Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/10-18   -   Pressemeddelelse

De store banker trækker kundetilfredsheden ned

Danske Banks og Nordeas image har fået markante ridser i lakken den seneste tid. Og det er medvirkende til, at den generelle tilfredshed hos privatkunderne i danske banker er faldet det seneste år.

Generelt har tilfredsheden blandt bankernes privatkunder været stigende fra 2017 til 2018 – i hvert fald hvis man ser bort fra de to store spillere, Danske Bank og Nordea. For konsekvenserne af netop disse to bankers ”møgsager” har betydet, at den samlede tilfredshed faktisk har udvist et fald.

Det viser den netop afsluttede analyse, hvor mere end 4.100 privat- og erhvervskunder er blevet telefoninterviewet af Norstat Danmark for EPSI Rating.

Analysen fortæller, at kundetilfredsheden hos bankernes privatkunder er faldet fra 71,1 til 69,9 enheder – målt op imod indeks 100.

Anderledes forholder det sig, når vi kigger på erhvervskunderne, hvor kundetilfredsheden er steget fra 68,6 til 69,8 enheder.

Begrebet ”banklede”

Som sagt er bankernes image drastisk nedadgående. Og det kan vel næppe overraske nogen. I hvert fald ikke presseansvarlig hos Monni.dk, Preben Mouritzen.

”Folk er simpelthen trætte af specielt de store banker. I 10 år har den ene møgsag afløst den anden. Først var der anklagerne om skødesløse investeringer og grådige sats op til finanskrisen, som blev afløst af statens historisk store redningspakker. Siden kom det frem, at Nordea velvilligt hjalp velhavende kunder med at placere deres formuer i skattely. Og senest Danske Banks afdeling i Letland, som med sin egen IT-platform kunne hvidvaske fordækte milliarder. Det virker hverken pålideligt eller troværdigt i befolkningens øjne”, mener Preben Mouritzen, der fornemmer, at begrebet ”politikerlede” er på vej til at blive overført til det nye begreb ”banklede.

Han er også af den opfattelse, at kunderne opfatter – eller i hvert fald dømmer – branchen over én kam negativt og som en branche, der heller ikke tager deres samfundsansvar alvorligt.

”Det kan fx være inden for områder som bankens bidrag til vækst i samfundet i almindelighed og lokalsamfundet i særdeleshed, til hele miljøområdet, det sociale ansvar og det aktive ansvar for deres medarbejdere. Det er områder, som bankerne BØR tage alvorligt, da hver femte dansker mener, at netop samfundsansvar er vigtigt for dem, når de skal vælge, hvilken bank de vil benytte. Det er i hvert fald, hvad en tidligere undersøgelse fra EPSE Rating Danmark viser”, fortæller Preben Mouritzen.

Denne pressemeddelelse er yderligere uddybet i en artikel, der kan ses på Monni.dk

Relevant information

Artikel om kundetilfredshed på Monni.dk
https://monni.dk/blog/de-store-banker-traekker-kundetilfredsheden-ned/


Pressekontakt

Preben Mouritzen
Pressechef
  40622611

Firma

Monni.dk
Eli Christensensvej 49
7430 Ikast, Danmark

  81405125

https://monni.dk/

Modtag nyheder fra Monni.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire