inden for alle målerstørrelser.

Højtrykskalibrering er meget efterspurgt
Siden åbningen af højtrykskalibreringsloopen i 2015 har FORCE Technology oplevet en stigende efterspørgsel fra alle dele af verden efter kalibrering af store naturgasflowmålere ved højt tryk og stabilt flow.

Teknologien i kalibreringsloopen sikrer nemlig den lavest mulige grad af usikkerhed i kalibreringer, hvilket gør loopen til et førsteklasses valg for både målerproducenter og slutbrugere i naturgasværdikæden.

"Med konstruktionen af den nye MEGA loop er målet at øge kapaciteten for kalibreringer ved højt tryk, og sikre at gasflowmålere og -systemer i alle størrelser fremover kan blive kalibreret i Danmark. Ved at investere i MEGA loopen, kan vi tilbyde en one-stop-shop løsning for gasflowkalibrering til en endnu større international kundebase", siger Jesper Busk, Vice President for Gas Flow hos Force Technology.

Eksisterende kalibreringsteknologi forstørret
Eftersom de gasflowmålere og -spoler, der anvendes på markedet, bliver større og større med årene, bliver kravene til kalibreringsfaciliteter ligeledes større.

MEGA loopen vil være to til tre gange større end den eksisterende loop i Vejen, når man ser på længden, målersektionen, målerstørrelser og det maksimale flow. MEGA loopen vil være baseret på den samme teknologi og teknik og blive bygget som en lukket loop med lavt tryktab, der kører med stabilt flow og tryk hele året rundt.

MEGA loopens proportioner vil åbne op for nye muligheder for kalibrering af lange målersystemer med to målere i serier, som har været meget efterspurgt af slutbrugere i upstream- og downstream sektorerne i mange år.

Interne ressourcer skal bygge MEGA loopen
Mega loopen vil blive designet og bygget af holdet bag den lukkede loop hos FORCE Technology. Teamet har stor erfaring og viden fra ingeniørarbejdet og konstruktion af de eksisterende kalibreringsfaciliteter, som kan anvendes ved konstruktionen af MEGA loopen.

MEGA loopen er det 12. anlæg, der er konstrueret af gasflowteamet i Vejen i Danmark. De 11 eksisterende kalibreringsanlæg er alle akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK. Desuden arbejder gasfaciliteterne på primærniveau og genererer sporbarhed ved at bidrage til udviklingen af den Europæiske Referencekubikmeter.

"Ved at skabe sporbarhed med de eksisterende og fremtidige faciliteter hos FORCE Technology sikrer vi kunderne løbende den lavest mulige grad af usikkerhed ved kalibrering af gasmålere ", afslutter Jesper Busk.

MEGA loopens første kalibreringer forventes udført i begyndelsen af 2021.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Jesper Busk, Vice President for Gas Flow afdelingen.

Relevant information

Se specifikationerne på den nye MEGA loop her
https://forcetechnology.com/da/om-force-technology/nyheder/ny-mega-loop-til-hojtrykskalibrering-af-naturgasmaalere

Yderligere info om Gas Flow - faciliteter
https://forcetechnology.com/da/alle-faciliteter/hojtrykskalibreringsanlaeg

Yderligere info om vores service, Gas Flow
https://forcetechnology.com/da/ydelser/hojtrykskalibrering-af-gasmaalere


Pressekontakt

Thomas Bech Hansen
Vice President
  +45 43 25 00 00

Firma

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby , Danmark

  +45 43 25 00 00

http://www.forcetechnology.com

Modtag nyheder fra FORCE Technology på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire