Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/08-18   -   Pressemeddelelse

Esbjerg: Unikt samarbejde mod stalking høster gode erfaringer



Hurtigere hjælp. Ingen udsatte, der falder mellem stolene. Med projekt ’Tryg i Esbjerg’ er Esbjerg Kommune rollemodel for håndtering af stalkingsager. Her bliver stalkingudsatte mødt af et system, hvor myndighederne arbejder tæt sammen og har viden om stalking.

De første erfaringer ligger nu klar fra et projekt i Esbjerg, der skal sikre bedre hjælp og støtte til stalkingudsatte via et banebrydende samarbejde mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center.

Danmarks første samarbejdsmodel om stalkingsager
Siden 2017 er 104 fagpersoner fx socialrådgivere, pædagoger, sundhedsplejesker og sagsbehandlere fra Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti blevet opkvalificeret i forhold til stalkingsager. Parallelt er der udviklet nye procedurer i kommune og politi ud fra Danmarks første samarbejdsmodel om stalkingsager. Her vurderer en centralt placeret ’stalkingvisitator’ i samarbejde med borgeren, om der er tale om stalking. Visitatoren giver råd og vejledning og henviser den udsatte til rette sted, som kan være politiet, Dansk Stalking Centers telefonrådgivning eller et videre kommunalt forløb – hvor borgeren bliver tildelt en fast kontaktperson. Visitatoren kan også fungere som sparringspartner for kommunens sagsbehandlere i stalkingsager.

”Samarbejdet på tværs er essentielt for de udsatte. Når der er én indgang i sagerne, bliver de udsatte ikke sendt frem og tilbage mellem forskellige myndigheder. De får den korrekte vejledning første gang,” siger politikommissær Per Damborg Bech fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordvest i Esbjerg.

Esbjergmodellen til hele landet
Direktør i Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, Lise Willer, vil gerne anbefale Esbjergmodellen ud fra de første spæde erfaringer:

”Det er værd at skaffe sig mere viden om stalking i sin organisation. Det gør en forskel for borgerne, når vi bliver bedre til at identificere og hjælpe dem, der er ramt af stalking. Stalking er noget, der fylder mere, end vi har vidst. Det er en stor gevinst, at vi har fået et stærkt samarbejde med politiet i forhold til stalking. Vi er kommet meget tættere på hinanden. Det har også betydning i andre sager.”

Dansk Stalking Center har udviklet og ledet projektet, der i 2018 fortsætter med en forebyggende indsats rettet mod unge i form af nyt undervisningsmateriale og en oplysningskampagne. ”Stalking har alvorlige konsekvenser for de udsatte, for eksempel stress, angst og sygemelding. Vi håber, der er politisk vilje til at udbrede Esbjergmodellen til hele landet, så stalkingudsatte får bedre hjælp og støtte i kommunalt regi,” siger direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen.

Fakta:
Over 100.000 danskere er årligt udsat for stalking, som rammer på tværs af alder og køn. Projekt ”Tryg i Esbjerg” er en del af udspillet ”Stop Stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane,” Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

Relevant information

Link til Dansk Stalking Center
http://www.danskstalkingcenter.dk/


Billeder


Pressekontakt

Anne Mette Ehlers
  27604005
  27604005

Firma

Dansk Stalking Center
Vestergade 12
1456 København K, Danmark

  27604005
  27604005

danskstalkingcenter.dk

Modtag nyheder fra Dansk Stalking Center på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire