Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/10-18   -   Pressemeddelelse

Ingen kriminel skal grine hele vejen til banken

Folketinget strammer nu yderligere op på de retningslinjer, som bankerne er underlagt for at minimere risikoen for at de bliver udnyttet til hvidvaskning, skattesnyd eller terrorfinansiering.

Mere end 2.000 danske bankmedarbejdere har i dag alene til opgave at overvåge og sikre, at deres bank eller sparekasse banker ikke misbruges til hvidvask, skattesnyd, terrorfinansiering eller anden kriminalitet.

De sidder hver eneste dag og overvåger alle transaktioner - heriblandt indbetalinger og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet. Hvis der er tvivl om noget, eller der er transaktioner, som afviger fra det normale mønster hos kunden, så er banken forpligtiget til at spørge ind til det hos kunden. Og hvis svarene ser mistænkelige ud, eller beløbsstørrelserne overstiger de fastlagte grænser, er banken forpligtiget til at indberette det til i Hvidvasksekretariatet, som hører under Bagmandspolitiet. De kan så undersøge, om der er foregået noget kriminelt.

Hvidvask eller skattesnyd
Målet er naturligvis at bankerne gerne skal opdage det i tide, hvis der er noget ”uldent” ved transaktioner blandt kunderne som fx kan indikere at der er tale om hvidvask, skattesnyd eller ligefrem terrorfinansiering.

Alene i 2017 sendte bankerne mere end 18.000 indberetninger ind i Hvidvasksekretariatet. Og en lang række af dem sendes videre til undersøgelse hos Skattestyrelsen.

Politisk opstramning
Men på trods af de mange regler og love på området, og de meget fintmaskede overvågningssystemer, som bankerne har investeret i, kan man konstatere, at der alligevel dukker sager op, hvor bankerne er blevet brugt til hvidvaskning.
Derfor har regeringen, Socialdemokratiet, DF, SF og Det Radikale Venstre for få uger siden fremlagt en ny hvidvaskstrategi, som sammen med bankernes egen indsats yderligere skærper kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det nye tiltag medfører bl.a. at Finanstilsynet og Hvidvaskssekretariatet fremover vil få tilført flere ressourcer og fokus skærpes endnu mere på området.

For som Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark, sagde det i en kronik i Politikken i 2016: ”Ingen kriminel skal grine hele vejen til banken”.

Denne pressemeddelelse er et koncentrat af en større artikel, som gennemgår hele området omkring bankernes rolle på området. Artiklen kan ses på portalen Monni.dk.

Relevant information

Oprindelig artikel på Monni.dk
https://monni.dk/blog/ingen-kriminel-skal-grine-hele-vejen-til-banken/


Pressekontakt

Preben Mouritzen
Pressechef
  40622611

Firma

Monni.dk
Eli Christensensvej 49
7430 Ikast, Danmark

  81405125

https://monni.dk/

Modtag nyheder fra Monni.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire